De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle, 15 november 2012 Gijs Termeer, Projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle, 15 november 2012 Gijs Termeer, Projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle, 15 november 2012 Gijs Termeer, Projectleider CO 2 -Prestatieladder, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen

2 Eind 2007: Het spoor is al groen! Dus waar maken we ons druk om? Eind 2009 eerste Aanbesteding met CO 2 Ladder. De impact is veel groter dan ProRail ooit had verwacht! Maart 2011 nieuwe Stichting

3 16 maart 2011 Verzelfstandiging CO 2 -Prestatieladder

4 Aanleiding • Grote aanbesteders in de GWW in Nederland streven naar één helder instrumentarium voor duurzaamheid bij aanbestedingen • De in december 2009 door ProRail gelanceerde CO 2 -Prestatieladder is een succes • Andere aanbestedende organisaties besluiten de CO 2 -Prestatieladder te gaan gebruiken bij aanbestedingen

5 SKAO • Bestuur uit drie geledingen (opdrachtgevers, bedrijfsleven, samenleving) • Adviesraad • Centraal College van Deskundigen (CCvD) • Technische Commissie (TC) • Secretariaat

6 CCvD • Operationeel beheerder van de ladder • Aanspreekpunt voor de Certificerende Instellingen • Eerste aanspreekpunt bij klachten • Branchegerichte toelichting CCvD Leden: secretariaat

7 Technische Commissie • Overleg tussen CCvD en Certificerende Instellingen • 11 bevoegd verklaarde CI’s • Doel: harmonisatie en signalering • Harmonisatieonderwerpen: – Organisational Boundary – Kwaliteit ketenanalyses – Puntentelling bij 3A1 – MJA’s – Initiatieven – Projecten en steekproeven

8 Belangrijke ontwikkelingen • Groei instrument verloopt gestaag: – 250ste certificaat afgegeven – Nieuwe opdrachtgevers – Nieuwe sectoren • SKAO en certificeringsschema geaccepteerd door RvA onder accreditatienorm 17021 voor managementsystemen • Handboek versie 2.1 uitgegeven op 18 juli 2012 • Eerste branchegerichte toelichting: Ingenieurs • Innovatiebijeenkomsten

9 250

10 Wat loopt er nog meer? • Aanpak Duurzaam GWW • Naar één lijst Nederlandse conversiefactoren • Overleg met brancheorganisaties • Internationalisering? Engels Handboek 2.0 en 2.1 • Seminars en innovatiebijeenkomsten • Onderzoek en evaluatie

11 2013 en verder… • Doorontwikkeling CO 2 -Prestatieladder • Prioriteiten CCvD aanpakken • Gefaseerde en gecoördineerde uitrol naar andere sectoren en opdrachtgevers • Toezicht volledig naar RvA • Verificaties onder accreditatie? • Uitbouw website SKAO met: – Alle ketenanalyses – CO 2 -reducerende maatregelen en succesverhalen – Initiatieven en programma’s

12 Website: www.CO2-prestatieladder.nl

13 Hoe werkt de ladder? 1.Als certificeringsschema en managementsysteem -SKAO en DNV Kema 2.De ladder en aanbestedingen - RWS en CROW

14 Hoe werkt de ladder?

15 Vier invalshoeken • Inzicht • Reductie van de uitstoot • Transparantie en dialoog • Samenwerking en initiatief -Bedrijven kiezen zelf doelstelling. -Transparantie en dialoog versterken ambitie -Samenwerking verbetert CO 2 -prestatie sector en keten -Beoordeling vindt plaats door Certficerende Instelling

16 Vijf niveaus • Van kwalitatief naar kwantitatief • Van eigen uitstoot naar keten • Van interne naar externe communicatie • Van deelname naar eigen initiatief • Van doelstelling naar resultaten

17 Groen = Poen • Hoe hoger het ambitieniveau bij de inschrijving, hoe hoger het gunningvoordeel bij een aanbesteding! • Opdrachtgevers mogen zelf gunningvoordeel per niveau bepalen (of gunnen op waarde toepassen) BedrijfInschrijfprijsFictieve KortingFictieve prijsGunning A€ 10 miljoen4%€ 9,6 miljoenNEE B€ 10,3 miljoen7%€ 9,58 miljoen€ 10,3 miljoen

18

19 Kernpunten ladder • Maximale gerichtheid op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie • Focus op CO 2 en ketenbenadering; energiebesparing, efficiënte productie en gebruik materialen, duurzame energie • Nadruk op bedrijfsvoering; werkt door in opdrachten • Ruimte voor inventiviteit bedrijven • Ladder is investering die zichzelf terugverdient (via besparingen en voordeel in aanbestedingen) • Bedrijf gaat zijn CO 2 -uitstoot “managen”:

20 De ladder in de praktijk • Opdrachtgevers vragen om projectspecifieke criteria in kader EMVI, die aansluiten bij de laddereisen. • Bedrijven kiezen ervoor om op een bepaald niveau aan deze criteria te voldoen • Eén laddercertificaat geldt als bewijs bij alle opdrachtgevers

21 Meer weten: www.CO2-prestatieladder.nl en/of gijs.termeer@skao.nl


Download ppt "De CO 2 -Prestatieladder Verleden, heden en toekomst Seminar CO 2 -Prestatieladder Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle, 15 november 2012 Gijs Termeer, Projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google