De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sietze Bottema Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sietze Bottema Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde."— Transcript van de presentatie:

1 Sietze Bottema Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde

2 Opzet beoordelingmethode van de duurzaamheid van diverse vormen van duurzame energie

3 1 Duurzame energie, waarom? Maatschappelijke argumenten: •CO 2 -reductie •Fossiele energie raakt op •Onafhankelijkheid van onbetrouwbare regimes

4 Welke vorm van duurzame energie? Ja maar? Nee want? •Windturbines: nee, want horizonvervuiling •Zonnepanelen: nee, want te duur •Biobrandstoffen: nee, want verdringing van voedselproductie

5 Hoe duurzaam is duurzame energie ?

6 Duurzame energie •Hoe beoordeel je duurzaamheid? –Eerste aanzet •Welke vormen heb je? En wat kunnen ze NU

7 “Tussendoor” •“En wat kunnen ze NU” •NB er zijn veel beloftes voor de toekomst: –Energie uit algen –Zonne-energie uit de Sahara •Nederlanders zijn enthousiast over techniek die over 5 jaar beschikbaar is  Technieken van nu beoordelen

8 Te beoordelen vormen van duurzame energie •Zonne-energie  PV  elektriciteit •Wind  elektriciteit •Biomassa  vergisting: biogas  elektriciteit •Biomassa  biobrandstof = PPO/diesel

9 2 Beoordeling duurzaamheid = PPP •Duurzaamheid = containerbegrip •  opdelen in 3 facetten •People •Planet •Profit •  operationaliseren  criteria

10 Duurzaamheid = Haalbaarheid? = PPP? •Planet: energiebesparing Technisch  energieopwekking ter reductie van fossiele energie & CO 2 -reductie

11 PP Profit: •Economisch  kosten - baten •Sociaal = maatschappelijk  vraag het de mensen

12 Planet  indicatoren •Hoe beoordeel je de productie van een apparaat?  energie per jaar = in kWh  kWh per m 2 per jaar van het apparaat •Uitstoot  C0 2 per kWh & energetisch: netto dwz na aftrek energie om product te maken = energetische terugverdientijd

13 Indicatoren Profit  Terugverdientijd –Investering gedeeld door jaarlijkse cashflow (= inkomsten – uitgaven)  Kostprijs per kWh

14 Standaard prijzen productie bij fossiel •Welke prijs per kWh kies je ter vergelijking en voor berekenen inkomsten  tvt •Elektriciteit: kostprijs € 0,05 per kWh voor gangbare energie

15 Indicatoren People  Is het mooi????????  Hebben mensen er last van  Worden mensen er gelukkiger van  Vraag het de mensen

16 3Te beoordelen vormen van duurzame energie •Zonne-energie  PV elektriciteit (warmte) •Wind  elektriciteit •Biomassa  vergisting: biogas  elektriciteit •Biomassa  biobrandstof = PPO/diesel

17 4Resultaat PPP Kostprijs per kWh tvtTvt energie kWh per m 2 Sociaal Zon PV Wind Vergisting PPO

18 Zonne-energie •Fotovoltaïsch = stroom •Vermogen: 135 W per m 2 •1000 uren vol-zon •  135 kWh per m 2 per jaar •Tvt energetisch: 4 jaren

19 Economische haalbaarheid Zon - PV •Prijs per m 2 : € 650,- •Productie: 135 kWh per m 2 per jaar •Maal € 0,05 = € 6,75 per jaar •Tvt = € 650,- / € 6,75 = 96 jaar •Kostprijs: € 0,26

20 Tenzij besparing op eigen gebruik •Het is wat anders bij een zonnepaneel op je eigen dak, dan vergelijken met inkoopprijs = besparing op inkoopprijs van € 0,20 tvt = 24 jaren

21 Windenergie •Grote turbines

22

23 Vestas V90 – 3.0 MW

24 Wind i •Ashoogte: 80 - 100 meter •Rotordiameter: 90 meter •Rotoroppervlak: 6300 m 2 •Vermogen 3000 kW •Draaiuren: 2200 vollasturen •productie per jaar 6.600.000 kWh

25 Wind ii •Productie per m 2 apparaat: 1050 kWh •Onderlinge afstand: 5 maal rotordiameter, dan productie per m 2 land: + 200 kWh •Energetische terugverdientijd: 3 – 6 maanden

26 Economische haalbaarheid •Investering totaal € 3,75 mln •Productie: 6,6 mln kWh •Maal € 0,05 = € 330.000,- •Uitgaven per jaar€ 130.000,- •Cashflow€ 200.000,- •Terugverdientijd18,75 jaar •Kostprijs: € 0,08

27 Biomassa •Vergisten •Brandstof maken PPO, biodiesel •(Verbranden)

28 Co-vergister: mest en mais

29 Vergister •Investering •800 kW •€ 2500,- per kW •Investering: € 2.000.000,-

30 Vergister •Vermogen: 800 kW Bedrijfstijd: 7000 uren •  totaal 4.200.000 kWh •Maal € 0,05 = € 210.000,- •Uitgaven € 150.000,- *) •Cashflow € 60.000,- •Tvt = 33 jaar •Kostprijs: € 0,15

31 Puur plantaardige olie = olie uit koolzaad •4500 kg zaad per ha •33% olie •= 1500 liter = 14000 kWh •1 ha = 10.000 m 2 •  1,5 kWh per m 2 •Maar nog aanzienlijke reststromen: koek en stro elk nog evenveel •  stel totaal: 4,5 kWh per m 2

32 Kostprijs PPO •1 liter kost € 0,80 *) •1 liter = 8 kWh •1 kWh = € 0,10 Energetische efficientie: erg laag

33 Biomassa NB •Andere gewassen zijn efficiënter •2 e en 3 e generatie gewassen werken beter •Biomassa-afval verwerken is per definitie rendabel

34 Resultaat PPP Kostprijs per kWh Tvt in jaren Tvt energie in jaren kWh per m 2 Sociaal Zon PV€ 0,26964135mooi? of lelijk? Wind€ 0,08190,51000 of 200 Horizonvervuiling Vergis- ting € 0,1533?5Voedselverdring- ing PPO€ 0,10nvtnb laag4,5Voedselverdring- ing

35 CO 2 per kWh (milieucentraal) BronGram CO 2 per kWh Wind 9 - 25 water 8 - 33 PV 50 - 60 Biomassa 0 - 540 Gas350 - 450 Steenkool850 - 1000

36 Eindoordeel •Alles optellen???? Appels en peren !!!!!!!!!! •Multicriteria analyse

37 Resultaat PPP mijn conclusie op basis van vorige Kostprijs per kWh Tvt in jaren Tvt energie in jaren kWh per m 2 Sociaal/ maatschappelijk Zon PV- ם++ם Wind+++ - Biogas++?-ם PPO+nvt- ם

38 Conclusie & Advies •Er is niet een ideale vorm van DE •Geen debat: ja maar, nee want •Zoveel mogelijk inzetten en de bezwaren beperken

39 •Vragen & discussie •Reacties: sietze.bottema@wur.nl


Download ppt "Sietze Bottema Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde."

Verwante presentaties


Ads door Google