De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Serge Kreins Lead Buyer West Arcelor-Mittal. Belang van de haveninterfaces voor ARCELOR MITTAL •ARCELOR MITTAL maakt gebruik van de meeste grote Europese.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Serge Kreins Lead Buyer West Arcelor-Mittal. Belang van de haveninterfaces voor ARCELOR MITTAL •ARCELOR MITTAL maakt gebruik van de meeste grote Europese."— Transcript van de presentatie:

1 Serge Kreins Lead Buyer West Arcelor-Mittal

2 Belang van de haveninterfaces voor ARCELOR MITTAL •ARCELOR MITTAL maakt gebruik van de meeste grote Europese havens, zowel voor zijn invoer (grondstoffen, halffabricaten,…) als zijn uitvoer (vooral afgewerkte producten) •ARCELOR MITTAL verplaatst zeer grote volumes, waarvoor geregeld het gebruik van volledige schepen en niet alleen «part cargo» nodig is.

3 Belang van de haveninterfaces voor ARCELOR MITTAL •Enkele voorbeelden HavenImport(MT)Export(MT) Rotterdam8 tot 9 Antwerpen2 tot 32 tot 2,5 Gent81 Duinkerke16 tot 171 tot 2 Aviles121 FOS122,5

4 Vervoer over zee en over land: verschillende logica's met een haveninterface die volgens eigen logica werkt •Logica vervoer over zee: –Grote vervoerseenheden: •50 tot 250 KT –Hoge liggelden die een drastische inkorting van de laad- en lostijden vergen. –Voordelige berekening op basis van verrichtingen 24 u per dag/ 7 dagen per week. –Aanleggen langs de kade waardoor distributie van groepagezendingen binnen de haven noodzakelijk is. •Logica vervoer over land: –Kleinere vervoerseenheden: •1 vrachtwagen = 25 ton •1 lichter = 250 à 3000 ton •1 trein = 1500 à 4000 ton –Hoge liggelden die een drastische inkorting van de laad- en lostijden vergen. –Voordelige berekening op basis van verrichtingen 24 u per dag/ 7 dagen per week. –Tarifering in voordeel van massagoed

5 Vervoer over zee en over land: verschillende logica's met een haveninterface die volgens eigen logica werkt •Havenlogica: –24 u per dag werken is niet de regel, en evenmin 7 dagen per week werken. –Geen logica voor optimalisatie van de volledige keten, gedeeld met de verladers en de vervoerders.  Vanuit het vervoer over land gezien, is de huidige organisatie niet gericht op vermindering van de globale kosten die de verlader draagt: elke partij streeft naar optimalisatie van haar eigen business.

6 Ondervonden moeilijkheden: •De kosten van vervoer over land worden sterk beïnvloed door de verrichtingstijden. Maar wij stellen regelmatig vast dat de haventoegangsmoeilijkheden voor meerkosten zorgen.

7 Ondervonden moeilijkheden: –1 ste voorbeeld: vervoer over de weg • over een afstand van +/- 120 km zijn 2 retourreizen per vrachtwagen mogelijk op 1 werkdag van een chauffeur die de vigerende regelgeving naleeft. •Over diezelfde afstand is tussen Luik en Antwerpen maar 1 retourreis mogelijk!

8 Ondervonden moeilijkheden: •De havenarbeid overdag concentreert het wegvervoer binnen een beperkte tijdspanne.  Wachten in verkeersopstoppingen  Wachten in de laad-/losfiles: «iedereen komt tegelijk aan».

9 Ondervonden moeilijkheden: •2de voorbeeld: vervoer per spoor –Groepage van goederenstromen leidt tot het gebruik van de gesloten trein, veeleer dan van de afzonderlijke wagen, want: •De betrouwbaarheid van het transport is groter en voorziet als enige in onze behoefte •De kosten zijn lager. –Twee hypothesen: •Gesloten trein naar één kade: –Deze oplossing is doorgaans operationeel bevredigend •Gesloten trein met wagens voor verschillende kaden: –Moeizame distributie binnen de haven met aanzienlijke kosten voor het stationeren van de wagens

10 Ondervonden moeilijkheden: •De distributie van de wagens in de haven blijft een groot probleem dat om behandeling vraagt. •De oorzaken van de wegvervoersproblemen hebben gelijkaardige effecten op het vervoer per spoor. •De distributie binnen de haven, die alleen door de historische operator wordt verricht, blijft een probleem dat zal moeten worden opgelost: de toegang tot de haven moet worden aangepast aan de context van de liberalisatie van het vervoer per spoor.

11 De grote werkpunten van morgen •De havens moeten 24 u per dag, 7 dagen per week worden bediend. Deze evolutie zal een gunstige weerslag hebben op: –De kosten van het vervoer over land –Het gebruik van de infrastructuur, door via een afvlakkingseffect de opstoppingen en het daaruit voortvloeiende tijdverlies te verminderen.

12 De grote werkpunten van morgen •De problematiek van de distributie binnen de havens oplossen in het kader van de liberalisatie van het spoor. •In sommige Europese havens worden interessante experimenten gedaan die aandacht verdienen. Deze ontwikkeling zal een gunstige invloed hebben op: –De vervoerskosten die de verladers dragen. –De algemene efficiëntie van het spoorwegsysteem als gevolg van de gunstige effecten van de mededinging.


Download ppt "Serge Kreins Lead Buyer West Arcelor-Mittal. Belang van de haveninterfaces voor ARCELOR MITTAL •ARCELOR MITTAL maakt gebruik van de meeste grote Europese."

Verwante presentaties


Ads door Google