De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De organisatie en processen Eric Hof Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Stedelijke Vernieuwing; zo doe je dat Amsterdam, 6 april 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De organisatie en processen Eric Hof Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Stedelijke Vernieuwing; zo doe je dat Amsterdam, 6 april 2006."— Transcript van de presentatie:

1 De organisatie en processen Eric Hof Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Stedelijke Vernieuwing; zo doe je dat Amsterdam, 6 april 2006

2 Inleiding   waar hebben we het over?   de (be)leefomgeving centraal   procesmanagement   aan de slag   samenwerken: hoe doe je het?   succes- en/of faalfactoren   Tenslotte …

3 Waar hebben we het over?   de herinrichting van het publieke en private domein   de (be)leefomgeving van huidige en toekomstige bewoners   veel partijen en dito belangen

4 De (be)leefomgeving centraal

5 Veel partijen en dito belangen … Beheer Bewoners- vraagstukken Infrastructuur Ondernemers Bestuur Sloop en/of nieuwbouw … vraagt om “handig” procesmanagement …

6 … dat in staat is …   continue het gemeenschappelijk belang te vinden;   een passend antwoord te vinden voor het juiste probleem;   partijen te (ver)binden.

7 Hoe organiseer je het proces?

8 Rationeel … Initiatieffase ( visie ) Definitiefase ( randvoorwaarden PvE) Ontwerpfase (bestemmingsplan, vastgoed, buitenruimte) Voorbereiding (bestekken, vergunningen, aanbesteding) Realisatie (uitvoering bouwrijp, bouw, woonrijp) Beheerfase (vastgoed en buitenruimte) Stuurgroep Werkgroep Structuren Processen

9 … maar vooral relationeel(!) (door)start “Confidence”“Trust” IntentieSamenwerking “Commitment” ontwerpers bestuurders bewoners beheerders financiers (door)start “Confidence”“Trust”“Commitment” ontwerpers bestuurders bewoners beheerders financiers

10 Samenwerken: hoe doe je dat?   wijkconferenties   ontwerpadviesteams   BeBob   toonbankgesprekken   webpolls   spelsimulatie   kwaliteitskiezers   wijkschouw

11 Instrumentarium (1): bebop

12 Instrumentarium (2): kwaliteitskiezer

13 Instrumentarium (3): webpoll

14 Succes- en faalfactoren: aandachtspunten   integraal is mooi, maar complex   spreek dezelfde taal   zorg vooraf voor transparantie van rollen, verantwoordelijkheden, etc.   projectleiding met mandaat en …

15 Aanjagen Vertrouwen wekken Confronteren Interveniëren Adviseren … passende competenties Faciliteren Succes- en faalfactoren: aandachtspunten

16   speel de regels van het interactieve beleidspel   streef naar een gebiedsgerichte aanpak/-exploitatie   voorkom dat u blijft hangen in het investeren in draagvlak Succes- en faalfactoren: aandachtspunten

17 Tenslotte …   dus bezint eer gij begint (!) …   en als u begint … denk dan eens aan het volgende: Niet de sterkste overleven, noch de intelligentste, maar zij die zich het beste kunnen aanpassen aan veranderingen! Darwin Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "De organisatie en processen Eric Hof Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Stedelijke Vernieuwing; zo doe je dat Amsterdam, 6 april 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google