De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen directeur AKV, ministerie Economische Zaken, Landbouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen directeur AKV, ministerie Economische Zaken, Landbouw."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen directeur AKV, ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 24-3-2011 gebr. Duijvestijn

2 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2 Duurzaamheid en de glastuinbouw 1.energie 2.gewasbescherming 3.personeel/arbeid 4.meststoffen

3 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 3 Verdienen: License to produce en €’s op alle terreinen blijvend vooruitgang maken om license to produce te behouden ! Tegelijkertijd verdienen €: preferente leverancier bedien tussensegmenten => consumenten betalen meer voor duurzaam geproduceerd op termijn lagere kosten

4 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 4 Energiekengetallen glastuinbouw A Energiekosten20 – 25 % v.d. bedrijfskosten Elektriciteits productie 10 % NL-productie Energie-efficiëntie1990: 100 2009: 47% Aardgasgebruik10 % NL. gasgebruik 4 miljard m3/jaar CO2-emissie w.v. voor teelt 7 Mton (102% 1990) 5,3 Mton (77% 1990)

5 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 5 Ambitie en doelen glastuinbouw 2020 Verminderen afhankelijkheid van gas: Klimaatneutraal bij nieuwbouw Economisch rendabel Leverancier van warmte en elektriciteit & 45 % minder CO2-emissie t.o.v. 1990 Verbetering e-efficiency met 2 % per jaar 20 % duurzame energie

6 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 6 Programma Kas als Energiebron Innovatie- en actieprogramma glastuinbouw voor realisatie van ambitie en doelen Samenwerking tussen: LTO Glaskracht Nederland Productschap Tuinbouw Ministerie EL&I e.v.a. (kennisinstellingen, toeleverende industrie, adviesbureaus,..)

7 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 7 Energie besparen Programma Kas als Energiebron Eén integrale aanpak met 7 transitiepaden: Zonne-energie AardwarmteBiobrandstoffenLichtTeeltstrategieën Duurzame(re) elektriciteit Duurzame(re) CO ₂ Duurzame energiebronnen Fossiele energie efficiënt inzetten Overig

8 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 8 Budget 2011 Ministerie EL&I € 5 mln onderzoek, demo, voorlichting en communicatie Energiesubsidieregelingen: MEI: 2x € 8 mln. = € 16 mln. IRE: € 2 mln. Productschap Tuinbouw € 4 mln onderzoek, demo,voorlichting en communicatie

9 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 9 Aardwarmte-acties KAE 1 Studies 2005 en 2007: één van de weinige praktisch rendabele duurzame energie-opties Groot energiebesparings- en duurzame energiegebruikpotentieel: minimaal 10% Ambitie: In 2011 120 ha glastuinbouw op aardwarmte In 2015 300 ha In 2020 500 ha = 0,3 Mton CO2-reductie, ca 5%

10 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 10 Aardwarmte-acties KAE 2 Garantie op misboren: Maatwerkgarantievoorziening voor 1 e project in NL (2006) Agendering noodzaak garantie: - bank/verzekeraars (2007/2008) EL&I-garantieregeling (vanaf 2009) MEI-subsidie EL&I: 24 projecten (vanaf 2007) Kennisontwikkeling en - uitwisseling: bijeenkomsten vd Bosch, Ammerlaan, Duijvestijn, MEI-tuinders stappenplan www.energiek2020.nu Verkenning aardwarmte met hoge temperatuur opslag Onderzoek naar mogelijkheden ondiepe aardwarmte (500-1000m)

11 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 11 Actieplan Aardwarmte EL&I april 2011 Aardwarmte is een duurzame energieoptie met potentie Bij stijgende energieprijzen snel economisch aantrekkelijk Doel voor 2020: 11 PJ ca 70 projecten (glastuinbouw 4-5 PJ) Potentie voor 2050: wellicht 20% van het totale energiegebruik Prille ontwikkeling: 6 projecten (4 glastuinbouw, 1 woningbouw, 1 benutten mijnbouw) Vele plannen (84 opsporingsvergunningen aangevraagd, ca 70 in de glastuinbouw, 24 x MEI-subsidie) Focus: stimuleren bestaande plannen en acties voor alle partijen april naar de Tweede kamer

12 Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 12 energiekenniskas leerbedrijf marktgericht begeleidingscommissie onderzoek Aardwarmte personeelsbeleid open voor innovaties kennisdelen Gebr. Duijvestijn


Download ppt "Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen Duurzaamheid, een kwestie van verdienen Kees Oomen directeur AKV, ministerie Economische Zaken, Landbouw."

Verwante presentaties


Ads door Google