De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De zee. Ecologie Economie Maatschappij Olielozingen Luchtverontreiniging Constante druk op het zee systeem Ecologie Economie Maatschappij Visserij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De zee. Ecologie Economie Maatschappij Olielozingen Luchtverontreiniging Constante druk op het zee systeem Ecologie Economie Maatschappij Visserij."— Transcript van de presentatie:

1 De zee

2

3 Ecologie Economie Maatschappij

4 Olielozingen Luchtverontreiniging Constante druk op het zee systeem Ecologie Economie Maatschappij Visserij Toxische stoffen Scheepsafval Enzovoorts…..

5 Constante druk op het zee systeem Economie Maatschappij Ecologie Klimaatverandering Eutrofiëring Verlies kraamkamerfunctie Groot aantal verstoringen en veranderingen (kunnen) leiden tot onomkeerbare verstoring van balans in het systeem (RVW, Investeren in de Noordzee, 2005) Veerkracht ecosysteem neemt af Nieuwe, onbekende en wellicht ongewenste balans zal ontstaan

6 Ecologie Economie Maatschappij Volop kansen voor synergie Ecologie, economie en maatschappij kunnen elkaar versterken, terwijl het systeem in balans blijft Ecologie Economie Maatschappij Ecologie Economie Maatschappij

7 Huidige Noordzeebeleid Reactief beleid Toelatingsplanologie Onvoldoende oog voor samenhang Ecologie Economie Emotie Veel aandacht voor (sectoraal) reguleren verstoringen

8 Huidige rolopvatting rijksoverheid Rijk stelt zich terughoudend op Initiatief ligt bij “marktpartijen”, Daardoor ontbreekt eenduidige richting in ontwikkeling.

9 Gevolgen huidige Noordzeebeleid Mensen zoeken grenzen op: druk op systeem blijft Optimalisatie van activiteiten binnen systeem blijft achterwege; gemiste kansen Continue afname veerkracht ecosysteem Nauwelijks aanpassend vermogen voor grote veranderingen

10 Noodzaak voor paradigmawisseling Rolopvatting Rijk als ambitieuze investeerder en bestuurder Creëert voorwaarden, markt onderneemt Pak ontwikkeling aan over grenzen EEZ heen Omgaan met de zee Ontwikkeling met oog voor werking van systeem Faseren, monitoren en meebewegen (Adaptive management) Maak experimenten mogelijk Dat alles ingebed in programmatische benadering

11 Programmatische benadering Hoofddoel: Duurzame (economische, ecologische en maatschappelijke) ontwikkeling van het potentieel van de zee Ontwikkel regionale strategische gebiedsvisies –EEZ overschrijdend –Definieer essentiële waarden en functies –Geef aan hoe waarden en functies in het gebied gaan bijdragen aan hoofddoel Regionale strategische gebiedsvisies Monitor en onderzoek – Onderlinge samenhang waarden en functies – Activiteiten en functie – Laat monitoring en onderzoek aansluiten bij de doelen Monitor en onderzoek Stel concrete lange-termijndoelen voor waarden en functies Ontwikkel het gebied: stimuleer actief passende functies – Breng kansen en bedreigingen in beeld – Combineer – Investeer – Experimenteer – Reserveer Lange-termijndoelen Stimuleer actief

12 Reacties Verkeer en Waterstaat Hoofdlijn reacties Noodzaak voor duurzame economische en ecologische ontwikkeling wordt onderschreven Geadviseerde instrumenten daarvoor (ambitieuze en sturende overheid, investeringsfonds) worden echter verworpen

13 Reacties Verkeer en Waterstaat Hoofdlijn reacties Noodzaak voor samenhangende benadering wordt onderschreven VenW verwijst echter naar Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Groenboek Maritiem Beleid noemt deze ‘slechts’ de milieupijler. Echte samenhang blijft ontbreken. Afstemming Noordzeebeleid vindt slechts ambtelijk plaats. Idee van Noordzeeminister wordt verworpen.

14 Reacties Verkeer en Waterstaat Kortom VenW stelt: adviezen zijn grotendeels in lijn met bestaand beleid Grote verschillen in onderliggende visie en ideeën over beleidsimplementatie worden niet erkend

15 Conclusie Ecologie Economie Maatschappij


Download ppt "De zee. Ecologie Economie Maatschappij Olielozingen Luchtverontreiniging Constante druk op het zee systeem Ecologie Economie Maatschappij Visserij."

Verwante presentaties


Ads door Google