De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Meting van de muskusratpopulatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Meting van de muskusratpopulatie."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Meting van de muskusratpopulatie

2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën De afdeling Water bestrijdt in Vlaanderen de muskusrat, de bruine rat en de beverrat –Doelstelling: rattenschade voorkomen aan de bevaarbare en 1ste categorie onbevaarbare waterlopen – Reden: mogelijke overstromingen ten gevolge van rattenschade aan dijken en oevers kunnen een grote financiële kost en veel menselijk leed veroorzaken

3 Ministerie van de Vlaamse gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Bestrijdingsaanpak van de afdeling Water Continue bestrijding in een brede zone langs de waterlopen Op een actieve wijze muskusratten opsporen en snel wegvangen Enkel bestrijding met klemmen en fuiken die worden geplaatst op sporen en aan nesten Bestrijding met minimale milieuverstoring, nevenvangsten en dierenleed Vangstresultaten: –2002: 42.000 muskusratten –2003: 25.000 muskusratten –2004: 19.000 muskusratten

4 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Vlaamse meetmethode van muskusratpopulaties –Opzoeken binnen een stroombekken van het gebied met de meeste sporen en aarden van muskusratten –Plaatsen van voldoende vangmateriaal in dit gebied op een oppervlakte van 1 km²(bloknorm) of over een lengte van 1km waterloop (lintnorm) –Wegvangen van de muskusratten gedurende 2 opeenvolgende nachten

5 Ministerie van de Vlaamse Gemenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Norm voor restpopulaties van muskusratten –de toestand is goed als overeenkomstig de Vlaamse meetmethode niet meer dan volgend aantal muskusratten kan worden weggevangen: 1 januari tot 31 maart: 5 muskusratten (bloknorm) 1 april tot 30 juni:10 muskusratten (bloknorm) 1 juli tot 30 september: 15 muskusratten (bloknorm) 1 oktober tot 31 december: 10 muskusratten (bloknorm)

6 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Overeenkomsten voor muskusratbestrijding van de afdeling Water Beheerders van de bevaarbare en 1ste categorie waterlopen –continue bestrijding –in 10 stroombekkens 2maal per jaar controlemeting(lintnorm) –metingen: 2002: 20/20 norm gehaald 2003: 17/20 norm gehaald 2004: 19/20 norm gehaald voorjaar 2005: 10/10 norm gehaald Sinds begin 2005 met de beheerders van de lokale waterlopen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant –continue bestrijding –jaarlijkse meting per stroombekken en per provincie(lintnorm)

7 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Overeenkomsten voor muskusratbestrijding van de afdeling Water (vervolg) In alle Vlaamse en erkende natuurreservaten –periodieke bestrijding in afspraak met de terreinbeheerders –jaarlijks visuele controle van de restpopulaties Sinds 2002 kunnen de Vlaamse provincies een premie ontvangen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap indien ze de lintnorm halen. –lintnorm wordt jaarlijks per provincie gecontroleerd –de provincie Limburg heeft twee maal de norm gehaald

8 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Meting van de restpopulatie van de muskusratten in LUTANUIS In 2003, 2004 en 2005 werd 1 maal per jaar een blokmeting uitgevoerd overeenkomstig de Vlaamse meetmethode in Flandre Maritime, West- Vlaanderen, USAN en Wallonië door de meetploegen van de afdeling Water in samenwerking met de lokale bestrijders.

9 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën

10 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën

11 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën

12 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën

13 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën

14 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën

15 Ministerie van de Vlaamse Gemeenscshap afdeling Water Marc Van der Weeën Besluit de toestand van de muskusratpopulatie is nog ver van overal goed sinds het begin van het project is de toestand wel overal verbeterd er wordt een belangrijke invloed van de muskusratpopulaties bij de aangrenzende partners vastgesteld de muskusratpopulatie kan binnen enkele jaren overal onder controle gebracht en gehouden worden mits: –er extra bestrijdingsinspanningen worden geleverd –er nog efficiënter samengewerkt wordt tussen de verschillende partners


Download ppt "Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water Marc Van der Weeën Meting van de muskusratpopulatie."

Verwante presentaties


Ads door Google