De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.4:energie voor een duurzame toekomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.4:energie voor een duurzame toekomst"— Transcript van de presentatie:

1 7.4:energie voor een duurzame toekomst

2 Duurzame energiebronnen
Brandstofcel: waterstof wordt gemaakt door duurzaam opgewekte stroom door zeewater te laten lopen. In de brandstofcel reageert de waterstof met zuurstof en hierdoor wordt rechtstreeks elektrische energie opgewekt door bijvoorbeeld een elektromotor. Als bijproduct ontstaat er water.

3 Duurzame energiebronnen

4 Duurzame energiebronnen
Zonne-energie: In een zonnecel wordt zonlicht rechtstreeks omgezet in elektriciteit. De huidige zonnecellen hebben een rendement van 25%. Zonnecellen zijn verder erg duur. Onderzoek richt zich op goedkopere materialen en een hoger rendement

5 Duurzame energiebronnen

6 Duurzame energiebronnen
Windenergie: In windmolens wordt de draaiende beweging van een propeller door een dynamo omgezet in elektriciteit. Nadeel: het waait soms niet, soms ook te hard. Windmolens worden gezien als een vorm van horizonvervuiling

7 Duurzame energiebronnen

8 Duurzame energiebronnen
Biomassa: Uit dode planten kun je biomethanol maken, een soort alcohol. Dit kan in bestaande verbrandingsmotoren worden gebruikt. Vooral in Brazilië rijden veel auto’s op alcohol. Bij de verbranding van methanol ontstaat koolstofdioxide. Maar als je steeds nieuwe planten kweekt, is de kringloop gesloten.

9 Duurzame energiebronnen
Nadeel: nu worden hele bossen platgebrand om gewassen te gaan verbouwen waarmee biomethanol kan worden gemaakt. De verbranding is problematisch voor het milieu. Verder komt ook de voedselvoorziening in gevaar omdat er geen voedselgewassen meer worden verbouwd. De gewassen voor de productie van biomethanol worden namelijk voornamelijk in ontwikkelingslanden verbouwt

10 Duurzame energiebronnen

11 Duurzame energiebronnen
Waterkracht: Water kan op verschillende manieren gebruikt worden om turbines aan te drijven die elektriciteit opwekken. Waterkracht is wereldwijd de belangrijkste bron van duurzame energie. Nadeel: Je moet grote stuwdammen en stuwmeren aanleggen, deze hebben grote invloed op landschap, natuur en waterhuishouding. Bovendien zijn deze constructies te duur voor arme landen

12 Duurzame energiebronnen

13 Duurzame energiebronnen
Aardwarmte: In geothermische centrales drijft de stoom van heet water uit de grond een turbine aan. Nadeel: kunnen alleen gebruikt worden in vulkanische gebieden of gebieden van vulkanische oorsprong. Kortom: daar waar de aardkorst niet te dik is. (IJsland)

14 kernenergie Door het splijten van uraniumatomen komt energievrij. Deze energie (= warmte) wordt gebruikt om water te verhitten. De stoom drijft op zijn beurt weer turbines aan, die elektriciteit opwekken.

15 Kernenergie Voordelen:
Geen gebruik van fossiele brandstoffen, deze blijven dus beschikbaar voor andere toepassingen Er is geen uitstoot van broeikasgassen Er zijn voldoende grondstoffen beschikbaar. De hoeveelheid uranium in de bodem is weliswaar beperkt maar met kweekreactoren kan extra splijtstof worden gemaakt.

16 Kernenergie Nadelen: Het radioactieve afval dat duizenden jaren actief blijft. Al die tijd moet het dus veilig opgeborgen worden Het transport van radioactief materiaal met treinen en vliegtuigen brengt risico’s met zich mee In opwerkingsfabrieken wordt een deel van het radioactieve materiaal bewerkt voor hergebruik. De fabrieken lozen hierbij miljoenen liters radioactief afval in lucht en zee In opwerkingsfabrieken komt plutonium vrij, dit kan worden gebruikt voor de productie van kernwapens Er is altijd een kans op ongelukken met grote gevolgen


Download ppt "7.4:energie voor een duurzame toekomst"

Verwante presentaties


Ads door Google