De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kern van Corio-Glana Werken aan een fraaie omgeving van de beek heeft positieve effecten op duurzaamheid, welzijn, aantrekkelijkheid, economie en gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kern van Corio-Glana Werken aan een fraaie omgeving van de beek heeft positieve effecten op duurzaamheid, welzijn, aantrekkelijkheid, economie en gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 De kern van Corio-Glana Werken aan een fraaie omgeving van de beek heeft positieve effecten op duurzaamheid, welzijn, aantrekkelijkheid, economie en gezondheid.

2 Achtergronden Aanpak Geleenbeek als (ecologisch) waardevolle waterloop Realisatie ecologische hoofdstructuur (EHS) Herinrichting Centraal Plateau Stadsrandzones/ Rijksbufferzone ontwikkelen

3 Corio Glana: 1 beek, 6 landschappen “cultuur-historisch landschap” stadsparklandschap van hoeves en kastelen landschap van de zijbeken stadsmoerasbeekdallandschap

4 Effecten Betere waterberging en waterkwaliteit Betere beeldbepalende kwaliteit van het landschap Leefomgeving en economie versterkt Samenhang: verbinding en symbolische kracht

5 'Vergroenen Geleenbeek levert geld op' De kosten van het project Corio Glana waren aanvankelijk geraamd op 20 miljoen euro, maar zijn na versoberingen bijgesteld naar een kleine 17 miljoen. Het vergroenen van de beek en omgeving moet het dubbele opbrengen. Economische modellen leren dat elke euro die je in zo'n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie, zeggen waterschap en stichting Landschapspark De Graven, de organisaties achter project Corio Glana. Ze verwijzen naar het succes van projecten die al zijn gerealiseerd, zoals de omgeving van Terworm in Heerlen, Terborgh in Schinnen en de Biesenhof in Geleen. Op termijn willen de initiatiefnemers het Geleenbeekdal promoten als één groen recreatiegebied. Daarvoor moeten wandel- en fietsroutes worden verbetered. Dat combineert het waterschap met meer ruimte voor groen en voor de beek, om te zorgen dat de kans op wateroverlast kleiner wordt. Gepubliceerd op: 15.12.10 Dagblad de Limburger

6

7 Doelstellingen Water, natuur en oevers verbeteren Routes, recreatieve kwaliteit opwaarderen Economische impulsen, branding van de regio

8 Twee highlights in de gemeente Schinnen 14. Ontwikkeling beekdal Muldersplas/Katha genbroek 15.Hellingen Schinnen- Spaubeek (het beekdeel)


Download ppt "De kern van Corio-Glana Werken aan een fraaie omgeving van de beek heeft positieve effecten op duurzaamheid, welzijn, aantrekkelijkheid, economie en gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google