De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Europa’s water op een kruispunt 5 succes – indicatoren voor waterbeheer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Europa’s water op een kruispunt 5 succes – indicatoren voor waterbeheer."— Transcript van de presentatie:

1 1 Europa’s water op een kruispunt 5 succes – indicatoren voor waterbeheer

2 3 December 20082

3 3 5 indicatoren Transparant en publiek gedragen waterbeheer Verminderen van verspilling – water goed gebruiken Meer ruimte voor levende rivieren Schoon en gezond water voor mensen en natuur Visionair en aangepast waterbeheer

4 4 Transparant en publiek gedragen waterbeheer Waarom is het belangrijk ? Veilig water blijft een van de belangrijkste milieu bekommernissen van EU- burgers Waterbeleid heeft een directe invloed op het leven van alledag Maar toch lijdt waterbeleid onder slechte PR en vertrouwt slechts 9% van de EU – burgers hun regering inzake milieu-informatie. Wat is er nodig ? Transparantie over waar we nu staan, welke de opties zijn, welke worden voorgesteld en waarom. Gebruik verschillende consultatie - instrumenten. Schep reële verwachtingen en leg uit hoe opmerkingen worden verwerkt

5 3 December 20085 Transparant en publiek gedragen waterbeheer : Schelde / Escaut Publieke participatie over stroomgebiedsbeheerplannen wordt gedaan door de leden van de ISC. Resulaat: –verschillende snelheden –verschillende aanpak –verschillend “verhaal” vanuit regionaal / nationaal oogpunt Internationale dimensie waterbeheer dreigt onderbelicht te blijven Zichtbare meerwaarde van de ISC ?

6 6 Verminderen van verspilling – water goed gebruiken Waarom is het belangrijk ? Water beschikbaar maken vraagt energie, ruimte en chemicaliën Er is te weinig water beschikbaar voor onze rivieren, wetlands, grondwaterlagen om in cruciale diensten te voorzien. Wat is er nodig ? Stel doelstellingen op inzake waterbesparing en controleer onttrekkingen. Zorg voor een eerlijke waterprijs waarin alle sectoren een eerlijk aandeel van de koste dragen. Steun vanuit de overheid voor technologische voorlopers

7 3 December 20087 Reduce water wastage and use it well: Schelde / Escaux Besparingspotentieel is erg groot Innovatie en betere implementatie van state-of-the art water-technologie bieden directe en indirecte economische perspectieven Harde noodzaak in het licht van klimaatscenario’s

8 8 Meer ruimte voor levende rivieren Waarom is het belangrijk ? Rivieren hebben ruimte nodig om hun functies te vervullen De EU heeft 50% van zijn wetlands verloren aan (sommige bekkens zelfs 80 – 90 %) Wat is er nodig ? Bufferzones dienen te worden aangelegd naast rivieren – inclusief de vallei Herstel riviersystemen door niet-functionele dammen en dijken te verwijderen – vermijd het bouwen van nieuwe. Ontwikkel mechanismen (vergunningen en financieel) die een evenwicht vinden tussen de rechten van landgebruikers en de plichten inzake waterbeheer

9 3 December 20089 Meer ruimte voor levende rivieren Schelde / Escaux Ecosystem goods and services Herstel wetlands, winterbeddingen, oeverzones, … –bescherming tegen overstromingen –bio-processor waterkwaliteit Bijzonder kosten-efficiënt (cfr MKBA SIGMA)‏ Potentie in hoger gelegen gebieden – maar grootste baten in lager gelegen gebieden

10 10 Schoon en gezond water voor mensen en natuur Waarom is het belangrijk ? Watervervuiling is gestabiliseerd – maar op een onaanvaardbaar hoog niveau: bvb 50-80% van de belasting met N is afkomstig van de landbouw Waterbehandeling is duur en vraagt veel energie De effecten van veel chemische stoffen (en hun combinaties) zijn onvoldoende gekend. Wat hebben we nodig ? Meer ruimte voor water om de functionaliteit te herstellen Reduceer het gebruik van pesticiden en meststoffen. Pak vervuiling aan de bron aan – bvb door het substitutie-beginsel. Zorg dat de vervuiler betaalt voor de kosten om het water terug proper te krijgen én het verlies aan ecosysteemdiensten.

11 3 December 200811 Schoon en gezond water voor mensen en natuur : Schelde / Escaut Sanering huishoudelijk afvalwater –hoge kosten –kosten worden meer en meer doorgerekend –maximaliseer efficiëntie: druk de kosten door best-practices, maximaliseer de baten door te werken met ecologische output- parameters –Maximaliseer draagvlak door transparantie Vervuiling landbouw – doorrekening kosten ?

12 12 Visionair en aangepast waterbeheer Waarom is het belangrijk ? Gewoonten veranderen is moeilijk – het vraagt visie en politieke wil. Klimaatverandering betekent onzekerheid (meer droogte, meer overstromingen) én de nood om met die onzekerheden om te gaan Wat hebben we nodig ? Duurzaam waterbeleid moet geïntegreerd worden in energie- landbouw en mobiliteitsbeleid. Beperk de onzekerheden door de veerkracht (resilience) van watersystemen te verhogen.

13 3 December 200813 Visionair en aangepast waterbeheer : Schelde / Escaut Huidig transportbeleid is een bedreiging voor het bereiken van de doelen van de KRLW In heel het Scheldebekken worden plannen gemaakt / uitgevoerd in functie van een schaalvergroting van de (binnen)scheepvaart De (potentiële) impact van deze plannen op het Scheldebekken is enorm – zeker op kwantitatief vlak De impact van deze plannen en projecten wordt dikwijls onvoldoende afgetoetst aan de doelstellingen van de KRLW, de verplichtingen onder de NATURA 2000 wetgeving en klimaatscenario’s.


Download ppt "1 Europa’s water op een kruispunt 5 succes – indicatoren voor waterbeheer."

Verwante presentaties


Ads door Google