De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage."— Transcript van de presentatie:

1 Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage

2 •Aanleiding •Doelstelling •Onderzoek •Resultaat inventarisatie •E-Land keten model •Conclusie •Aanbevelingen •Vragen Inhoud

3 Aanleiding •Gebiedsplatform Alblasserwaard- Vijfheerenlanden •2007: -30% reductie broeikasgas uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990; -aandeel duurzame energie verhogen naar 20% vermeden fossiele energie in 2020; -tempo energiebesparing verhogen naar 2% per jaar.

4 Aanleiding •40 MW duurzame energie (13 windmolens, 3 MW) •Voorkeur: windenergie •Alternatief: biomassa

5 Doelstelling •Beeld van soorten en hoeveelheden •Haalbaarheid & duurzaamheid van biomassa voor energie opwekking •Bijdrage aan doelstelling Provincie en Gemeenten uit Merwedezone •Duurzaamheid •Ecologisch landschapsbeheer •Beeld van belangen

6 Onderzoek •Inventarisatie •Analyse •Visie •Vragenlijst •Gebiedsanalyse •Literatuuronderzoek •Resultaat inventarisatie •Literatuuronderzoek •Toepassen E-Land keten model

7 Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling (Brundtland, 1987): “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht.”

8 Duurzaamheid NTA 8080:2009 ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden’ •Criteria –broeikasgasemissies –concurrentie met voedsel en lokale toepassingen biomassa –biodiversiteit –milieu –welvaart –welzijn

9 Duurzaamheid Principe 1: De broeikasgasbalans van de productieketen en toepassing van de biomassa is positief. Criterium 1.1: Emissiereductie van broeikasgassen over gehele keten ten opzichte van referentiesituatie.

10 Duurzaamheid InstallatieFossiele referentieMinimumeis netto emissie reductie Bij- en meestook van biomassa in kolencentrale Elektriciteit van kolencentrale 70% Bij- en meestook van biomassa in gascentrale Elektriciteit van gascentrale 50% Andere systemen Nederlandse mix elektriciteitsprodu ctie 70%

11 Duurzaamheid Principe 5: Bij de productie en verwerking van biomassa blijven de bodem en de bodemkwaliteit behouden of worden ze verbeterd Criterium 5.2: Bij productie en verwerking van biomassa ‘best practices’ toepassen om bodem en bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren

12 Duurzaamheid •Metingen uitvoeren •bodem organische stof •pH •stikstof (N) •fosfor (P) •kalium (K) •Maatregelen nemen •Bevindingen documenteren

13 Inventarisatie •Vragenlijst –Landschapselementen (bos, laanbomen, bermen, natuurterreinen, sloten, stedelijk groen) –Biomassa via inzameling –Biomassa van agrariërs –Zonne-energie –Windenergie

14 Resultaat Inventarisatie •Houtige biomassa –Bos Totaal 160 ton (374 m 3 ) –LaanbomenBrand/ vezel hout 1.500 ton (119 009)(3.500 m 3 ) Tak en top hout 1.360 ton (3.200 m 3 ) –Sloophout B1.106 ton (2.500 m 3 ) –Sloophout C306 ton (700 m 3 )

15 Resultaat Inventarisatie •Niet-houtige biomassa –Bermen940 ton –Sloten199 ton –Plantsoen afval5 ton –Bladafval 100 ton –Tuin afval551 ton ( 529 ton wordt compost) –Mest 9800 m 3 –Overjarig hooi156 m 3

16

17 Resultaat Inventarisatie BronVolume (m 3 ) Vermeden aardgas (m 3 per jaar) CO 2 besparing (ton per jaar) Vermogen ketel (kWh th ) bij 2500 vollast uren Investerings- kosten (euro) Bos14013 00020509 000 – 10 000 Laanbomen (totaal) 6 640620 0001 1002 200340 000 – 680 000 Laanbomen waterschap Rivierenland 3 500330 0005901 100180 000 – 390 000 Sloophout B2 500230 000420800100 000 – 220 000 Sloophout C70065 00012020040 000 – 70 000

18 Conclusie Inventarisatie •Meer houtige biomassa •Genoeg gegevens huidige keten •Genoeg houtige biomassa •Case ontwikkelen •E-Land keten model toepassen

19 Conclusie Inventarisatie •Belangstelling •Voorstellen: –melkpoederfabriek Vreugdenhil (Gorinchem) –asfaltproductie Hoogblokland B.V. (Giessenlanden) –zwembad

20 E-Land Keten Model •Wat kan het? •Welk resultaat geeft het? –People –Planet –Profit •Alleen hout

21 Beetsterzwaag

22 Keten Keuze •Zwembad De Duikelaar •Warmtevraag 1.500 MWh per jaar –binnenbad & buitenbad •Stedelijk groen + laanbomen Hardinxveld- Giessendam •Laanbomen Gorinchem •Landschappelijke beplanting agrariërs

23 Keten Keuze •Agrariërs: -€50 per ton •Gemeente Hardinxveld-Giessendam: -besparing van transport naar Dordrecht (18 km) -besparing verwerkingskosten (± € 22,50 per ton) -aardgas kosten

24 Keten Keuze •Referentie CV Houtketen •50% van gemeentelijk onderhoud •50% van landschappelijk onderhoud

25 Resultaat E-Land People

26 •Totaal 660 uur 1.oogst 241 uur; 2.onderhoud ketel 104 uur 3.projectbegeleiding 52 uur 4.transport agrariërs 40 uur 5.opslag 29 uur

27 Resultaat E-Land Planet Referentie CV: 326,5 ton CO 2 per jaar -Bij verbranding (321,4) Houtketen: 48,0 ton CO 2 per jaar -Bij houtketel (33,6) -Oogst agrariërs (8,2) -Oogst gemeenten (6,4)

28 Resultaat E-Land Profit 1.50% gemeentelijk onderhoud + 50% landschappelijk onderhoud; 2.100% gemeentelijk onderhoud; 3.100% landschappelijk onderhoud. Verdienruimte: 1.€27.414 2.€52.166 3.€10.128

29 Resultaat E-Land Profit •Gevoeligheidsanalyse –invloed prijs houtketel op kostprijs warmte –invloed voorbewerkingkosten gemeentelijk biomassa op kostprijs warmte

30 Resultaat E-Land Profit

31

32 Conclusie -Warmtevraag voorzien -Houtketen haalbaar & duurzaam -Voldoen aan NTA 8080:2009 is mogelijk -Bijdrage aan doelstelling Advies: lokale initiatieven ontwikkelen en ondersteunen

33 Aanbevelingen •Concrete actiepunten opstellen •Samenwerkingen: –initiatieven ontwikkelen + ondersteunen; –onderhoud aan landschappelijke beplantingen stimuleren; –logistiek systeem ontwikkelen. •Dataprogramma voor totaal beeld •Mogelijkheden niet-houtige biomassa onderzoeken

34 Samenvatting •Inventarisatie •Case •E-Land •Conclusie: haalbaar + duurzaam

35 Vragen •?•? Bron: Landschapsbeheer Zuid-Holland


Download ppt "Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage."

Verwante presentaties


Ads door Google