De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Voorstellen voor besluiten Vlissingen, 13 september 2004  +31 (0)164 - 212 800  +31 (0)164 - 212 801 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Voorstellen voor besluiten Vlissingen, 13 september 2004  +31 (0)164 - 212 800  +31 (0)164 - 212 801 "— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Voorstellen voor besluiten Vlissingen, 13 september 2004  +31 (0)164 - 212 800  +31 (0)164 - 212 801  info@proses.nl of info@proses.be  www.proses.nl of www.proses.be Postbus 299 NL-4600 AG Bergen op Zoom Jacob Obrechtlaan 3 NL-4611 AP Bergen op Zoom

2 Inhoud Problemen, voorgestelde besluiten en overwegingen over –veiligheid tegen overstromen –toegankelijkheid van de Scheldehavens –natuurlijkheid van het Schelde- estuarium Een samenhangend besluit 2

3 Veiligheid tegen overstromen: de problemen Veiligheid Westerschelde en Zeeschelde op lange termijn bedreigd door zeespiegelrijzing en klimaatveranderingen Zeeschelde nu onvoldoende beveiligd Oplossingen vragen veel tijd 3

4 Veiligheid tegen overstromen: de besluiten Oplossing voor Zeeschelde door actualisering van Vlaams Sigmaplan Ruimte voor de rivier en dijk- verhogingen als oplossingsrichtingen Overschelde geen optie Stormvloedkering te Oosterweel tot 2050 geen optie GOG’s maximaal gecombineerd met natuurontwikkeling –2000 à 3000 ha extra GOG of GGG langs Zeeschelde Hedwige-, Prosper-, en Doelpolder: 1000 ha Tussen Rupel- en Dendermonding: 1000 à 2000 ha Zennemonding: 250 ha –2500 à 4500 ha extra overstromingsgebieden merendeels in Rupelbekken voor opvang bovenstroomse afvoer 4

5 Veiligheid tegen overstromen: de overwegingen Effecten Overschelde niet aanvaardbaar Kosten Stormvloedkering en Overschelde in verhouding zeer hoog GOG’s het goedkoopst GGG’s dragen aanzienlijk bij aan de natuurlijkheid van het Schelde- estuarium Ontpolderen het meest natuurlijk, maar draagt minder bij aan veiligheid 5

6 Toegankelijkheid van de Scheldehavens: de problemen Ontwikkelingen in containervaart gaan door Onvoldoende diepte voor grotere containerschepen naar haven van Antwerpen Let wel: risico’s vervoer gevaarlijke stoffen binnen gestelde grenzen 6

7 Toegankelijkheid van de Scheldehavens: de besluiten 11 drempels in één keer met 1,4 m verdiepen tot getijonafhankelijke vaart van 13,1 m (diepgang) Beneden-Zeeschelde: van 250 naar 370 meter breedte over 5 km Negatieve effecten tegengaan door: –andere wijze van storten van baggerspecie –natuur minder kwetsbaar maken Meten van de optredende effecten Herstelmaatregelen in geval van ongewenste ontwikkelingen 7

8 Toegankelijkheid van de Scheldehavens: de overwegingen Baten voor zowel Vlaanderen als Nederland Zeebrugge en Vlissingen blijken geen alternatief voor verruimen Negatieve effecten van verdiepen gering, mits andere stortstrategie Omgaan met onzekerheden Externe veiligheid niet in het gedrang 8

9 Natuurlijkheid van het Schelde-estuarium : de problemen Laatste 50 jaar enkele duizenden ha slikken, schorren en ondiep water verdwenen (kwantiteit) Daardoor ook kwaliteit natuur achteruit Strak keurslijf van estuarium hindert ontwikkelingen 9

10 Natuurlijkheid van het Schelde-estuarium : de besluiten Leidend principe: ruimte geven aan de rivier Realisatie van het basispakket o.a.: –wettelijke bescherming Vlakte van de Raan –vergroting Zwin met 120 ha –aanleg van doorlaatmiddel in Bathse polder –verbeteren waterhuishouding in Braakmankreek –herinrichten Durme en haar vallei –omvorming Kalkense Meersen tot wetland –natuurontwikkeling in GOG’s (Sigmaplan) –natuurontwikkeling onafhankelijk van Sigmaplan 10

11 Natuurlijkheid van het Schelde-estuarium : de besluiten (vervolg) Toevoegingen aan basispakket Schelde-Landschapspark Natuurontwikkeling combineren met bijvoorbeeld zeecultures, recreatie, landbouw en wonen 11

12 Natuurlijkheid van het Schelde-estuarium : de overwegingen Effecten op natuur door meer ruimte Combinatie van veiligheid en natuurlijkheid bij de Zeeschelde Minder kwetsbare natuur geeft kleinste kans op ongewenste ontwikkelingen Nu onvoldoende draagvlak voor meer maatregelen bij Westerschelde dan in basispakket 12

13 Een samenhangend besluit Bekostiging alle projecten (december) Tijdsplanning gericht op 2010 (gerealiseerd of in uitvoering) Gezamenlijke uitvoeringsorganisatie aan het stuur 13


Download ppt "Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium Voorstellen voor besluiten Vlissingen, 13 september 2004  +31 (0)164 - 212 800  +31 (0)164 - 212 801 "

Verwante presentaties


Ads door Google