De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting onderzoek uitbreiding sluiscapaciteit Albertkanaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting onderzoek uitbreiding sluiscapaciteit Albertkanaal"— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting onderzoek uitbreiding sluiscapaciteit Albertkanaal
Infovergadering Wijnegem 20 januari 2011

2 Inhoud terugblik infovergadering 20 april 2010
resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding vervolgtraject en timing visie De Scheepvaart

3 Terugblik infovergadering 20 april 2010 (1)
Inhoud aanleiding voor het geplande onderzoek : evolutie vervoersomvang – tendens schaalvergroting Vlaams beleid : stimuleren van binnenvaart voorwerp van het onderzoek : onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding in relatie tot de verwachte evolutie van de binnenvaart :  wat – waar - wanneer standpunt van De Scheepvaart inzake verwerving van eigendommen in de omgeving van de sluis

4 Terugblik infovergadering 20 april 2010 (2)
Afspraken 20 april optie ‘vergroting van één van de bestaande sluizen’ wordt als alternatief onderzocht  afbakening van maximum projectgrens wordt aan gemeente Wijnegem bezorgd  resultaten onderzoek worden toegelicht op nieuwe infovergadering 

5 Terugblik infovergadering 20 april 2010 (3)

6 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (1)
Status van het onderzoek onderzoek IDMC – Tritel is afgerond : onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen onderzoek is gevalideerd door De Scheepvaart onderzoek, conclusies en aanbevelingen zijn voorgelegd aan minister Crevits opdracht minister om resultaten terug te koppelen met betrokkenen (gemeente Wijnegem - eigenaars/bewoners)

7 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (2)
Uitgangspunten onderzoek : voorwerp van het onderzoek : onderzoeken van de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding indien noodzaak : mogelijke oplossingen/maatregelen voor capaciteitsuitbreiding geen technische detailstudie !!! indien infrastructurele uitbreiding van sluiscapaciteit vereist :  sluisafmetingen 230 m x 24 m alternatief van vergroting van één van bestaande sluizen wordt terdege onderzocht

8 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (3)
Opzet van het onderzoek : analyse van de huidige sluiscapaciteit – omvang trafiek - sluisbezetting – wachttijden (referentiejaar 2007) analyse van de evolutie tot 2040 van sluiscapaciteit - sluisbezetting – wachttijden in functie van de goederenprognoses en vlootontwikkeling opbouw van een numeriek sluismodel voor het uitvoeren van simulaties in functie van ontwikkeling trafiek comfortmaatstaf = capaciteit waarbij maximaal 10 % van de schepen een wachttijd heeft langer dan de schutcyclus van de sluis twee scenario’s inzake evolutie trafiek : basisgroei (1 %/jaar) & economische groei (2 %/jaar)

9 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (4)
Vaststellingen op basis van numeriek model sluizencomplex Wijnegem voldeed in 2007 niet aan comfortcapaciteit : 12 % van schepen moet langer wachten dan de comfortmaatstaf indien géén ingrepen (nulalternatief): in geval van basisgroei verhoogt dit aantal tot 25 % in 2040 ingeval van sterke economische groei verhoogt dit aantal tot 60 % (!) in 2040  ingrepen / maatregelen dringen zich op

10 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (5)
Organisatorische ingreep m.n. veralgemening zondagvaart : levert slechts een beperkte (theoretische) verhoging van de capaciteit op :  sluizencomplex voldoet ook na invoeren van zondagvaart niet aan comfortcapaciteit Systeemtechnische ingreep m.n. verkorten versassingsproces : slechts in beperkte mate mogelijk en levert slechts een (zeer beperkte) theoretische verhoging van de capaciteit op Conclusie : infrastructurele ingrepen zijn alleszins noodzakelijk om in de toekomst de vlotte afwikkeling van de scheepvaart te garanderen

11 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (6)
Onderzochte infrastructurele ingrepen : 1. vergroting van een bestaande sluis 2. bouw van een vierde sluis 1. Vergroting van de bestaande (noordersluis) verhoogt ingeval van verlenging tot 230 m en verbreding tot 24 m de capaciteit van het sluizencomplex herleidt het % tot 2,7 % (basisgroei) en tot 14,4 % (sterke economische groei)  vóór 2040 weer comfortoverschrijding ! gedurende de bouwtijd (drie jaar) slechts twee sluizen beschikbaar : nefast voor de capaciteit  onaanvaardbare wachttijden – contraproductief voor binnenvaart bedrijfsonzekerheid sluizencomplex hoog : bij uitval van een tweede sluis tijdens de werken = ramp ! eindsituatie met drie sluizen : blijvend risico bij uitval van een sluis

12 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (7)
2. Vierde sluis met nuttige afmetingen 230 m x 24 m verhoogt in aanzienlijke mate de schutcapaciteit herleidt het % tot 0,6 % (basisgroei) en tot 3,2 % (sterke economische groei)  ook na 2040 nog reservecapaciteit gedurende bouwtijd 4de sluis : geen capaciteitsbeperking en hinder voor scheepvaart bedrijfszekerheid hoog : bij uitval van een sluis blijven er drie sluizen operationeel

13 Resultaten onderzoek naar de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding (8)
Conclusies en aanbevelingen : in 2007 al overschrijding van de comfortcapaciteit enkel mits een infrastructurele ingreep kan de capaciteit duurzaam worden verhoogd enkel de bouw van een vierde sluis : garandeert op langere termijn een duurzame oplossing zorgt voor bedrijfszekerheid gelet op de procedure- en bouwtijd is een beslissing inzake capaciteitsuitbreiding aan de orde aandachtspunt : innovatieve - inventieve technische benadering vh ontwerp om ruimtelijke impact te beperken

14 Vervolgtraject en timing
toelichting resultaten onderzoek Wijnegem : 20/01/2011 terugkoppeling (De Scheepvaart - kabinet Crevits) februari 2011 rationele beleidsbeslissing VR asap indien 4de sluis : technische studies : ontwerp en inplanting 4de sluis en definitieve begrenzing zone der werken begin 2012 uitvoeren Plan MER : ,5 jaar opstellen GRUP : ,5 jaar uitvoeren project MER (tenzij vrijstelling) (+ 1,5 jaar) bouwvergunning ,5 jaar aanbesteding ,5 jaar aanvang werken

15 Visie De Scheepvaart bouw 4de sluis dient zich aan
gemeente Wijnegem en eigenaars/bewoners betrekken bij vervolgtraject aandachtspunt uitwerking ontwerp :  aanwenden van innovatieve/inventieve technische oplossingen om de ruimtelijke impact te beperken eigendomsverwerving op vrijwillige basis verder zetten voorlopig in functie van max. begrenzing (cfr plan) nadien in functie van definitieve begrenzing (vermoedelijk begin 2012) correcte en billijke vergoeding van eigenaars Contactpersoon De Scheepvaart : Bert Jans integratie met studie voor herbouw brug Turnhoutsebaan (Masterplan 2020)


Download ppt "Toelichting onderzoek uitbreiding sluiscapaciteit Albertkanaal"

Verwante presentaties


Ads door Google