De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kern van Corio-Glana

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kern van Corio-Glana"— Transcript van de presentatie:

1 De kern van Corio-Glana
Werken aan een fraaie omgeving van de beek heeft positieve effecten op duurzaamheid, welzijn, aantrekkelijkheid, economie en gezondheid.

2 Achtergronden Aanpak Geleenbeek als (ecologisch) waardevolle waterloop
Realisatie ecologische hoofdstructuur (EHS) Herinrichting Centraal Plateau Stadsrandzones/ Rijksbufferzone ontwikkelen

3 Corio Glana: 1 beek, 6 landschappen
beekdallandschap stadsmoeras landschap van hoeves en kastelen stadspark “cultuur-historisch landschap” landschap van de zijbeken

4 Effecten Betere waterberging en waterkwaliteit
Betere beeldbepalende kwaliteit van het landschap Leefomgeving en economie versterkt Samenhang: verbinding en symbolische kracht

5 'Vergroenen Geleenbeek levert geld op'
De kosten van het project Corio Glana waren aanvankelijk geraamd op 20 miljoen euro, maar zijn na versoberingen bijgesteld naar een kleine 17 miljoen. Het vergroenen van de beek en omgeving moet het dubbele opbrengen. Economische modellen leren dat  elke euro die je in zo'n project stopt er twee oplevert in baten uit toerisme en recreatie, zeggen waterschap en stichting Landschapspark De Graven, de organisaties achter project Corio Glana. Ze verwijzen naar het succes van projecten die al zijn gerealiseerd, zoals de omgeving van Terworm in Heerlen, Terborgh in Schinnen en de Biesenhof in Geleen. Op termijn willen de initiatiefnemers het Geleenbeekdal promoten als één groen recreatiegebied. Daarvoor moeten wandel- en fietsroutes worden verbetered. Dat combineert het waterschap met meer ruimte voor groen en voor de beek, om te zorgen dat de kans op wateroverlast kleiner wordt. Gepubliceerd op: Dagblad de Limburger

6

7 Doelstellingen Water, natuur en oevers verbeteren
Routes, recreatieve kwaliteit opwaarderen Economische impulsen, branding van de regio

8 Twee highlights in de gemeente Schinnen
14. Ontwikkeling beekdal Muldersplas/Kathagenbroek 15.Hellingen Schinnen-Spaubeek (het beekdeel)


Download ppt "De kern van Corio-Glana"

Verwante presentaties


Ads door Google