De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Even duurzaam worden...... 5 juli 2011. 2) People, Planet, Profit en de rol van de overheid 3) De onderdelen van het concept 4) Technologie interactie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Even duurzaam worden...... 5 juli 2011. 2) People, Planet, Profit en de rol van de overheid 3) De onderdelen van het concept 4) Technologie interactie."— Transcript van de presentatie:

1 Even duurzaam worden...... 5 juli 2011

2 2) People, Planet, Profit en de rol van de overheid 3) De onderdelen van het concept 4) Technologie interactie 5) Vragen 1) Wat is het doel van HWD Aan de orde komen

3 1) Wat is het doel van HWD 1)Zo snel als haalbaar over gaan op duurzame energie met gebruik van locale / bronnen grondstoffen. 2)Onder verdeling tussen het steunen van initiatieven door burgers ( zon/wind) en het leveren van energie. 3) Het aansturen en initiëren van energie bersparings maatregelen. 4) Think Global, act local.

4 2) People, Planet, Profit ecologisch sociaaleconomisch billijk leefbaar levensvatbaar DUURZAAM SUBSIDIE

5 Wat wil en kan de overheid 1) Men wil toetsbare duurzame energie. 2 ) Men heeft geen budget. 3) Men blijft de fossiele energie stimuleren. 4) De oude macht heerst. en dus…. 5) Men biedt ruimte aan innovatie. Grenzen verleggen met juiste technologie voor locale behoefte, zo mogelijk zonder subsidie. = onafhankelijkheid. " In 2010 ging € 5,8 miljard uit de schatkist naar fossiele energie tegenover € 1,5 miljard naar hernieuwbare energie" Onderzoek van Ecofys en CE Delft, waaruit blijkt dat het gejammer over duurzame energie 'dat niet zonder subsidies zou kunnen' volkomen lariekoek is. Juist fossiele brandstoffen krijgen de meeste steun uit Den Haag. In 2010 ging € 5,8 miljard uit de schatkist naar fossiele energie tegenover € 1,5 miljard naar hernieuwbare energie

6 3) De onderdelen van het concept 1) TechnologieënA) Zonenergie B) Windenergie C) biomassa D) Aardwarmte E) Afval zonwindBio massa Aard warmte afval duurzaam++++++++ ++ haalbaarOp dakMet water +/--+

7 4) Technologie interactie Mest/natte biomassa/GFT Droge biomassa Huishoudelijk afval vergister vergasser voorbehandeling biogas stoom residue digestaat wVaste fractie w recycling

8 biogas stoom WKK Industriële stoom en/of koeling stadswarmte

9 Wat doen wij 1)Decentrale energieopwekking middels lage temperatuur vergassing. 2) Afvalstromen en biomassa. 3) Het leveren van locaal toepasbare energie. Hierbij met name kijkende naar de base load behoefte.

10 Het proces brandstof vergassing Verbranding gas Boiler Stoom tussen 5 en 62 bar eventueel Stoom afzet, warmte of absorptie koeling

11 Lage temperatuur vergassing

12

13 Biogas installaties boerderijschaal Co-vergisting mest, energie gewassen, VGI stromen, en overige organische reststromen 250 tot 2.000 kWe Pure mest vergisting, modulaire bouw 62 kWe

14 Biogas installaties industrieël Vergisting afvalstromen 350 tot 4.000 kWe

15 Waarom Microferm? 68 miljoen ton drijfmest per jaar beschikbaar Vermijden van methaan en ammoniak emissies (60% van doel!) Enorm potentieel alleen al > 2.600 installaties voor melkveehouderijen Duurzaam verwaarden eigen drijfmest melkveehouderijen Geen aanvoer reststromen nodig, geen afvoer van meer mest (alleen eigen mest) Enorme kansen landbouw om bij te dragen een verduurzaming

16 Wat levert de interactie op 1) vergisting A) sneller B) Energie efficiënter C) Minder digestaat 2) Droog organisch A) Energie efficiënter B) Waardevolle as 3) Huishoudelijk afval A) Kosten reductie afval afvoer B) Kosten reductie energie inkoop C) Verkrijging stoom en warmte evt CO2

17 Banken willen zekerheden wanneer: De oplevering vertraagd is De technologie het niet doet na Commissioning De resultaten van het process achterblijven bij de de vastgestelde efficienties

18 De sleutel tot succes M+W Group Wij hebben een EPC contractor met een turnover van meer dan 2 miljard. Zij weten “wat” we “hoe” doen en kennen onze technologie. Daarmee is het bancaire risico af te dekken. Plant Integrity / TWI Part of the TWI group, Plant Integrity stelt ons via een specifieke procedure in staat om een “Maintained Availability dekking” te kunnen aanbieden. Deze garandeert de afgesproken DSCR aan de bank. Guarantees DeliveryGuarantees DSCR to Senior Debt

19 DSCR Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 0,8 0,7 1,0 0,9 1,2 1,1 1,4 1,3 1,5

20 People, Planet, Profit ecologisch economisch levensvatbaar SUBSIDIE

21 Subsidie afhankelijkheid zonwindBio massa Aard warmte afval duurzaam++++++++ ++ haalbaarOp dakMet water +/--+ Het gaat bij duurzame projecten niet om een investeringsubsidie maar om een exploitatie subsidie.

22 6) Vragen


Download ppt "Even duurzaam worden...... 5 juli 2011. 2) People, Planet, Profit en de rol van de overheid 3) De onderdelen van het concept 4) Technologie interactie."

Verwante presentaties


Ads door Google