De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Energiebesparing op bedrijfsniveau Agriflanders 11 januari 2013 Elvie Plevoets.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Energiebesparing op bedrijfsniveau Agriflanders 11 januari 2013 Elvie Plevoets."— Transcript van de presentatie:

1 Energiebesparing op bedrijfsniveau Agriflanders 11 januari 2013 Elvie Plevoets

2 Het innovatiesteunpunt is een initiatief van Boerenbond in partnerschap met Cera

3 Inhoud I.Innovatiesteunpunt: dienstverlening energie II.Belang van energiebesparing III.Praktijkvoorbeelden 3

4 Inhoud I.Innovatiesteunpunt: dienstverlening energie II.Belang van energiebesparing III.Praktijkvoorbeelden 4

5 Wie zijn wij?

6 Onze missie 6 Informeren & inspireren rond nieuwe kansen & uitdagingen Ondersteunen & begeleiden bij concrete projecten Economische, ecologische en maatschappelijke duurzaamheid Boeren & tuinders

7 Onze structuur 7 Innovatie- steunpunt Technische innovatie Bedrijfs- ontwikkeling & sociale innovatie

8 Onze structuur 8 Innovatie- steunpunt Technische innovatie Bedrijfs- ontwikkeling & sociale innovatie Werkdomeinen: -Nieuwe technologieën -Biomassa valorisatie -Geur & fijnstof -Duurzaam energiebeheer -Kringlopen sluiten -…

9 Duurzaam energiebeheer Energieloket* •1x/maand per provincie •Persoonlijke dienstverlening Energiescan* •Doorlichting van het bedrijf ahv technische gegevens bedrijf •Energiefactuur, -besparing en alternatieve energieproductie Energie - innovatie •Nieuwe technologie – analyse naar rendabiliteit •Begeleiden bij beslissingsproces 9 (*) Het energieloket en de energiescan kunnen worden uitgevoerd dankzij het energieconsulentenproject ‘Energiek Boeren’ van het Vlaams Energieagentschap

10 Inhoud I.Innovatiesteunpunt: dienstverlening energie II.Belang van energiebesparing III.Praktijkvoorbeelden 10

11 Energieverbruik land- en tuinbouw •Totaal: 1703 PJ •Landbouw < Residentieel en andere = 424 PJ •Netto energieverbruik landbouw: 28,8 PJ 11

12 Trias Energetica

13 Energiebesparing: steeds het begin! Stijging van de energieprijs  •Energiebesparing –Meten is weten (vergelijken, opsporen onregelmatigheden) –Focus op grootste verbruiksposten (daar valt grootste besparing te realiseren) •Hernieuwbare energieproductie (verbruiksprofiel!) •Energiescan 13

14 Inhoud I.Innovatiesteunpunt: dienstverlening energie II.Belang van energiebesparing III.Praktijkvoorbeelden 14

15 1) Voorkoeling bij melkvee •Verbruik/1.000l melk is 15kWh •Voorkoeler realiseert besparing tot 40% = 6kWh/1.000l melk • l/jaar en prijs van 17cent/kWh  besparing van 840€ •Investering 2.000€  TVT = 2,3 jaar 15

16 2) Energiezuinige ventilatie varkens Verschillende mogelijkheden: •Frequentiesturing •Gelijkstroomventilatoren 16

17 2) Energiezuinige ventilatie varkens •Besparing wordt gerealiseerd in minimum ventilatie (= 80% v/h jaar) •Vb. vleesvarkensbedrijf: vervanging 12 ventilatoren in gelijkstroomventilatoren  Investering 9.000€  Besparing kWh of 2.380€  TVT = 3 jaar  VLIF-steun 18% + REG-premie! 17

18 3) Warmtewisselaar pluimvee •Voorverwarmen van verse lucht wanneer dieren klein zijn •50% besparing op verwarmingskosten 18

19 3) Warmtewisselaar pluimvee Stal met vleeskuikens en 0,5m³/ dierplaats •Investering incl. montage: € •Verwarmingskosten: 0,05€/opgezet kuiken •6 rondes per jaar  verwarmingskosten €/jaar •50% besparing = 5.400€/jaar besparing •Terugverdientijd 7 jaar 19

20 4) Energiezuinig koelen fruit •Pompcirculatiesysteem met natuurlijk koelmiddel ammoniak 20

21 4) Energiezuinig koelen fruit •Energiebesparende maatregelen: –frequentiegestuurde compressoren, –heetgasontdooiing met recuperatiewarmte, –vervanging van expansieventiel door hogedrukvlotter,…  Resultaat: Betere kwaliteit en gemeten energiebesparing van meer dan 20% 21

22 5) Schermdoeken in serre •Functie: energiescherm, zonnewering, verduistering 22

23 5) Schermdoeken in serre •Referentie oppervlakte van 1 ha –Energieverbruik zonder scherm = 1.455MWh l mazout (0,7€/l)  9,05 €/m² –Energieverbruik met beweegbaar scherm = 1.237MWh Besparing van 15% = 218 MWh  verbruik van l mazout (0,7€/l)  7,69€/m² –TVT = 3 jaar  Investering €  Subsidie 28% VLIF = €  Besparing € 23

24 6) Zonneboiler bij melkvee Gemiddeld bedrijf: 300l/dag aan 80°C • l/jaar •11.150kWh/jaar = €/jaar (0,17€/kWh) 24

25 6) Zonneboiler bij melkvee Mogelijkheden dimensionering: •Systeem tot 80°C/10m²/10.000€  60% besparing = 6.940kWh = 1.110€ - zonder subsidie TVT 9 jaar - REG-premie  TVT 7 jaar - REG + VLIF  TVT 4,7 jaar •Systeem tot 65°C/5m²/6000€  50% besparing = kWh = 870€ - zonder subsidie TVT 6,8 jaar - REG-premie  TVT 5,7 jaar - REG + VLIF  3,8 jaar 25

26 26 7) Warmtepomp bij varkens

27 Warmterecuperatie centraal luchtkanaal: •Bedrijf 600 zeugen •Investering: € WP – € ketel Vlif 18%: € Premie DNB: € •Kosten: Elektriciteit kWh (0,15€/kWh) = € Stookolie l (0,65€/l) = € Besparing = € •TVT met subsidies < 2 jaar 27 7) Warmtepomp bij varkens

28 8) Micro-WKK sierteelt •Verlagen elektriciteitsverbruik en besparing op fossiele brandstof door hoger rendement van WKK 28

29 8) Micro-WKK sierteelt •Investering € (veel zelf gedaan) •28% VLIF-steun •WKC aan 27€ • kWh elektriciteit en 300 MWh warmte •4.000 draaiuren •Onderhoudskost 0,67€/draaiuur •TVT = 6,5 jaar zonder VLIF TVT = 4,5 jaar met VLIF ! Slimme sturing zorgt voor beperking van teruglevering aan het distributienet 29

30 9) Vergisting bij melkvee •Pocketvergisting op basis van pure mest 30

31 9) Vergisting bij melkvee •Investering € •Productie kWh elektriciteit kWh warmte •Terugdraaiende teller •Warmte ook benut in Bed&Breakfast •Terugverdientijd < 7 jaar •Grote melkveebedrijven/gemengde bedrijven 31

32 10) Houtverbranding varkens •Vleesvarkensbedrijf: –1200 biggen vanaf 7 kg –1200 vleesvarkens •Biomassabrander 60kWth – m³ droge snippers/jaar of ton •Verbruik: –vroeger: liter stookolie –nu: liter stookolie 32

33 10) Houtverbranding varkens •Verbruik: –vroeger: liter stookolie –nu: liter stookolie  € besparing •Investering: euro ketel euro leidingen (stallen + woning) •VLIF-steun 28% •TVT < 3 jaar 33

34 Bedankt voor je aandacht! Contactgegevens:


Download ppt "Energiebesparing op bedrijfsniveau Agriflanders 11 januari 2013 Elvie Plevoets."

Verwante presentaties


Ads door Google