De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning regionale wegenstudie in het stedelijk gebied 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning regionale wegenstudie in het stedelijk gebied 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning regionale wegenstudie in het stedelijk gebied 2012
Investeren in economische bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit In opdracht van de Stadsregio in 2012

2 Gebiedsafbakening Drie deelgebieden opgave regionale wegenstudie:
Schiedam/Vlaardingen (focus Vijfsluizen) BAR gemeenten Rotterdam binnen de Ruit Geen aparte opgave NWO (Voorne-Putten) en A1316 (Middengebied) in lopende werkprocessen Lange termijn Middengebied in Metropoolregio Rotterdam Vooruit HBAC uitgangspunt

3 Mobiliteitsgroei Stadsregio
Lagere regionale automobiliteit t.o.v. eerdere studies/onderzoeken 2020 HWN groeit fors met 20% tot 2020  Sterke groei vrachtverkeer 40%. Groei lange afstandverkeer (programma) en aanleg A1316/A4. Nauwelijks groei OWN 2% tot 2020. 2030 HWN groeit 5% tot 2030, OWN groeit 3% tot 2030. Onderzochte verkeerskundige maatregelen in netwerkenvarianten leiden niet direct tot meer voertuigkilometers op regionale schaal.

4 Bandbreedte in de automobiliteit
RO Bandbreedte Dumo

5 Verkeerskundige opgave Schiedam/Vlaardingen
Effect op de Beneluxcorridor Toe-/afname verkeersintensiteiten op de hoofdstructuur Schiedam/Vlaardingen (inclusief nieuwe havenboulevard en verbinding sGravenland-A13). Effecten op het knooppunt Vijfsluizen. 5

6 Conclusies Schiedam/Vlaardingen
Aansluiting Vijfsluizen op A4 structureel overbelast. Opwaarderen Marathonweg 2x2 rijstroken vanuit Robuust netwerk indien minder autoverkeer Pruissingel/Beethovenlaan. Nieuwe Havenboulevard voor bestemmingsverkeer en 2x1 rijstroken voldoende. Burgemeester Knappertlaan minder autoverkeer positief effect op aansluiting Vijfsluizen. Verlenging Sydneystraat leidt tot veel extra verkeer op Matlingeweg en aansluiting A13.

7 Conclusiekaart Vijfsluizen

8 Verkeerskundige opgave BAR gemeenten
Onderzoeken capaciteit van rondwegenstructuur in de BAR gemeenten en mogelijke oplossingen onderzoeken Verkeersafwikkeling Nieuw Reijerwaard in samenhang met andere regionale vraagstukken onderzoeken 8

9 Conclusies BAR gemeenten
Hoofdwegennet BAR gemeenten 2x1 rijstrook voldoende capaciteit, wel aandacht bij rotondes en kruispunten. Nieuwe onderdoorgang A29 ontlast Kilweg aansluiting en versterkt interne verkeersstructuur Barendrecht De Rotterdamseweg blijft belangrijke ontsluitende functie houden voor verkeer Ridderkerk. IJsselmondse knoop structureel overbelast, gevolg van 90 Ha Nieuw Reijerwaard. Alternatieve ontsluitingen lossen dat niet op. Structurele overbelasting aansluiting Rotterdamseweg A38.

10 Conclusiekaart BAR

11 Verkeerskundige opgave Rotterdam
Wat betekenen nieuwe oeververbindingen voor stedelijk en regionale verkeersstromen? Kan er sprake zijn van prioritering van de 7 hoofdinvalswegen binnen het stedelijk gebied van Rotterdam

12 Conclusies Rotterdam Regionaal verkeer verschuift naar hoofdwegennet door aanleg A4 en A13/16, minder op onderliggend wegennet. De Ruit wordt meer gebruikt door regionaal stedelijk bestemmingsverkeer. Nieuwe stedelijke oeververbindingen verwerken regionaal stedelijk bestemmingsverkeer en ontlasten de bestaande. Nieuwe regionale oeververbindingen maken het regionale wegennet robuuster in stedelijk gebied Rotterdam.

13 Conclusiekaart Rotterdam


Download ppt "Verkenning regionale wegenstudie in het stedelijk gebied 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google