De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waterschap Rivierenland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waterschap Rivierenland"— Transcript van de presentatie:

1 Waterschap Rivierenland
werkt aan: Duurzaamheid Innovatie Klimaat Peter willems is de naam Agenda: 1. Waarom? 2. DIK-organisatie 3. klimaatakkoord en actieprogramma 4. energiedoelen 5.energieprojecten 6. de weg naar enerigeneutraal 7. ambiuties en uitdagingen 8. nalezen: website 1/10

2 Broeikas Venus, 96% CO2 450 °C

3 DIK Organisatie Projectorganisatie DIK Doel DIK:
multi-disciplinair:KAM, communicatie, beleidsafdeling, inkopen, programmadirecteur en programmamanager medewerkers doen dit erbij naast andere werkzaamheden Bestuurlijk aangestuurd Programmanager regie over individuele projecten Doel DIK: medewerkers Waterschap Rivierenland handelen vanuit "people, planet, profit, pleasure“ Alle medewerkers van Waterschap Rivierenland zijn dusdanig doordrongen van "people, planet, profit", dat zij als vanzelfsprekend en aantoonbaar denken en handelen vanuit dit perspectief Voor de omgeving staat WSRL bekend als een inspirerende, initiatiefnemende en innoverende organisatie die qua bedrijfsvoering en taakuitoefening handelt volgens de principes van "people, planet en profit". 3/10

4 Het Klimaatakkoord & Het Klimaatactieprogramma
4/10

5 energiedoelen Energie-efficiency waterschap van minimaal 30% (2% per jaar) Reductie broeikasgassen: 30% Streven naar klimaatneutrale huisvesting in 2020 Realiseren aandeel eigen duurzame energie van 40% in 2020  Streven naar een energieneutrale waterschapsector in 2050

6 energieprojecten Klimaatneutraal hoofdkantoor streven
Kleine milieuwinsten Vervoersmobiliteit Zonnecellen op rwzi Groot-Ammers Meerjarenafspraak rwzi’s Energiefabriek Tiels energieconvenant Groene Kracht uit biomassa Wind: kleine turbine Energiescenario-studie Energiebesparen bij gemalen

7 De weg naar Energieneutraal
Scenario's energiegebruik en DE-productie Waterschap Rivierenland + ketenpartners 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 TJ/jaar Afvalwater: slibeindverwerking zeefmateriaal Waterkracht Wind extra Wind Zon Biomassa Rivierenland Intensief consumptiescenario totaal Basis

8 ambities Huidige koers: door met MJA, IPA, Schelluinen, energiefabrieken: gemiddeld waterschap Transitie: extra maximale energiebesparing, “nieuwe” duurzame stroom kopen, 10 jaar terugverdienen: bovengemiddeld waterschap Versneld klimaatneutraal: zeer ambitieus, zelf investeren in energie-opwekking, met zon en wind. Excellent waterschap. Grote gemeentes in 2030 klimaatneutraal: Utrecht, Wageningen, Utrecht Rijk zegt: 16%, nu 4%: moeten wij relatief meer doen? Scenario’s uitwerken!!! 8/10

9 Duurzaam inkopen Doel 2015: 100% Landelijk: 85% WSRL: 100%
Wij kopen 100% duurzaam in volgens de criteria die destijds door Agentschap.nl zijn opgesteld. Ook kopen we 100% groene stroom in en 100 % TCAP-hout. Verder met GWW-convenant proefproject Ambitieweb CO2-prestatieladder

10 Grondstoffenfabriek:
Struviet (fosfaat) Cellulose biomassa

11 Doelstellingen project vervoersmobiliteit
In 2015 moeten het aantal kilometers, de kosten en de uitstoot van CO2 gereduceerd zijn met 15% ten opzichte van 2011 (jaar van de 0-meting) De doelstellingen per jaar zien er als volgt uit: Eind ,5% Eind % Eind % Eind %

12 Bewustwording medewerkers
Voorkeursladder Vervoersmobiliteit

13 Acties o.a. kerstpakket, puntenrace etc.
Intranet Lunchgesprekken Personeelsblad Voorbeeldprojecten Integratie met KAM Acties o.a. kerstpakket, puntenrace etc. 10/18

14 Uitdagingen nu

15 Meer info?


Download ppt "Waterschap Rivierenland"

Verwante presentaties


Ads door Google