De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013 Mei 2011 Jan Edens - programmamanager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013 Mei 2011 Jan Edens - programmamanager."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013 Mei 2011 Jan Edens - programmamanager

2 Uitvoeringsprogramma: de 5 opgaven  Economie  Onderwijsspoor  Bedrijventerreinen  Recreatief Routenetwerk  Landbouw  Glastuinbouw  Bereikbaarheid

3

4 Contactgegevens Myra Zeldenrust Gemeente Zwijndrecht mzeldenrust@zwijdnrecht.nl 078-7703688 / 06-48199633

5

6

7 Recreatief Routenetwerk Deltapoort in uitvoering Contactgegevens: Nanneke Joosen Ambtelijk trekker Recreatief Routenetwerk Tel.nr: 078 770 3670 E-mail: n.joosen@zwijndrecht.nl Bestuurlijk Trekker: Jan van Belzen Werkgroep Jenny van Boxel Henk van de Berge Hanke Boom Gert Wit Saskia Hooijmaaijers Melanie Morlog Rik van Benschop

8 Recreatief Routenetwerk Deltapoort in uitvoering Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het recreatieve routenetwerk van gebruikers, ondernemers en instanties vergroten?  Projecten ter verbetering van de kwaliteit van het routenetwerk  Aanleg wandelknooppuntensysteem  Upgrade van het huidige fietsknooppuntensysteem

9 Tekst Bestuurlijk trekker: Bas Nootenboom

10

11 Glastuinbouw Ambtelijk trekker: Elly van Pagee  Strategisch adviseur ruimte en economie  Gemeente Ridderkerk  Intergemeentelijk projectleider sanering glas  Zwijndrecht –Ridderkerk- Hendrik Ido Ambacht- Barendrecht Ambtelijke werkgroep (adviseur Matthijs Beke, Bureau Mentink):  Lisette Louwman  Daan Groenenboom  Arie Verhoeven Bestuurlijke trekker: Floor van der Velde

12 Glastuinbouw De Opgave: sanering 35 ha verspreid staand glas (16/19) Het Doel: verbeteren kwaliteit buitenruimte De Aanpak A. Glas voor glas: te realiseren door nieuw glascluster  Subsidie provincie / cofinanciering gemeenten (exploitatie)  Mooi plan aan Langeweg in Zwijndrecht (bruto / netto)  Afronding haalbaarheidsstudie (14 juni bestuurlijke besluitvorming) financiële risico’s (crisis) B. Ruimte voor ruimte: glas slopen / woningen terug bouwen  Subsidie provincie gebiedsbemiddelaar / cofinanciering gemeenten (uren)  Plan per perceel / postzegelbestemmingsplan / anterieure overeenkomst  Haalbaarheid? In tijd (veel praten en overleg) opnamevermogen van de woningmarkt  (Beeld)kwaliteit buitenruimte!!??

13 Bereikbaarheid Ambtelijk trekker:  Wieger Zwikstra (& Bert Groenen)  w.zwikstra@pzh.nl w.zwikstra@pzh.nl  070 441 6537 / 06 3194 5442  Provincie Zuid-Holland Bestuurlijk trekker:  Govert Veldhuijzen Werkgroep:  Dick van Straten  Peter de Graaf  Mark van Galen  Juul Buitink  Melanie Morlog  Henk van den Berge  Wim Stigter

14 Gebiedsvisie:  Verbeteren openbaar vervoer  Inpassing grootschalige infrastructuur  Verbeteren bereikbaarheid PvA opdracht: Onderzoek hoe de bereikbaarheid in het Deltapoortgebied zelf op orde te brengen is. Anders gezegd: hoe de ontsluiting van de bedrijventerreinen robuust te maken en gewenste economische ontwikkeling in Deltapoort te faciliteren, en tegelijk sluipverkeer en overlast voor bewoners te beperken. De focus ligt hierbij veelal op het onderliggend wegennet (OWN). Bereikbaarheid: doel

15 2012: Eerste verkenning obv bestaande studies:  Bijzonder gebied: eilanden, vol, gefragmenteerd  Verder verkennen knelpunten wegverkeer; oplossingen alle modaliteiten. 2012-2013: Regionale wegenstudie Deltapoort/Drechtsteden:  Probleemanalyse  Oplossingsrichtingen / concrete maatregelen (35  14)  Integratieslag met wegenstudie BAR  Expert opinion H+N+S  Selectie van kansrijke maatregelen Bereikbaarheid: aanpak

16  Probleemanalyse  Sheet resultaten analyse Toekomstverwachting:  Gebruik Bereikbaarheid: resultaat analyse Cluster 3 Cluster 2 Cluster 1 Knelpunten voornamelijk rond aansluitingen HWN Rondom aansluitingen vooral regionaal verkeer, geen grote doorgaande stromen Op HWN knelpunten in de tunnels en vlak buiten studiegebied (A15 oost en A16 zuid)

17 Bereikbaarheid: vervolgstappen Cluster A15: aanhaken bij studie gemeenten (augutus resultaat) Cluster A16 lange termijn: Barendrecht – Zwijndrecht (2013 – medio 2014) Cluster korte termijn: OV/Fiets + Sandelingenknoop (september resultaat)

18 www.zuidvleugel.nl/deltapoort


Download ppt "WELKOM DELTAPOORTDAG 6 juni 2013 Mei 2011 Jan Edens - programmamanager."

Verwante presentaties


Ads door Google