De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H4 Klimaatbeleid in de praktijk. SAMSØ - Denemarken  Eiland met 4.700 inwoners, 100 km²  Vanaf 2000 in drie jaar tijd zelfvoorzienend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H4 Klimaatbeleid in de praktijk. SAMSØ - Denemarken  Eiland met 4.700 inwoners, 100 km²  Vanaf 2000 in drie jaar tijd zelfvoorzienend."— Transcript van de presentatie:

1 H4 Klimaatbeleid in de praktijk

2 SAMSØ - Denemarken  Eiland met 4.700 inwoners, 100 km²  Vanaf 2000 in drie jaar tijd zelfvoorzienend

3 11 onshore windturbines en 10 offshore turbines

4 Zonnecollectorcentrale en strocentrale (biomassa)

5 Bio-ethanol uit koolzaad electrische trekkers

6 4.1 Beperking broeikasgassen

7 Energievoorziening  Fig 4.1 Energievoorziening wereld 1980-2030  Energie voornamelijk uit fossiele brandstoffen  Overig:  Biomassa en huishoudelijk afval  Kernenergie  Waterkracht  Wind en zon

8 Waarom alternatieve energie?  Terugdringen CO2  Fossiele brandstoffen niet-vernieuwbaar: na 100-150 jaar op  Verdeling fossiele brandstoffen over de wereld

9 Emissiehandel

10 Transportbesparing  Efficiënter transport:  Afstanden klein houden (leverancier – afnemer)  Verminderen van volume en gewicht  Optimaler gebruiken retourstromen

11 Huiswerk:  Lz par 4.1  M 5 t/m 9

12 4.2 Duurzame energie  World solar challenge

13 Duurzame energiebronnen  Structurele maatregel tegen CO2 - uitstoot  Brongerichte aanpak  Verbetering milieu op lange termijn

14 3 soorten duurzame energiebronnen:  Bronnen die warmte afgeven  Bronnen waarmee electriciteit kan worden opgewekt  Bio-energie (verbranding / vergisting)

15 Bronnen die warmte afgeven  Zonne energie  minder toegepast dan je zou denken  Kostbaar:  Dure fabricage zonnecollectoren  Rendement niet overal hoog

16 Aardwarmte  Energie onttrokken aan de aardkorst  Veel energie beschikbaar b.v. bij vul-  kanen en geisers

17 Warmtepomp

18 Aardwarmte

19 Bronnen waarmee electriciteit kan worden opgewekt  Windenergie  In combinatie met andere energiebronnen  Kostbaar:  Hoge ontwikkel- en plaatsingskosten  Nederland geschikt:  Kust  Westelijke winden

20 Waterkracht  Watervallen  Stuwdam  Golfslagenergie  Getijdenenergie  Blauwe energie

21 Bio-energie  Gewonnen uit organisch materiaal  Biobrandstoffen  B.v. uit energiegewassen (niet voor  consumptie)  Meestal bio-ethanol

22 Echter ook nadelen:  Verbranding van hout  Compenseren met nieuwe aanplant  Filters tegen broeikasgassen  Oliepalmplantages Z.O.- Azië en soja in Zuid Amerika  Kappen tropisch regenwoud  Ten koste van lokale bevolking

23 Sojaplantage

24 Andere alternatieven  Kernenergie  Geen CO2  Radioactief restafval  Elektrische auto

25 CO2-opslag

26 Huiswerk:  L par 4.1  Lz par 4.2  M 10 t/m 17

27 4.3 Beleid en belangen


Download ppt "H4 Klimaatbeleid in de praktijk. SAMSØ - Denemarken  Eiland met 4.700 inwoners, 100 km²  Vanaf 2000 in drie jaar tijd zelfvoorzienend."

Verwante presentaties


Ads door Google