De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

When rail means service > EEN PRIORITY FREIGHT NETWORK (PFN) EEN ECONOMISCHE NOODZAAK? SeaRail – 23 mei 2008 LUC VANSTEENKISTE Directeur-Generaal Toegang.

Verwante presentaties


Presentatie over: "When rail means service > EEN PRIORITY FREIGHT NETWORK (PFN) EEN ECONOMISCHE NOODZAAK? SeaRail – 23 mei 2008 LUC VANSTEENKISTE Directeur-Generaal Toegang."— Transcript van de presentatie:

1 When rail means service > EEN PRIORITY FREIGHT NETWORK (PFN) EEN ECONOMISCHE NOODZAAK? SeaRail – 23 mei 2008 LUC VANSTEENKISTE Directeur-Generaal Toegang tot het Net

2 SeaRail - 23 mei 20082 INHOUD 1.Initiatief Europese Commissie 2.Europees TEN-T network 3.De Belgische context 4.Korte termijn evolutie 5.Lange termijn evolutie

3 SeaRail - 23 mei 20083 1. INITIATIEF EUROPESE COMMISSIE

4 SeaRail - 23 mei 20084  18/10/2007 Mededeling van de commissie aan de Raad en het Europees Parlement: “Naar een spoorwegnet met voorrang voor goederenvervoer”  Streven naar modal shift van de weg naar het spoor  Evolutie naar comodaliteit  Ontwikkeling van een spoorwegnet met voorrang voor het goederenverkeer 1. INLEIDING 1. INITIATIEF EUROPESE COMMISSIE

5

6 SeaRail - 23 mei 20086 2. EEN COMBINATIE VAN MAATREGELEN  Investeren in capaciteitsuitbreidingen  Verbeteren van procedures, werkmethodes en systemen TAF/TSI Europtirails Procedures voor internationale rijpaden via RNE  Versterken van de corridororiëntatie 1. INITIATIEF EUROPESE COMMISSIE

7 SeaRail - 23 mei 20087 3. EEN BETERE COHABITATIE VAN GOEDEREN- EN REIZIGERSVERVOER  Meer optimale toewijzing en benutting van de netwerkcapaciteit  Hogere klantentevredenheid voor zowel goederen- als reizigersvervoer  Meer optimale afstemming van vraag en aanbod op middellange termijn waardoor het investeringsbeleid nauwer aansluit bij de klantenbehoeften 1. INITIATIEF EUROPESE COMMISSIE

8 SeaRail - 23 mei 20088 2. EUROPEES TEN-T NETWORK

9 SeaRail - 23 mei 20089 EUROPEES TEN-T NETWORK  Trans-Europees Netwerk voor Transport  Initiatief Europese Unie  30 corridors te realiseren tegen 2030  Weg, water en spoorcorridors  TEN-T fondsen: financiële steun aan tal van projecten TEN-T spoorcorridors 2. EUROPEES TEN-T NETWORK

10 SeaRail - 23 mei 200810 3. DE BELGISCHE CONTEXT

11 SeaRail - 23 mei 200811 1. SPECIFIEKE PROBLEMEN HUIDIGE OPERATIONELE CONTEXT  Voorbeeld: L50A  Heterogeniteit van rijpaden verhindert optimale benutting  De toename van de vraag naar reizigerstreinen en daarin het toegenomen aantal L-treinen (lokale treinen) gebruikt veel capaciteit 3. DE BELGISCHE CONTEXT

12 SeaRail - 23 mei 200812 2. ALGEMENE GRAAD VAN GEBRUIK 3. DE BELGISCHE CONTEXT

13 SeaRail - 23 mei 200813 3. KORTE TERMIJN GROEIVOORUITZICHTEN  Goederenvervoer ─+ 35% ton-km in de periode 2006-2012 ─Vooral gedreven door groei containertrafieken ─Antwerpen spoorcontainers (2006): 9,4 miljoen ton Prognose 2030: 20,5 à 30,9 miljoen ton ─Zeebrugge spoorcontainers (2006): 5,8 miljoen ton Prognose 2030: 15,3 tot 25,3 miljoen ton ─Sterke groei in de intermodale hubs van het netwerk (binnenhavens, dry-ports)  Reizigersvervoer ─+ 25% in de periode 2006-2012 3. DE BELGISCHE CONTEXT

14 SeaRail - 23 mei 200814 4. KLANTGEDREVEN EVOLUTIES VAN HET SPOORPRODUCT  Doelstelling + 25% voor reizigersverkeer noodzaakt aangepaste en voldoende rijpaden  Drukken van de kostprijs van goederenvervoer en voorzien van voldoende capaciteit met de nodige kwaliteit  Toenemend belang van internationaal End-to-End verkeer vanuit de Belgische zeehavens naar het hinterland (cfr. RNE, corridor C)  E-marketplace voor goederenvervoer 3. DE BELGISCHE CONTEXT

15 SeaRail - 23 mei 200815 5. VERZADIGING OP ANDERE VERVOERSNETWERKEN  Reizigers ─Weg: jaarlijkse stijging vervoersstromen; beperkt aantal uitbreidingswerken voorzien  Goederen ─Weg: jaarlijkse stijging vervoersstroom; beperkt aantal uitbreidingswerken voorzien ─Binnenvaart: op korte termijn stagnerende groei wegens Verzadiging aan de kades in de zeehavens en gebrek aan wachtplaatsen Verzadiging op de intermodale terminals in het hinterland Infrastructurele flessenhalzen (hoogte bruggen, sluiscapaciteit, enz.) 3. DE BELGISCHE CONTEXT

16 SeaRail - 23 mei 200816 4. KORTE TERMIJN EVOLUTIE

17 SeaRail - 23 mei 200817 KORTE TERMIJN EVOLUTIE  Investeringen in uitbreiding capaciteit  Ontwikkeling Europese corridors in België  Voorstel van alternatieve routes ─L66 om L53 te ontlasten ─Corridor C (Antwerpen/Basel- Lyon) i.p.v. corridor A (Rotterdam-Genua)  Implementatie van internationale procedures om internationale rijpaden te harmoniseren  Cross-border acceptatie van rollend materieel  ERTMS implementatie 4. KORTE TERMIJN EVOLUTIE Corridor F Corridor E

18 SeaRail - 23 mei 200818 5. LANGE TERMIJN EVOLUTIE

19 SeaRail - 23 mei 200819 LANGE TERMIJN EVOLUTIE  Evolutie naar een Priority Freight Network ? 5. LANGE TERMIJN EVOLUTIE Impliciete stappen Liefkenshoekspoorverbinding: de facto PFN 2e havenontsluiting: de facto PFN


Download ppt "When rail means service > EEN PRIORITY FREIGHT NETWORK (PFN) EEN ECONOMISCHE NOODZAAK? SeaRail – 23 mei 2008 LUC VANSTEENKISTE Directeur-Generaal Toegang."

Verwante presentaties


Ads door Google