De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 CO 2 -emissies van lichte voertuigen Voorstel van verordening van de raad en het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 CO 2 -emissies van lichte voertuigen Voorstel van verordening van de raad en het."— Transcript van de presentatie:

1 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 CO 2 -emissies van lichte voertuigen Voorstel van verordening van de raad en het parlement

2 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2 CO 2 -uitstoot van de vervoerssector Vanaf 1990 is het de enige sector waarvan de CO 2 -uitstoot toegenomen is

3 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 3 Evolutie van de CO 2- uitstoot van voertuigen

4 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 4 Initiatieven die moeten genomen worden -Technologie is een van de mogelijkheden -Anders moet een alternatieve mobiliteit ontwikkeld worden (openbaar vervoer, modal shift,…)

5 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 5 CO 2 -strategie van 1995 120g CO 2 /km tegen 2010 voor nieuwe personenwagen in het algemeen, verschoven naar 2012 3 pijlers: - vrijwilige engagementen - fiscaliteit - voorlichting

6 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 6 Vrijlwilige engagementen 140 g CO 2 /km door technische middelen in het algemeen De evaluatie van 2005 gaf aan dat de autofabricanten hun engagementen niet zullen bereiken; nochtans zijn verbeteringen doorgevoerd Zoals voorzien stelde de Commissie een nieuwe strategie met dwingende maatregelen voor

7 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 7 CARS 21 In 2007 heeft de Commissie het rapport CARS21 goedgekeurd om de competitiviteit van Europa te behouden Het rapport geeft o.a. de volgende aanbevelingen: - betere regelgeving (intrekking van verschillende richtlijnen en vervanging door UNECE-regelgevingen, …) - lange termijn te definiëren - R&D aanmoedigen

8 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 8 Herziening van de CO 2 -strategie Het doel blijft 120g CO 2 /km voor nieuwe personenwagens in het algemeen CARS 21 adviseert een geïntegreerde aanpak Dwingende maatregel voor fabrikanten om 130g CO 2 /km te bereiken door technische middelen tegen 2012 Bijkomende maatregelen om 10 extra g CO 2 /km te halen

9 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 9 Commissievoorstel 130g CO 2 /km tegen 2012 door technische middelen - verrordening - billijk tussen verschillende fabrikanten - technische neutraliteit

10 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10 130gCO 2 /km doelstelling De algemene doelstelling van 130g CO 2 /km is gewogen volgens een gebruiksparameter om diversiteit van de voertuigen te garanderen Een formule geeft de CO 2 -doelstelling van een voertuig volgens zijn gewicht Toepassingsgebied: M1 (personenwagens) met een referentiemassa onder 2610 kg

11 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 11 Gebruik parameter Massa en footprint waren beschouwd Massa kan een tegengesteld effect hebben: een aanmoediging om de massa te verhogen Footprint geeft ook een indicatie van het gebruik en kan moeilijker veranderd worden Massa was gekozen omwille van de beschikbaarheid van gegevens

12 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 12 Verhouding CO 2 -massa - Rechtlijnig - Gebaserd op de tendens van de markt in 2006 (-21%) - Lijn was gedraaid rond 130g CO 2 /km om de kosten gelijk te maken (helling) - variëert volgens het verschil tussen een refentiemassa en de massa van de voertuig

13 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 13 Markt aanpassingen Om de evolutie van de gemiddelde massa van voertuigen in overweging te nemen is de A.M.I. gebruikt Autonomous Mass Increase is de jaarlijkse procentuele verhoging Gebruikt om de referentiemassa te veranderen om de markt te weerspiegelen

14 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 14 Pooling Verordening voorziet mogelijkheden van samenwerking Frabrikanten mogen samenwerken om het algemeen doel te bereiken. De toegang tot een groep moet vrijblijven maar met een financiële compensatie. Er wordt rekening gehouden met fabrikant die reeds een groep gevormd hebben

15 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 15 Uitzonderingen De verordening voorziet uitzonderingen voor kleine fabrikanten die minder dan 10.000 voertuigen per jaar op de communautaire markt brengen. Deze maatregel is beperkt tot fabrikanten die niet in een grotere groep (die meer dan 10.000 voertuigen in het geheel op de markt brengt) zijn

16 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 16 Voordelen/Naselen -Keuze van de helling Hoe verder de massa van het draaipunt (referentiemassa) is, hoe groter de inspanningen (kosten) moeten zijn. De helling verhogen reduceert de inspannigen voor voertuigen met een massa boven het draaipunt. De helling verminderen reduceert de inspannigen voor voertuigen met een massa onder het draaipunt.

17 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 17 Sancties Ze zijn voorzien als ontradend Ze worden van kracht in 2012 (doeldatum) De bedragen zijn progressief Ze zijn berekend per gram (proportionneel met de overschrijding)

18 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 18 Impact analysis Berekende de invloed van de variaties van parameter, helling,… Voorzag geen langetermijndoelen Gaf een schatting van de bedragen van de sancties

19 SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 19 Voorziene kalendar Debaten zullen zich voortzetten bij de Raad Parlement moet nog een rapporteur benoemen


Download ppt "SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 1 CO 2 -emissies van lichte voertuigen Voorstel van verordening van de raad en het."

Verwante presentaties


Ads door Google