De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Denderdebat20 november 2007 Streefbeeld Dender Waterbeheersing en Transport.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Denderdebat20 november 2007 Streefbeeld Dender Waterbeheersing en Transport."— Transcript van de presentatie:

1 Denderdebat20 november 2007 Streefbeeld Dender Waterbeheersing en Transport

2 Denderdebat20 november 2007 Waterbeheersing De Dender: rivier met twee gezichten typische neerslagrivier  bij hevige regenval gebrek aan capaciteit wat resulteert in uitgestrekte overstromingen

3 ‘t Schipken Schendelbeke 2002-2003

4 Denderdebat20 november 2007 Waterbeheersing en Integraal Waterbeheer  andere visie op hoogwater uitgangspunt: overstromingen zijn een natuurlijk en onvermijdbaar verschijnsel. Overstromingen moeten in de toekomst gecontroleerd gebeuren op plaatsen waar dit verantwoord is.

5 Denderdebat20 november 2007 Langetermijnvisie waterbeheersing vrijwaren natuurlijke overstromingsgebieden geen inrichting van natuurlijke overstromingsgebieden uitwatering Denderbellebroek vernieuwen en herdimensioneren stuwen tussen Geraardsbergen en Aalst ontdubbeling stuw Denderbelle

6 Denderdebat20 november 2007 Natuurlijke overstromingsgebieden Vrijwaren van resterende gebieden Inrichting natuurlijke gebieden − Deux-Acren RO − Overboelare LO − Liedekerke RO

7 Denderdebat20 november 2007 Overstromingsgebied te Deux- Acren RO natuurlijk OG stroomopwaarts de gewestgrens te Deux-Acren op rechteroever van de Dender

8 Denderdebat20 november 2007 Overstromingsgebied te Overboelare LO natuurlijk OG te Overboelare op linkeroever van de Dender

9 Denderdebat20 november 2007 Overstromingsgebied te Liedekerke RO natuurlijk OG opwaarts de stuw van Denderleeuw op grondgebied van de gemeente Liedekerke op rechteroever van de Dender

10 Denderdebat20 november 2007 Conclusies betreffende het inrichten van overstromingsgebieden positief effect is steeds beperkt afwaarts gelegen overstromingsgebieden worden minder belast complexe sturing van verschillende gebieden  belang accurate voorspellingen! lokale maatregelen blijven noodzakelijk en blijken efficiënter De nodige financiële inspanningen en de impact op natuur en milieu zijn niet te verantwoorden tegenover de beperkte en onzekere baten.

11 Denderdebat20 november 2007 Denderbellebroek Gecontroleerd overstromingsgebied te Denderbelle op rechteroever. Het gebufferde water wordt momenteel tijdens laagwaterperiodes dmv. een pompinstallatie overgepompt naar de Dender. De pompcapaciteit is onvoldoende voor een snelle evacuatie.

12 Denderbellebroek

13

14 Denderdebat20 november 2007 Denderbellebroek Gravitaire uitwateringsluis  snellere evacuatie van waswaters verhogen bergingscapaciteit ontlasten achterliggende waterlopen

15 Denderdebat20 november 2007 Vernieuwen en herdimensioneren stuwen sterk verouderd  stabiliteit  manuele bediening onaangepaste vormgeving en afmetingen  opstuwing in de opwaartse panden veiligheid

16 Stuwsluis te Aalst

17 Denderdebat20 november 2007 Stuw te Geraardsbergen

18 Denderdebat20 november 2007 Stuwsluis te Teralfene 2,7 km afwaarts stuwsluis te Denderleeuw verval: 56 cm

19 Denderdebat20 november 2007 Milieu-impactanalyse Studie haalbaarheid verplaatsen van de stuwsluis te Aalst afschaffen van de stuw te Teralfene Conclusie: ingrepen zijn haalbaar mits natuurcompensaties  stuwsluis te Teralfene wordt op termijn afgeschaft  ontwerpstudie stuwsluis Aalst wordt aangevat

20 Denderdebat20 november 2007 Ontdubbeling stuw Denderbelle nu slechts één opening  ontdubbeling voor de bedrijfszekerheid

21 Transport op de Dender

22 De gekanaliseerde Dender

23 Denderdebat20 november 2007 Langetermijnvisie transport onderhoud infrastructuur, behoud diepgang en voldoende ruime bediening om bestaande transportfunctie te verankeren traject Dendermonde – Aalst opwaardering tot 1350 ton (klasse IV)  realiseren van de aanwezige potenties  aansluiting op het Europees waterwegennet  leefbaarheid ROC Aalst

24 Denderdebat20 november 2007 Langetermijnvisie transport Traject Aalst – Geraardsbergen  prioriteit gaat naar instandhouden en vrijwaren van de bestaande vaarkenmerken  initiatieven tot reactivering van de transportfunctie

25 Denderdebat20 november 2007 Economische studie KBA opwaardering tot 1350 ton tot Aalst reactiveren van de transportfunctie opwaarts Aalst

26 Denderdebat20 november 2007 Conclusies economische studie opwaardering tot 1350 ton tot Ringbrug Aalst in éénrichtingsverkeer in combinatie met een containerterminal in Aalst is zinvol.  1350 ton sluis te Denderbelle  uitbreiding zwaaikom te Hofstade (Aalst)  bochtverbreding te Dendermonde  uitbouw van een 4-tal wachtplaatsen  geen grootschalige bodemverdieping of verbreding buiten de huidige oeverlijnen

27 Denderdebat20 november 2007 Conclusies economische studie Traject opwaarts Aalst  instandhouden en vrijwaren van de bestaande vaarkenmerken (300ton)  geen infrastructuurinvesteringen voor het verhogen van de huidige capaciteit

28 Streefbeeld Dender Waterbeheersing en Transport Denderdebat 20 november 2007


Download ppt "Denderdebat20 november 2007 Streefbeeld Dender Waterbeheersing en Transport."

Verwante presentaties


Ads door Google