De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Albertknoop Gebiedsvisie (strategisch plan 2007 = richting) Waar staan we nu? (inrichtingsplan 2012) Wat gaan we de komende jaren doen? 30-01-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Albertknoop Gebiedsvisie (strategisch plan 2007 = richting) Waar staan we nu? (inrichtingsplan 2012) Wat gaan we de komende jaren doen? 30-01-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Albertknoop Gebiedsvisie (strategisch plan 2007 = richting) Waar staan we nu? (inrichtingsplan 2012) Wat gaan we de komende jaren doen? 30-01-2013

2 grensoverschrijdend = complex Plangebied Albertknoop

3 De partijen (Albertknooppartners) Provincie Belgisch Limburg Provincie Nederlands Limburg Gemeente Lanaken (eigendom) Gemeente Maastricht (eigendom) --------------------------------------------------- NV De Scheepvaart (eigendom, RWS)

4 2007 = Strategisch plan gericht op denkrichtingen Hoofdelementen -Bedrijventerrein (water-spoor-weg) -Leemwinning -Bufferzone (natuurlijke afscherming tussen woonbebouwing Maastricht en Industrie) -Waterafvoer (vernatting/versterken natuur) -Verkeersontsluiting status RB = richtinggevend positie Dienst der Scheepvaart Raadsbesluit: mei 2007

5 Strategisch plan 2007

6 Stedelijke herprogrammering 2010 Bedrijventerrein Lanakerveld = reservelocatie RB januari 2010 Desondanks zijn er kansen om deelprojecten te realiseren (passend binnen visie)

7 Bij de vaststelling van het strategisch plan 2007 is afgesproken dat er een vervolg komt, van visie naar invulling. groot gebied → stap voor stap. Inspelen op ontwikkelingen: - behoefte aan bedrijfskavels - minder nieuwbouw (minder bakstenen = minder leem) - besluit windmolens - aansluiting infra op de Brusselseweg (RMP), voorlangs de Belvédèreberg → gelijkvloers - beschikbare middelen

8 Met het strategisch plan als basis en de wetenschap van diverse ontwikkelingen is het Inrichtingsplan Albertknoop 2012 opgesteld. * met en zonder windmolens Concretisering afspraken: - Leemwinning (i.c.m. afscherming, groene rand) - Hemelwaterafvoer (i.c.m. oplossen probleem) - Verkeersontsluiting - Financiering / subsidiewerving Naar tekening IP 2012 + inzoomen

9 Inrichtingsplan 2012 Brusselseweg Malberg Smeermaas

10 Brusselseweg Leemafgraving (alleen Belgisch gebied) 1 2 Malberg 3

11 Leemontginning Fasegewijze uitvoering Fase 1, vergund en in uitvoering Fase 2 en 3, (2015 – 2020) Gehele terrein tot op peil afgraven, pas daarna bedrijven (lange termijn) Uitvoering: Leembank / Scheepvaart Vergunningen en toezicht: gemeente Lanaken en Provincie Maastricht volgt uitvoering

12 Malberg Brusselseweg 59.2 62 63 65 62 64 66 Landsgrens, eigendom en rechten. Partners gaan hierin mee. Geluid uitgangspunt = max 50db(A) vergunningen passend binnen wet- en regelgeving zo nodig (extra) voorwaarden op gebied van geluidwerende maatregelen Combinatie van afgraven, de bufferzone en groene rand zorgt voor goede afscherming. Komende jaren werken aan afscherming. 400 m peilen en groene rand Kop Zouwdal

13 hemelwaterplan (globaal) - vernatten past binnen de visie (versterken natuur) - basis: scheiden vuilwater en regenwater, opvang en infiltratie op eigen terrein - realiseren 2 retentiebekkens Lanaken, met mogelijkheid van overstort bij extreme buien - realiseren voorzieningen en verbreden bestaande greppels Maastricht - gecontroleerd afvoeren naar Zuid Willemsvaart i.c.m. oplossen wateroverlast Kantoorweg Brusselseweg

14 hemelwaterplan (globaal) Brusselseweg - voorbereiding: Lanaken / Maastricht / WRO - grondaankopen (verbreden greppels) is voorwaarde - zodra “sluitend” plan aparte sessie met bewoners Kantoorweg en agrariërs (maart) - financiering via Lanaken en Europa

15 Ontsluiting Doel: Ontlasting kernen Smeermaas, Caberg en Boschpoort. Opvang groei autoverkeer (van 21.000 mvt/etm. naar 29.000 mvt/etm.) Groei van 8000 mvt/etm. als gevolg van: - extra verkeer door Albertknoop/Lanakerveld - toename autogebruik - verkeersaantrekkende werking PDV in Bosscherveld

16 Ontsluiting (gewenste situatie) Aanleg van nieuwe grensoverschrijdende route: a. aanleg Bosscherlaan via bedrijventerrein Bosscherveld b. aanleg omleiding Smeermaas (relatie met ontsluiting Lanakerveld/Albertknoop) Als gevolg van: a. worden Bosscherweg en route Brusselseweg (binnen bebouwde kom) - Carl Smulderssingel – Cabergerweg rustiger b. wordt kern Smeermaas ontlast

17 Vervolg Aanleg en verbetering hemelwaterafvoer Aanleg afschermende groenzone Malberg Intensivering subsidietraject Communicatie buurten-bewoners


Download ppt "Albertknoop Gebiedsvisie (strategisch plan 2007 = richting) Waar staan we nu? (inrichtingsplan 2012) Wat gaan we de komende jaren doen? 30-01-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google