De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013
Mei 2011 Jan Edens - programmamanager 1

2 Uitvoeringsprogramma: de 5 opgaven
Economie Onderwijsspoor Bedrijventerreinen Recreatief Routenetwerk Landbouw Glastuinbouw Bereikbaarheid

3

4 Contactgegevens Myra Zeldenrust Gemeente Zwijndrecht
/

5

6

7 Recreatief Routenetwerk Deltapoort
in uitvoering Werkgroep Jenny van Boxel Henk van de Berge Hanke Boom Gert Wit Saskia Hooijmaaijers Melanie Morlog Rik van Benschop Contactgegevens: Nanneke Joosen Ambtelijk trekker Recreatief Routenetwerk Tel.nr: Bestuurlijk Trekker: Jan van Belzen

8 Recreatief Routenetwerk Deltapoort
in uitvoering Projecten ter verbetering van de kwaliteit van het routenetwerk Aanleg wandelknooppuntensysteem Upgrade van het huidige fietsknooppuntensysteem Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het recreatieve routenetwerk van gebruikers, ondernemers en instanties vergroten?

9 Tekst Bestuurlijk trekker: Bas Nootenboom

10

11 Glastuinbouw Ambtelijk trekker: Elly van Pagee
Strategisch adviseur ruimte en economie Gemeente Ridderkerk Intergemeentelijk projectleider sanering glas Zwijndrecht –Ridderkerk- Hendrik Ido Ambacht- Barendrecht Ambtelijke werkgroep (adviseur Matthijs Beke, Bureau Mentink): Lisette Louwman Daan Groenenboom Arie Verhoeven Bestuurlijke trekker: Floor van der Velde

12 Glastuinbouw De Opgave: sanering 35 ha verspreid staand glas (16/19)
Het Doel: verbeteren kwaliteit buitenruimte De Aanpak A. Glas voor glas: te realiseren door nieuw glascluster Subsidie provincie / cofinanciering gemeenten (exploitatie) Mooi plan aan Langeweg in Zwijndrecht (bruto / netto) Afronding haalbaarheidsstudie (14 juni bestuurlijke besluitvorming) financiële risico’s (crisis) B. Ruimte voor ruimte: glas slopen / woningen terug bouwen Subsidie provincie gebiedsbemiddelaar / cofinanciering gemeenten (uren) Plan per perceel / postzegelbestemmingsplan / anterieure overeenkomst Haalbaarheid? In tijd (veel praten en overleg) opnamevermogen van de woningmarkt (Beeld)kwaliteit buitenruimte!!??

13 Bereikbaarheid Werkgroep: Ambtelijk trekker: Bestuurlijk trekker:
Wieger Zwikstra (& Bert Groenen) / Provincie Zuid-Holland Bestuurlijk trekker: Govert Veldhuijzen Werkgroep: Dick van Straten Peter de Graaf Mark van Galen Juul Buitink Melanie Morlog Henk van den Berge Wim Stigter

14 Bereikbaarheid: doel Gebiedsvisie: PvA opdracht:
Verbeteren openbaar vervoer Inpassing grootschalige infrastructuur Verbeteren bereikbaarheid PvA opdracht: Onderzoek hoe de bereikbaarheid in het Deltapoortgebied zelf op orde te brengen is. Anders gezegd: hoe de ontsluiting van de bedrijventerreinen robuust te maken en gewenste economische ontwikkeling in Deltapoort te faciliteren, en tegelijk sluipverkeer en overlast voor bewoners te beperken. De focus ligt hierbij veelal op het onderliggend wegennet (OWN).

15 Bereikbaarheid: aanpak
2012: Eerste verkenning obv bestaande studies: Bijzonder gebied: eilanden, vol, gefragmenteerd Verder verkennen knelpunten wegverkeer; oplossingen alle modaliteiten. : Regionale wegenstudie Deltapoort/Drechtsteden: Probleemanalyse Oplossingsrichtingen / concrete maatregelen (35  14) Integratieslag met wegenstudie BAR Expert opinion H+N+S Selectie van kansrijke maatregelen

16 Bereikbaarheid: resultaat analyse
Probleemanalyse Sheet resultaten analyse Toekomstverwachting: Gebruik Cluster 3 Cluster 2 Cluster 1 Knelpunten voornamelijk rond aansluitingen HWN Rondom aansluitingen vooral regionaal verkeer, geen grote doorgaande stromen Op HWN knelpunten in de tunnels en vlak buiten studiegebied (A15 oost en A16 zuid)

17 Bereikbaarheid: vervolgstappen
Cluster A15: aanhaken bij studie gemeenten (augutus resultaat) Cluster A16 lange termijn: Barendrecht – Zwijndrecht (2013 – medio 2014) Cluster korte termijn: OV/Fiets + Sandelingenknoop (september resultaat)

18


Download ppt "WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google