De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde"— Transcript van de presentatie:

1 Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde
Sietze Bottema Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde

2 Opzet beoordelingmethode van de duurzaamheid van diverse vormen van duurzame energie

3 1 Duurzame energie, waarom?
Maatschappelijke argumenten: CO2-reductie Fossiele energie raakt op Onafhankelijkheid van onbetrouwbare regimes

4 Welke vorm van duurzame energie? Ja maar? Nee want?
Windturbines: nee, want horizonvervuiling Zonnepanelen: nee, want te duur Biobrandstoffen: nee, want verdringing van voedselproductie

5 Hoe duurzaam is duurzame energie ?

6 Duurzame energie Hoe beoordeel je duurzaamheid? Eerste aanzet
Welke vormen heb je? En wat kunnen ze NU

7 “Tussendoor” “En wat kunnen ze NU”
NB er zijn veel beloftes voor de toekomst: Energie uit algen Zonne-energie uit de Sahara Nederlanders zijn enthousiast over techniek die over 5 jaar beschikbaar is Technieken van nu beoordelen

8 Te beoordelen vormen van duurzame energie
Zonne-energie  PV elektriciteit Wind  elektriciteit Biomassa  vergisting: biogas  elektriciteit Biomassa  biobrandstof = PPO/diesel

9 2 Beoordeling duurzaamheid = PPP
Duurzaamheid = containerbegrip  opdelen in 3 facetten People Planet Profit  operationaliseren criteria

10 Duurzaamheid = Haalbaarheid? = PPP?
Planet: energiebesparing Technisch  energieopwekking ter reductie van fossiele energie & CO2-reductie

11 PP Profit: Economisch  kosten - baten
Sociaal = maatschappelijk vraag het de mensen

12 Planet indicatoren Hoe beoordeel je de productie van een apparaat?
 energie per jaar = in kWh kWh per m2 per jaar van het apparaat Uitstoot  C02 per kWh & energetisch: netto dwz na aftrek energie om product te maken = energetische terugverdientijd

13 Indicatoren Profit Terugverdientijd Kostprijs per kWh
Investering gedeeld door jaarlijkse cashflow (= inkomsten – uitgaven) Kostprijs per kWh

14 Standaard prijzen productie bij fossiel
Welke prijs per kWh kies je ter vergelijking en voor berekenen inkomsten tvt Elektriciteit: kostprijs € 0,05 per kWh voor gangbare energie

15 Indicatoren People Is het mooi???????? Hebben mensen er last van
Worden mensen er gelukkiger van  Vraag het de mensen

16 3 Te beoordelen vormen van duurzame energie
Zonne-energie  PV elektriciteit (warmte) Wind  elektriciteit Biomassa  vergisting: biogas  elektriciteit Biomassa  biobrandstof = PPO/diesel

17 4 Resultaat PPP Kostprijs per kWh tvt Tvt energie kWh per m2 Sociaal
Zon PV Wind Vergisting PPO

18 Zonne-energie Fotovoltaïsch = stroom Vermogen: 135 W per m2
1000 uren vol-zon  135 kWh per m2 per jaar Tvt energetisch: 4 jaren

19 Economische haalbaarheid Zon - PV
Prijs per m2: € 650,- Productie: 135 kWh per m2 per jaar Maal € 0,05 = € 6,75 per jaar Tvt = € 650,- / € 6,75 = 96 jaar Kostprijs: € 0,26

20 Tenzij besparing op eigen gebruik
Het is wat anders bij een zonnepaneel op je eigen dak, dan vergelijken met inkoopprijs = besparing op inkoopprijs van € 0,20 tvt = 24 jaren

21 Windenergie Grote turbines

22

23 Vestas V90 – 3.0 MW

24 Wind i Ashoogte: 80 - 100 meter Rotordiameter: 90 meter
Rotoroppervlak: 6300 m2 Vermogen 3000 kW Draaiuren: 2200 vollasturen productie per jaar kWh

25 Wind ii Productie per m2 apparaat: 1050 kWh
Onderlinge afstand: 5 maal rotordiameter, dan productie per m2 land: kWh Energetische terugverdientijd: 3 – 6 maanden

26 Economische haalbaarheid
Investering totaal € 3,75 mln Productie: 6,6 mln kWh Maal € 0,05 = € ,- Uitgaven per jaar € ,- Cashflow € ,- Terugverdientijd 18,75 jaar Kostprijs: € 0,08

27 Biomassa Vergisten Brandstof maken PPO, biodiesel (Verbranden)

28 Co-vergister: mest en mais

29 Vergister Investering 800 kW € 2500,- per kW

30 Vergister Vermogen: 800 kW Bedrijfstijd: 7000 uren
 totaal kWh Maal € 0,05 = € ,- Uitgaven € ,- *) Cashflow € ,- Tvt = 33 jaar Kostprijs: € 0,15

31 Puur plantaardige olie = olie uit koolzaad
4500 kg zaad per ha 33% olie = 1500 liter = kWh 1 ha = m2  1,5 kWh per m2 Maar nog aanzienlijke reststromen: koek en stro elk nog evenveel  stel totaal: 4,5 kWh per m2

32 Kostprijs PPO 1 liter kost € 0,80 *) 1 liter = 8 kWh 1 kWh = € 0,10
Energetische efficientie: erg laag

33 Biomassa NB Andere gewassen zijn efficiënter
2e en 3e generatie gewassen werken beter Biomassa-afval verwerken is per definitie rendabel

34 Resultaat PPP Kostprijs per kWh Tvt in jaren Tvt energie in jaren
kWh per m2 Sociaal Zon PV € 0,26 96 4 135 mooi? of lelijk? Wind € 0,08 19 0,5 1000 of 200 Horizonvervuiling Vergis- ting € 0,15 33 ? 5 Voedselverdring-ing PPO € 0,10 nvt nb laag 4,5

35 CO2 per kWh (milieucentraal)
Bron Gram CO2 per kWh Wind 9 - 25 water 8 - 33 PV Biomassa Gas Steenkool

36 Eindoordeel Alles optellen???? Appels en peren !!!!!!!!!!
Multicriteria analyse

37 Resultaat PPP mijn conclusie op basis van vorige
Kostprijs per kWh Tvt in jaren Tvt energie in jaren kWh per m2 Sociaal/ maatschappelijk Zon PV - - ם ++ Wind + Biogas ? - PPO nvt

38 Conclusie & Advies Er is niet een ideale vorm van DE
Geen debat: ja maar, nee want Zoveel mogelijk inzetten en de bezwaren beperken

39 Vragen & discussie Reacties:


Download ppt "Docent economie en beleid Van Hall Larenstein Opleiding milieukunde"

Verwante presentaties


Ads door Google