De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage."— Transcript van de presentatie:

1 Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage

2 Inhoud Aanleiding Doelstelling Onderzoek Resultaat inventarisatie
E-Land keten model Conclusie Aanbevelingen Vragen

3 Aanleiding Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2007:
30% reductie broeikasgas uitstoot in 2020 ten opzichte van 1990; aandeel duurzame energie verhogen naar 20% vermeden fossiele energie in 2020; tempo energiebesparing verhogen naar 2% per jaar.

4 Aanleiding 40 MW duurzame energie (13 windmolens, 3 MW)
Voorkeur: windenergie Alternatief: biomassa

5 Doelstelling Beeld van soorten en hoeveelheden
Haalbaarheid & duurzaamheid van biomassa voor energie opwekking Bijdrage aan doelstelling Provincie en Gemeenten uit Merwedezone Duurzaamheid Ecologisch landschapsbeheer Beeld van belangen

6 Onderzoek Inventarisatie Analyse Visie Vragenlijst Gebiedsanalyse
Literatuuronderzoek Resultaat inventarisatie Toepassen E-Land keten model

7 Duurzaamheid Duurzame ontwikkeling (Brundtland, 1987):
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de wereld, in gevaar worden gebracht.”

8 Duurzaamheid NTA 8080:2009 ‘Duurzaamheidscriteria voor biomassa ten behoeve van energiedoeleinden’ Criteria broeikasgasemissies concurrentie met voedsel en lokale toepassingen biomassa biodiversiteit milieu welvaart welzijn

9 Duurzaamheid Principe 1: Criterium 1.1:
De broeikasgasbalans van de productieketen en toepassing van de biomassa is positief. Criterium 1.1: Emissiereductie van broeikasgassen over gehele keten ten opzichte van referentiesituatie.

10 Duurzaamheid Bij- en meestook van biomassa in kolencentrale
Installatie Fossiele referentie Minimumeis netto emissie reductie Bij- en meestook van biomassa in kolencentrale Elektriciteit van kolencentrale 70% Bij- en meestook van biomassa in gascentrale Elektriciteit van gascentrale 50% Andere systemen Nederlandse mix elektriciteitsproductie

11 Duurzaamheid Principe 5: Criterium 5.2:
Bij de productie en verwerking van biomassa blijven de bodem en de bodemkwaliteit behouden of worden ze verbeterd Criterium 5.2: Bij productie en verwerking van biomassa ‘best practices’ toepassen om bodem en bodemkwaliteit te behouden of te verbeteren

12 Duurzaamheid Metingen uitvoeren Maatregelen nemen
bodem organische stof pH stikstof (N) fosfor (P) kalium (K) Maatregelen nemen Bevindingen documenteren

13 Inventarisatie Vragenlijst Landschapselementen
(bos, laanbomen, bermen, natuurterreinen, sloten, stedelijk groen) Biomassa via inzameling Biomassa van agrariërs Zonne-energie Windenergie

14 Resultaat Inventarisatie
Houtige biomassa Bos Totaal 160 ton (374 m3) Laanbomen Brand/ vezel hout ton ( ) (3.500 m3) Tak en top hout ton (3.200 m3) Sloophout B ton (2.500 m3) Sloophout C 306 ton (700 m3)

15 Resultaat Inventarisatie
Niet-houtige biomassa Bermen 940 ton Sloten 199 ton Plantsoen afval 5 ton Bladafval ton Tuin afval 551 ton (529 ton wordt compost) Mest m3 Overjarig hooi 156 m3

16

17 Resultaat Inventarisatie
Bron Volume (m3) Vermeden aardgas (m3 per jaar) CO2 besparing (ton per jaar) Vermogen ketel (kWhth) bij 2500 vollast uren Investerings-kosten (euro) Bos 140 13 000 20 50 9 000 – 10 000 Laanbomen (totaal) 6 640 1 100 2 200 Laanbomen waterschapRivierenland 3 500 590 Sloophout B 2 500 420 800 Sloophout C 700 65 000 120 200 70 000

18 Conclusie Inventarisatie
Meer houtige biomassa Genoeg gegevens huidige keten Genoeg houtige biomassa Case ontwikkelen E-Land keten model toepassen

19 Conclusie Inventarisatie
Belangstelling Voorstellen: melkpoederfabriek Vreugdenhil (Gorinchem) asfaltproductie Hoogblokland B.V. (Giessenlanden) zwembad

20 E-Land Keten Model Wat kan het? Welk resultaat geeft het? People
Planet Profit Alleen hout

21 Beetsterzwaag

22 Keten Keuze Zwembad De Duikelaar Warmtevraag 1.500 MWh per jaar
binnenbad & buitenbad Stedelijk groen + laanbomen Hardinxveld-Giessendam Laanbomen Gorinchem Landschappelijke beplanting agrariërs

23 Keten Keuze Agrariërs: Gemeente Hardinxveld-Giessendam: €50 per ton
besparing van transport naar Dordrecht (18 km) besparing verwerkingskosten (± € 22,50 per ton) aardgas kosten

24 Keten Keuze Referentie CV <-> Houtketen
50% van gemeentelijk onderhoud 50% van landschappelijk onderhoud

25 Resultaat E-Land People

26 Resultaat E-Land People
Totaal 660 uur oogst 241 uur; onderhoud ketel 104 uur projectbegeleiding 52 uur transport agrariërs 40 uur opslag 29 uur

27 Resultaat E-Land Planet
Referentie CV: 326,5 ton CO2 per jaar Bij verbranding (321,4) Houtketen: 48,0 ton CO2 per jaar Bij houtketel (33,6) Oogst agrariërs (8,2) Oogst gemeenten (6,4)

28 Resultaat E-Land Profit
50% gemeentelijk onderhoud + 50% landschappelijk onderhoud; 100% gemeentelijk onderhoud; 100% landschappelijk onderhoud. Verdienruimte: €27.414 €52.166 €10.128

29 Resultaat E-Land Profit
Gevoeligheidsanalyse invloed prijs houtketel op kostprijs warmte invloed voorbewerkingkosten gemeentelijk biomassa op kostprijs warmte

30 Resultaat E-Land Profit

31 Resultaat E-Land Profit

32 Conclusie Warmtevraag voorzien Houtketen haalbaar & duurzaam
Voldoen aan NTA 8080:2009 is mogelijk Bijdrage aan doelstelling Advies: lokale initiatieven ontwikkelen en ondersteunen

33 Aanbevelingen Concrete actiepunten opstellen Samenwerkingen:
initiatieven ontwikkelen + ondersteunen; onderhoud aan landschappelijke beplantingen stimuleren; logistiek systeem ontwikkelen. Dataprogramma voor totaal beeld Mogelijkheden niet-houtige biomassa onderzoeken

34 Samenvatting Inventarisatie Case E-Land Conclusie: haalbaar + duurzaam

35 Vragen ? Bron: Landschapsbeheer Zuid-Holland


Download ppt "Biomassa als duurzame energiebron voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Eindresultaat 5 juli 2010 Çağla Kirmit Afstudeerstage."

Verwante presentaties


Ads door Google