De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken aan bereikbaarheid Ineke van der Hee, HID Rijkswaterstaat Utrecht 13 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken aan bereikbaarheid Ineke van der Hee, HID Rijkswaterstaat Utrecht 13 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken aan bereikbaarheid Ineke van der Hee, HID Rijkswaterstaat Utrecht 13 november 2008

2 1 Inhoud Presentatie ●Aanleiding Verder ●Organisatie en fasen ●Resultaten tot nu toe ●Doorkijk

3 2 Verder = ●De Draaischijf in Randstad Urgent ●Pakketstudies ●Samenwerkingsverband van : –Gemeenten in provincie Utrecht –Provincie Utrecht –Bestuur Regio Utrecht –Rijkswaterstaat Utrecht –Gemeenten in Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek) + afstemming met buren

4 3 Aanleiding Verder ●Landelijke nota mobiliteit: regionale knelpunten Utrecht ●Netwerkanalyse Utrecht (2005/2006) –Knelpunten op wegennet nu en 2020 –Integrale afweging modaliteiten beperkt ●Behoefte aan nadere analyse en samenhangend pakket van verkeer- en vervoersmaatregelen  Start Pakketstudies Midden-Nederland: Ring Utrecht en Driehoek (A1-A27-A28) Samen studeren, samen aanpakken

5 4

6 5 Van knelpunten naar aanpak ●Afstemming met ruimtelijke ontwikkeling: –Randstad Urgent –NV Utrecht ●Landelijke nota mobiliteit: reistijden op snelwegen ●Regionaal Beoordelingskader: –Versterken relaties en verbindingen –Richten op belangrijke woon- en werkkernen ●Aanpak = versterken en verbeteren van verbindingen

7 6 Organisatie VERDER=samen VERDER is: Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Gewest Eemland, Regio Utrecht ZO, Regio Utrecht West en de gemeenten Amersfoort, Hilversum, Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht Bestuurlijk beraad: UVVB Programma organisatie

8 7 UVVB ●Gezamenlijke opgave van alle overheidspartijen ●Bestuurlijke afstemming in UVVB ●Ieder vanuit de eigen rol en bevoegdheden ●Na bespreking in UVVB: voorstel voor besluit aan gemeenten, BRU, provincie en rijk

9 8 Wat zijn Pakketstudies? ●Studies om tot integrale maatregelpakketten te komen om de bereikbaarheid te verbeteren tot aan 2020 ●Regio is opgedeeld in twee studiegebieden: Ring Utrecht en Driehoek (A1-A27-A28) ●Gebiedsgerichte maatregelpakketten waar auto, OV en fiets integraal worden meegenomen ●In juni 2009 worden de maatregelpakketten opgeleverd ●Nu al reeds stappen gezet

10 9

11 10 Resultaten tot nu toe? ●2008: eerste set van maatregelen vastgesteld: –no regret: fiets, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement –basis en plus: openbaar vervoer ●2008: startnotities A27/A1 en A28 (beide ter visie) ●2008: startnotities Hoevelaken en Ring Utrecht (5-12 ter visie)

12 11 Startnotitie A1/A27

13 12 Startnotitie A28

14 13 Doorkijk naar 2009 ●Behandeling in raden en staten tot 15 feb 2009 over no regret en basismaatregelen van de regio ●Samen studeren op voorkeursalternatieven planstudies Ring en Hoevelaken, gericht op juni 2009 ●Bepalen aanvullende maatregelen om bereikbaarheidsdoelstellingen te realiseren (onderliggend wegennet), gericht op juni 2009 ●Behandeling in raden en staten; september - oktober 2009

15 14


Download ppt "Samenwerken aan bereikbaarheid Ineke van der Hee, HID Rijkswaterstaat Utrecht 13 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google