De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma 10.00 uur Inleiding 10.15 uur Groen Gas Hub Steenwijkerland 10.30 uur Introductie snoeihout 10.45 uur Pauze 11.00 uur Duurzame verwarming zwembad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma 10.00 uur Inleiding 10.15 uur Groen Gas Hub Steenwijkerland 10.30 uur Introductie snoeihout 10.45 uur Pauze 11.00 uur Duurzame verwarming zwembad."— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma 10.00 uur Inleiding 10.15 uur Groen Gas Hub Steenwijkerland 10.30 uur Introductie snoeihout 10.45 uur Pauze 11.00 uur Duurzame verwarming zwembad Kiefer 11.15 uur Houtgestookte ketel kasteel Twickel 11.30 uurMeppelEnergie 11.45 uur Worldcafé 12.20 uur Samenvatting 12.30 uur Lunch

3 Programma Nieuwe Energie Gemeenten West-Overijssel Arnout Potze (programmaleider ) provincie Overijssel 27 februari 2013

4 Opzet  Energie in Overijssel  Programma Nieuwe Energie  Rol provincie  Financiële instrumenten  Energiefonds  Rol van bio-energie

5 Energie in Overijssel  Energiegebruik : ca. 125 PJ  40 % bedrijven 30 % huishoudens 30 % verkeer  4 % van NL  AkzoNobel, tuinders Koekoekspolder, Wavin, Abbott, ten Cate, Grolsch, Vredestein, Elektrabel  4,6 % duurzaam (4,3 % uit biomassa)  gas, elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen

6 Nieuwe energie in Overijssel

7 Nieuwe energie 2011

8 Programma Nieuwe Energie Ambitie: 20% nieuwe energie in 2020 Beoogde neveneffecten: energiezekerheid werkgelegenheid lastenbeheersing Wat verstaan we onder Nieuwe Energie?  Energiebesparing bij bedrijven en particulieren (wonen)  Energie uit hernieuwbare energiebronnen: Biomassa, bodem, wind en zonne-energie

9 Aandeel nieuwe energie is minimaal 20% in 2020 Subeffect: Lastenbeheersing, Energiezekerheid en Werkgelegenheid Ambities Deelprogramma Subprogram ER doelen In 2020 wordt 20% van energiegebruik opgewekt uit hernieuwbare bronnen In 2020 gebruiken eigenaren/huurders van bedrijven en woningen in Overijssel hun energie slim Meer productie duurzame energie Grotere besparing energie Energie infra Energie opwekking Energie besparing In 2020 is infrastructuur geschikt voor biogas. groene elektra en warmte Bio-energie 18 PJ Bodem energie 2PJ Zon Energie 20MW Wind energie 80MW Restwarmte Groengas hubs Warm koudenet Smart grid Bedrijven Woningen WKO Aard warmte particulierhuur overig Rijden op groengas 10.000 woningen • Biomassa natuur&landschap • Pyrolyse Empyro • Ethanol Biorights • Vergisting • Ben&Jerrys afvalwater vergister • Aardwarmte Koekoek • Asbest eraf, zon erop • Groen Gas tankstations • Groen Gas Hub Salland/Twente en Steenwijkerland • Enexis Smart Grid • Warmtenet Hengelo • Restwarmte Twence AkzoNobel • Energie in vergunningen • Energie loketten • 10.000 woningen aanpak • Premie en SVn-lening • Convenant woningcorporaties • Energiescanoverijssel.nl • Geld-terug-actie MKB • MKB-leningen Duurzaam Dorp

10 Welke rol heeft de Provincie? Uitgangspunt  Bedrijven en burgers initiëren en realiseren projecten Wat doet de Provincie? Maakt projecten voor nieuwe energie en energiebesparing mogelijk  Locaties: Vergunningen verlenen  Kennis en netwerk organiseren ▫ BEON, kIEMT, Pioneering, bedrijven, burgers ▫ Gemeenten, andere overheden  Infrastructuur : Enexis, aandeelhouder  Financieren (subsidies >> leningen, garanties, participaties)  Projecten ontwikkelen en/of participeren (partnership)

11 (Eigen) projecten  Aardwarmte Koekoekspolder  Warmtenet Hengelo  Duurzaan Dorp  Restwarmte Twence-AkzoNobel-Essent  Asbest van het dak, zonnecellen er op  MKB (scans, vouchers, leningen)  Woningen (loket, premie/lening)  Groen Gas Hub Salland  Energiefonds

12 Financiële instrumenten Instrumenten provincie:  Energiefonds 250 miljoen  Tenderregeling subsidies 3- 4,5 miljoen/jaar  Energiebesparingsfonds part. woningen (bij SVn) 40 miljoen  Energiebesparing MKB (bij SVn) 4 miljoen  Leningen provincie 2010 – 2012 18 miljoen

13 Waarom Energiefonds? Ontwikkelingen komen samen: 1.Financieringsgat (banken huiverig, dodenvallei) 2.Bekrachtigt beleid voor hernieuwbare energie >> op termijn positief rendement >> terugvloeien naar de overheid >> subsidie met kans op rendement 3.Verkoop Essent 2009: Investeren met rendement

14 Projecten op de plank  3 geothermie in tuinbouw  2 biobrandstoffabriek (participatie bij 1)  1 warmteuitkoppeling BEC  6 zonnecentrales/verspreid  6 mestvergisters + 1 biogasnetwerk  1 uitbreiding warmtenet + nieuw bedrijf  1 houtverbrander  1 energiebesparing grote onderneming  1 biomassastripper  2 lokaal energiebedrijf (NB woningcorporaties)  10- 25 woningcorporaties

15 Rol van bio-energie  Potentie biomassa: > helft nieuwe energie uit biomassa  Biomassa mest, GFT, snoeihout, bermmaaisel, slib, VGI)  In 2020 15 PJ  Meest omvangrijke deelprogramma  Door vergisten, verbranden, vergassen, pyrolyse, torrefactie, …

16 Aanpak bio-energie Focus op: 1 vergisting (mest e.a. stromen); en 2 op nieuwe biomassa: - snoeihout - bermgras/natuurgras - rietresten - resten landbouw en VGI-sector

17 Welke kansen liggen er voor snoeihout? Vandaag: Inleiding en voorbeelden snoeihout Kansen bij gemeenten? Bedankt! Arnout Potze MAC.Potze@overijssel.nl 038 499 7566


Download ppt "Programma 10.00 uur Inleiding 10.15 uur Groen Gas Hub Steenwijkerland 10.30 uur Introductie snoeihout 10.45 uur Pauze 11.00 uur Duurzame verwarming zwembad."

Verwante presentaties


Ads door Google