De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma uur Inleiding uur Groen Gas Hub Steenwijkerland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma uur Inleiding uur Groen Gas Hub Steenwijkerland"— Transcript van de presentatie:

1

2 Programma 10.00 uur Inleiding 10.15 uur Groen Gas Hub Steenwijkerland
10.30 uur Introductie snoeihout 10.45 uur Pauze 11.00 uur Duurzame verwarming zwembad Kiefer 11.15 uur Houtgestookte ketel kasteel Twickel 11.30 uur MeppelEnergie 11.45 uur Worldcafé 12.20 uur Samenvatting 12.30 uur Lunch

3 Programma Nieuwe Energie Gemeenten West-Overijssel Arnout Potze (programmaleider ) provincie Overijssel 27 februari 2013

4 Opzet Energie in Overijssel Programma Nieuwe Energie Rol provincie
Financiële instrumenten Energiefonds Rol van bio-energie

5 Energie in Overijssel Energiegebruik : ca. 125 PJ
40 % bedrijven 30 % huishoudens 30 % verkeer 4 % van NL AkzoNobel, tuinders Koekoekspolder, Wavin, Abbott, ten Cate, Grolsch, Vredestein, Elektrabel 4,6 % duurzaam (4,3 % uit biomassa) gas, elektriciteit, warmte, transportbrandstoffen

6 Nieuwe energie in Overijssel

7 Nieuwe energie 2011

8 Programma Nieuwe Energie
Ambitie: 20% nieuwe energie in 2020 Beoogde neveneffecten: energiezekerheid werkgelegenheid lastenbeheersing Wat verstaan we onder Nieuwe Energie? Energiebesparing bij bedrijven en particulieren (wonen) Energie uit hernieuwbare energiebronnen: Biomassa, bodem, wind en zonne-energie

9 Aandeel nieuwe energie is minimaal 20% in 2020
Subeffect: Lastenbeheersing, Energiezekerheid en Werkgelegenheid overig ER doelen Meer productie duurzame energie Grotere besparing energie In 2020 wordt 20% van energiegebruik opgewekt uit hernieuwbare bronnen In 2020 is infrastructuur geschikt voor biogas. groene elektra en warmte In 2020 gebruiken eigenaren/huurders van bedrijven en woningen in Overijssel hun energie slim Ambities Energie infra Energie besparing Deelprogramma Energie opwekking Wind energie 80MW Restwarmte Smart grid Bio-energie 18 PJ Groengas hubs koudenet Warm Bedrijven Rijden op groengas Zon Energie 20MW Woningen Bodem energie 2PJ Subprogram Aard warmte Duurzaam Dorp WKO particulier huur woningen woningen Biomassa natuur&landschap Pyrolyse Empyro Ethanol Biorights Vergisting Ben&Jerrys afvalwater vergister Aardwarmte Koekoek Asbest eraf, zon erop Groen Gas tankstations Groen Gas Hub Salland/Twente en Steenwijkerland Enexis Smart Grid Warmtenet Hengelo Restwarmte Twence AkzoNobel Energie in vergunningen Energie loketten woningen aanpak Premie en SVn-lening Convenant woningcorporaties Energiescanoverijssel.nl Geld-terug-actie MKB MKB-leningen 9

10 Welke rol heeft de Provincie?
Uitgangspunt Bedrijven en burgers initiëren en realiseren projecten Wat doet de Provincie? Maakt projecten voor nieuwe energie en energiebesparing mogelijk Locaties: Vergunningen verlenen Kennis en netwerk organiseren BEON, kIEMT, Pioneering, bedrijven, burgers Gemeenten, andere overheden Infrastructuur : Enexis, aandeelhouder Financieren (subsidies >> leningen, garanties, participaties) Projecten ontwikkelen en/of participeren (partnership)

11 (Eigen) projecten Aardwarmte Koekoekspolder Warmtenet Hengelo
Duurzaan Dorp Restwarmte Twence-AkzoNobel-Essent Asbest van het dak, zonnecellen er op MKB (scans, vouchers, leningen) Woningen (loket, premie/lening) Groen Gas Hub Salland Energiefonds

12 Financiële instrumenten
Instrumenten provincie: Energiefonds miljoen Tenderregeling subsidies ,5 miljoen/jaar Energiebesparingsfonds part. woningen (bij SVn) 40 miljoen Energiebesparing MKB (bij SVn) miljoen Leningen provincie 2010 – miljoen

13 Waarom Energiefonds? Ontwikkelingen komen samen:
Financieringsgat (banken huiverig, dodenvallei) Bekrachtigt beleid voor hernieuwbare energie >> op termijn positief rendement >> terugvloeien naar de overheid >> subsidie met kans op rendement 3. Verkoop Essent 2009: Investeren met rendement

14 Projecten op de plank 3 geothermie in tuinbouw
2 biobrandstoffabriek (participatie bij 1) 1 warmteuitkoppeling BEC 6 zonnecentrales/verspreid 6 mestvergisters + 1 biogasnetwerk 1 uitbreiding warmtenet + nieuw bedrijf 1 houtverbrander 1 energiebesparing grote onderneming 1 biomassastripper 2 lokaal energiebedrijf (NB woningcorporaties) woningcorporaties

15 Rol van bio-energie Potentie biomassa: > helft nieuwe energie uit biomassa Biomassa mest, GFT, snoeihout, bermmaaisel, slib, VGI) In PJ Meest omvangrijke deelprogramma Door vergisten, verbranden, vergassen, pyrolyse, torrefactie, … Gaat niet over transportbrandstoffen en BBE

16 Aanpak bio-energie Focus op: 1 vergisting (mest e.a. stromen); en 2 op nieuwe biomassa: - snoeihout - bermgras/natuurgras - rietresten - resten landbouw en VGI-sector

17 Welke kansen liggen er voor snoeihout?
Vandaag: Inleiding en voorbeelden snoeihout Kansen bij gemeenten? Bedankt! Arnout Potze


Download ppt "Programma uur Inleiding uur Groen Gas Hub Steenwijkerland"

Verwante presentaties


Ads door Google