De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verdwijnende veengronden Jan van den Akker et al.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verdwijnende veengronden Jan van den Akker et al."— Transcript van de presentatie:

1 Verdwijnende veengronden Jan van den Akker et al

2 Opzet Introductie Maaivelddaling veengronden Onderwaterdrainage / -irrigatie Conclusies

3

4 Monitoring maaivelddaling

5

6 Zegveld percelen 3 (laag peil) en 13 (hoog peil) maaiveldhoogte

7

8

9

10 Schatting emissie CO 2 en N 2 O uit veengronden

11 Problemen door veenafbraak en maaivelddaling Toename aantal peilgebiedjes Toename verschillen in maaivelddaling Toename kosten watermanagement Toename risico overstromingen Toename kwel Toename verdroging omringende gebieden Schade aan gebouwen en infrastructuur Afname oppervlakte veengronden 2000 ha per jaar Emissie van P en N naar het water Emissie van CO 2 en N 2 O naar de atmosfeer

12 Veenweideprojecten Monitoring maaivelddaling EUROPEAT Onderwaterdrainage Waarheen met het veen?

13 ‘Onderwaterdrains’ Idse Hoving en Karel van Houwelingen (ASG), Jan van den Akker en Rob Hendriks (Alterra)

14 Doel onderwaterdrainage Beperking maaivelddaling door grondwaterstandsverhoging in de zomer Alternatief voor slootpeilverhogingen die leiden tot een onrendabele veehouderij

15 Opzet veldexperiment Periode: 2004 - 2007 Behandelingen : Hoog slootpeil (30 cm –mv) en laag slootpeil (60 cm –mv) Blanco, buisdrainage en moldrains Drainafstand: 4, 8 en 12 m Bepalingen: Grondwaterstanden (wekelijks) Vochthuishouding bovengrond Maaivelddaling Waterkwaliteit Draagkracht Grasopbrengst (per snede)

16 Grondwaterstanden bij hoog en laag slootpeil

17 Effect onderwaterdrainage

18 Moldrainage

19 Buisdrainage

20 Buisdrainage sleufloos

21

22 Resultaten buisdrainage bij slootpeil ca. 55 cm -mv

23 Resultaten laag slootpeil 2004 Drainafstand 8 m

24 Resultaten buisdrainage bij slootpeil ca. 25 cm -mv

25

26

27

28

29

30 Betekenis voor de praktijk Voorlopige conclusies: Significante verhoging van de zomergrondwaterstand in 2004 In 2005 weinig effect doordat grondwaterstand hoog bleef In potentie halvering maaivelddaling bij drainafstand van 8 m Sterk verbeterde afvoer van neerslagoverschot in de winter Onderwaterdrains volwaardig alternatief voor peilverhogingen

31 © Wageningen UR Afsluiting Aanvullende vragen: Waterhuishouding op stroomgebiedsniveau? Emissie van nutriënten uit bodem naar het oppervlaktewater en van broeikasgassen kooldioxide, methaan en lachgas naar de lucht? Bevordert het infiltrerende water de veenafbraak?

32 Dank voor uw aandacht © Wageningen UR


Download ppt "Verdwijnende veengronden Jan van den Akker et al."

Verwante presentaties


Ads door Google