De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De bestrijding van invasieve watergebonden plantensoorten : aanpak in de provincie Antwerpen (Vlaanderen) en een eerste evaluatie Den Haag, 15 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De bestrijding van invasieve watergebonden plantensoorten : aanpak in de provincie Antwerpen (Vlaanderen) en een eerste evaluatie Den Haag, 15 december."— Transcript van de presentatie:

1 De bestrijding van invasieve watergebonden plantensoorten : aanpak in de provincie Antwerpen (Vlaanderen) en een eerste evaluatie Den Haag, 15 december 2005 Bianca Veraart Provincie Antwerpen – Departement Leefmilieu, dienst waterbeleid bianca.veraart@admin.provant.be

2 INHOUD  Problematiek  Beheer waterlopen in Vlaanderen  Aanpak voor 2005  Plan van aanpak 2005  Verspreiding in de provincie Antwerpen  Conclusies  Wetgeving

3 Problematiek: welke waterplanten?  Voorlopig voornamelijk bestrijding waterplanten in de waterlopen  Grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem  Komen hier terecht via verkoop in tuincentra  = eigenschappen: woekeren, vooral in voedselrijk, stilstaand tot traag stromend water

4 Problematiek Explosieve groei Dichte matten WATERBEHEE R WATERKWALITEITECOLOGI E Belemmeren waterafvoer Meer onderhoud Kans op verspreiding groter Grote zuurstoftekorten ‘s nachts Sterfte fauna (vispopulaties) en flora Geen kansen voor inheemse waterplanten +

5 Hydrocotyle ranunculoides (Grote waternavel)

6 Myriophyllum aquaticum (Parelvederkruid)

7 Ludwigia grandiflora (Waterteunisbloem)

8 Waterlopenbeheer in Vlaanderen Bevaarbaar categorie 0  Vlaamse Gewest Onbevaarbaar = meerdere categorieën  Talrijke beheerders op de verschillende bestuursniveaus  Allegaartje van wetgeving, waarvan sommige delen nog gebaseerd zijn op wetgeving uit de 19e eeuw

9 Onbevaarbaar 1ste categorie  Gedeelten van de onbevaarbare waterlopen met een stroomgebied van meer dan 5000 ha  Beheer valt onder het Vlaamse Gewest, ook binnen de gebieden van Polders en Wateringen

10 Onbevaarbaar 2de categorie  Gedeelten van de onbevaarbare waterlopen die onder 1ste, noch onder 3de categorie vallen  Waterlopen in provinciaal beheer, behalve binnen de gebieden van Polders en Wateringen

11 Onbevaarbaar 3de categorie  Gedeelten van de onbevaarbare waterlopen met een stroomgebied van meer dan 100 ha, zolang ze geen gemeentegrens overschrijden  Waterlopen in gemeentelijk beheer, behalve binnen de gebieden van Polders en Wateringen

12 Polders en Wateringen  Opgericht met het oog op waterbeheersing  Oefenen beheer uit op alle waterlopen behalve op de bevaarbare en 1e categorie  Nieuw decreet: Principes Integraal waterbeleid toepassen als taakstelling opgenomen !!!

13 Beheer kleinere waterlopen  Baangrachten: wegbeheerder  Private afwateringsgrachten: aangelanden  Waterlopen oude atlas: aangelanden of Polders & Wateringen

14 Aanpak in provincie Antwerpen voor 2005  Gebaseerd op ervaringen uit Nederland  Eerste vaststellingen in 2000  Sinds 2002 op enkele locaties bestrijding door provincie  In 2004 op enkele locaties continue bestrijding, i.s.m. gemeentebesturen  Gebiedsdekkende interbestuurlijke aanpak tot 2005 quasi onbestaande

15 Hoe kunnen we het probleem aanpakken?  Onderhoud zeer voorzichtig uitvoeren  Geen fragmentatie  Niet op de kant leggen  Afscherming voorzien om verspreiding te vermijden  Volhouden, heel het jaar door opvolgen en telkens verwijderen

16 Traditioneel beheer  Bij voorkeur machinaal  Maaikorf  Geen verwijdering wortels  Maaisel op de kant  1 x per jaar, najaar (na paaiperiode vissen) Beheer specifiek voor exoten  Bij voorkeur manueel  Machine die niet snijdt  Alles verwijderen (ook wortels en wegdrijvende fragmenten)  Maaisel afvoeren en composteren  Hele jaar door (om de 3 weken)

17 Plan van aanpak in 2005 3 PIJLERS Kennis over de verspreiding Nieuwe verspreidingen voorkomen Bestrijding op de gekende locaties Start interbestuurlijke bestrijding door Vlaams Gewest, provincie, gemeentes en polders en wateringen* * Opgestart in heel Vlaanderen, maar verhaal gaat vooral over provincie Antwerpen want stonden daar al verder

18 1. Kennis over de verspreiding  Opmaken overzicht waar de soorten aanwezig zijn met de beschikbare middelen en mensen  Folder verspreid (voorjaar 2005) + gebruik media  Opleiding in herkenning van de soorten (voorjaar 2005) aan terreinmensen van waterbeheerders  Starten met bijkomende inventarisaties  Alle terreinmensen gemobiliseerd (controleurs, groenarbeiders, rattenvangers, natuurverenigingen, landbouwers, aannemers, …)

19 2. Nieuwe verspreidingen voorkomen  Onderzoek naar mogelijkheden van aanpassing in de wetgeving m.b.t. verkoop van de soorten  Folders naar lokale besturen, andere instanties (vb. adviesraden)  Gebruik media (kranten, gemeentelijke infobladen, regionale TV, informatieve TV-programma’s, …)

20 3. Bestrijding op de gekende locaties  Gecoördineerde aanpak: gelijktijdig en uniform in heel Vlaanderen vanaf mei 2005  Heel Vlaanderen, d.w.z.:  Alle waterlopen, grachten, gemeentelijke vijvers, privé-vijvers (gratis)  Privé-eigendommen: toestemming nodig van eigenaar

21 3. Bestrijding op de gekende locaties  Vlaams Gewest – afdeling Water: aannemer per provincie  aannemer: bestrijden (machinaal of manueel) van de grote hoeveelheden (maximum 4 x per j op een locatie)  Aannemer zorgt voor de afvoer  Na machinale verwijdering: manuele opvolging (1 x per 3 weken)  Vlaams Gewest via aannemer  Provincie en lokale besturen via eigen personeel (rattenvangers, groenarbeiders, …)

22 3. Bestrijding op de gekende locaties  Provincie: coördinatie + manueel werk nazorg (2 provinciale bestrijders) + opleiding gemeentelijke arbeiders  Gemeenten  Sensibilisatie bevolking  Melden nieuwe vindplaatsen  nazorg  Plantenmateriaal manuele verwijdering afvoeren naar hun verzamelplaats

23 Verspreiding in de provincie Antwerpen stand van zaken september 2005  Aantal locaties waterlopen = 54, waarvan:  Bevaarbare waterlopen: 3  Onbevaarbare 1ste cat: 6  Onbevaarbare 2de cat: 14  Onbevaarbare 3de cat: 14  Grachten: 18  Stilstaande wateren (ook moerassen): 65  privé, openbare eigendom of van natuurverenigingen  In ongeveer 40 van 70 gemeentes

24 Conclusies 1. Kennis over de verspreiding:  inspanningen hebben veel bijkomende locaties opgeleverd (van 30-tal vindplaatsen in 2004 naar 120-tal) 2. Nieuwe verspreidingen voorkomen:  5-tal locaties nu zeer snel kunnen ingrijpen zodat problemen beperkt bleven 3. Bestrijding  Hulp van lokale besturen is noodzakelijk  Streven naar meer inzet voor nazorg  Nazorg via aannemer niet efficiënt  Werk aannemer beperken tot kleinere gebieden Acties 1 en 2 verderzetten Actie 3 bijsturing noodzakelijk

25 Wetgeving  Complex: Belgische t.o.v. Vlaamse wetgeving  Wat levert het op?  Ervaringen in Nederland? Meer info: http://www.provant.be/waterbeleid Onder rubriek ongewenste fauna en flora


Download ppt "De bestrijding van invasieve watergebonden plantensoorten : aanpak in de provincie Antwerpen (Vlaanderen) en een eerste evaluatie Den Haag, 15 december."

Verwante presentaties


Ads door Google