De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JURIDISCHE ROLLEN & STRUCTUREN

Verwante presentaties


Presentatie over: "JURIDISCHE ROLLEN & STRUCTUREN"— Transcript van de presentatie:

1 JURIDISCHE ROLLEN & STRUCTUREN
24 juni 2011 Deventer Tom de Haas & Elzo Hilgenga

2 UITGANGSPUNTEN Aanleiding - MFA Lab: verbeteren exploitatie MFA’s
- dit project: onderbouwen of kwaliteit van rolverdeling en juridische structuren van invloed is op exploitatie Ambitie: - Ontwikkelde archetypes toetsen op uitwerking rolverdeling, samenwerking en juridische structuren - beslismodel ontwikkelen op basis van 3 archetypes - toetsen aan praktijk cases van lab deelnemers

3 UITGANGSPUNTEN Uitgangspunten, normatieve statement “Een MFA is een onderneming, en moet ook als een onderneming worden geleid” Vaste gebruikers MFA hebben noch het doel, noch de ambitie en middelen om te ondernemen

4 ROLLEN Rollen - beleidsregisseur en middelenverstrekker - eigenaar/verhuurder/exploitatieverantwoordelijke - vaste partners - incidentele partners - gebruikers/ bezoekers/ omgeving

5 PARTIJEN Partijen - gemeente: raad, bestuur en ambtenaren - provincie - woningcorporaties - potentiële gebruikers: zorg, onderwijs, sport,welzijn, cultuur, commerciële partners - gemeente - bewoners (- adviseurs)

6 KERN Regievraagstuk Gemeente steeds meer in regierol en steeds minder in uitvoerende rol 2 accenten - beleidsregie - uitvoeringsregie

7 KERN

8 UITWERKING

9 UITWERKING

10 JURIDISCHE VERBINDINGEN
MFG - eigendom: gemeente, gebruikers, woningcorporatie, derde MFA - beheer, samenwerking: vereniging, stichting, contractuele samenwerking Beheerovereenkomst regelt inkoop beheer

11 ‘n MFA ontwikkelen: ‘t procesmodel
Samenwerkingovereenkomst Huurintentieovereenkomst Verkenning van kaders Intentieovereenkomst Ontwerpfase Realisatie Huurovereenkomst Realisatiefase Definitiefase Ingebruikname Uitwerking van de kaders Uitwerking van het ontwerp Initiatieffase

12 Aanleiding tot herpositioneren

13 Herpositioneren van een MFA

14 Herpositioneren van een MFA
Samenwerkingovereenkomst Huurintentieovereenkomst Verkenning van kaders Intentieovereenkomst Ontwerpfase Realisatie Huurovereenkomst Realisatiefase Definitiefase Ingebruikname Uitwerking van de kaders Uitwerking van het ontwerp Huidige situatie Ambitie confrontatie

15 UITWERKING Onderscheid MFA en MFG - Drieslag; je hebt BVG’s, MFG’s en MFA’s - MFG is slechts het omhulsel - MFA is de inhoud en samenwerking Succesvol MFA? - creëer ondernemerschap!


Download ppt "JURIDISCHE ROLLEN & STRUCTUREN"

Verwante presentaties


Ads door Google