De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Effect van reductie in P gift op grasproductie, bodem- vruchtbaarheid en uitspoeling Caroline van der Salm, Phillip Ehlert: Alterra Jantine van Middelkoop:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Effect van reductie in P gift op grasproductie, bodem- vruchtbaarheid en uitspoeling Caroline van der Salm, Phillip Ehlert: Alterra Jantine van Middelkoop:"— Transcript van de presentatie:

1 Effect van reductie in P gift op grasproductie, bodem- vruchtbaarheid en uitspoeling Caroline van der Salm, Phillip Ehlert: Alterra Jantine van Middelkoop: Animal Sciences Group

2 Fosfaat: een milieuprobleem  We hebben in Nederland op grote schaal te maken met te hoge P concentraties in oppervlaktewater:  Hoge bevolkingsdichtheid  Industrie  Intensieve landbouw

3 Bijdrage van landbouw neemt toe P vrachten naar het opp. water in 1985 en 2000, x 10 6 kg P (RIVM, 2002)

4 P belasting door landbouw is hoog  Actueel: P overschot in de landbouw  Historie: Bodemgebruik -> Bodemkwaliteit (Pophoping) -> afwenteling richting waterkwaliteit

5 Fosfaatbalans sinds 1990

6

7 Reductie van de P verliezen door de landbouw is noodzakelijk  Streven is er al vanaf de jaren 90 (fosfaatverzadigde gronden)  Recent versterkte aandacht door KRW  Wat hebben maatregelen voor effecten op:  Bodemvruchtbaarheid  Gewasproductie

8 Onderzoek nodig om effecten te kwantificeren  In 1995 is P-desk studie uitgevoerd om effecten van vermindering P giften te inventariseren  Onzekerheid hoog  Daarom is in 1997 een lange termijn studie gestart op 4 proefbedrijven

9 4 proefbedrijven  Zand  Aver Heino (Overijssel), Gt 4  Cranendonck (Brabant), Gt 6  Klei  Waiboerhoeve (Flevopolder), Gt 5/Gt 6  Veen  Zegveld, Gt 1

10 Beheer  Op elk bedrijf 6 plots ingericht  3 P overschotten: 0, 20 and 40 kg P 2 O 5 /ha  2 N overschotten: 180 and 300 kg/ha  In 2002, 7e plot toegevoegd  Geen P, overschot van 300 kg N/ha (uitmijn)  Plots worden gemaaid en begraasd

11 Metingen  Gras  P afvoer: productie en samenstelling van het gras  Bodem en bodemvocht  4 diepten (0-5, 5-10, 10-20 and 20-30 cm)  Concentraties in bodemoplossing (3 maal per jaar: feb/maart, april en november)  Vaste fase (jaarlijks: november) •Water extraheerbaar P (Pw), P-Al (NH4-lactate), Pox (oxalaat extraheerbaar), P-totaal

12 Fosftaattoestand in 1997  Bodemvruchtbaarheid (P-Al) ruim voldoende  Fosfaatbezettingsfractie (FBF (P ox /0.5(Al+Fe)) >0.25 = fosfaatverzadigd)  Hoog in laag 0-5 cm  Neemt af met de diepte

13 Fosfaatconcentraties in de bodem oplossing 1997

14 Effecten bemesting- bodemvruchtbaarheid

15 Effecten bemesting - opbrengst

16 Effecten bemesting - uitspoeling

17 Herstel vraagt tijd!  Uitmijnen  Gem 30 % lagere concentraties in eerste 3 jaar  Vooral in bovenste lagen

18 Conclusie’s  8 jaar verminderde bemesting leidt tot:  Verminderde uitspoeling  Lichte daling in bodemvruchtbaarheid  Nauwelijks effecten op opbrengst

19 Vragen ? © Wageningen UR


Download ppt "Effect van reductie in P gift op grasproductie, bodem- vruchtbaarheid en uitspoeling Caroline van der Salm, Phillip Ehlert: Alterra Jantine van Middelkoop:"

Verwante presentaties


Ads door Google