De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering van duurzame projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering van duurzame projecten"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering van duurzame projecten
Triodos Bank CCLB symposium Landbouw en Energie 31 maart 2008 Marius Groenenberg Triodos Bank NV

2 Opbouw presentatie De Triodos Bank Duurzaam financieren
Duurzaamheidscriteria Financiele criteria Knelpunten en kansen SDE regeling

3 Triodos Bank N.V. Opgericht in 1980
Naam tri-hodos staat voor drievoudige weg: balans tussen: welzijn, ecologie en sociale economie Missie: geld actief inzetten voor een duurzame samenleving Waarden: transparant, duurzaam, goede service, ondernemend

4 Triodos Bank in Europa

5 Kengetallen 1995 2006 Balanstotaal in euro (incl. Beleggingsfondsen)
150 miljoen 3 miljard Eigen vermogen 9 miljoen 124 miljoen Aantal medewerkers 53 350 Vestigingen NL, België UK net geopend + Spanje, Duitsland & indirect actief in 26 ontwikkelingslanden Aantal klanten 17.000

6 Duurzaam financieren via Triodos Groenfonds
Onder groene projecten verstaan we duurzame projecten die door de overheid zijn erkend als groen en die tevens voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank. Dit zijn projecten in de sectoren bos en natuur, duurzame energie, biologische landbouw en duurzaam bouwen. 

7 Kenmerken groenfinanciering voor duurzame energie
Rente voordeel voor kredietnemer Groenverklaring van Senter Novem nodig Innovatief en duurzaam Looptijd lening max. duur SDE/MEP

8 Triodos Duurzaamheidscriteria
Allereerst: wanneer is energie duurzaam? To meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Brundlandt)

9 Triodos Duurzaamheidscriteria
Wanneer is biomassa duurzaam volgens Triodos?

10 Triodos Biomass Lending Criteria
Energie efficiency moet minimaal 70% zijn. Binnen twee jaar moet restwarmte worden benut. Geen biomassa uit ontwikkelingslanden of grote afstanden. Geen genetisch gemodificeerde biomassa. Zoveel mogelijk duurzaam geteelde biomassa door minimaal gebruik van pesticiden, kunstmest en andere middelen. Zeer beperkte input van mest uit intensieve veehouderij. Zoveel mogelijk gebruik van reststromen.

11 Triodos Financiele Criteria
Belangrijke voorwaarden voor verkrijgen van een financiering: Eerst beoordeling duurzaamheid (lending criteria) dan financiele analyse. Input (tonnages) dient voor min. 75% langjarig vast te liggen. Bewezen techniek Energie efficiency hoger dan 70% door benutting warmte. Zoveel mogelijk langjarige contracten en prijsafspraken. Solvabiliteit 10% - 20%

12 Triodos Financiele Criteria
Ratio financiering: Loan life coverage ratio (LLCR): PV cash flows (incl. interest) / Outstanding debt beginning of the year Debt service coverage ratio (DSCR): Cash-flow (incl interest) / Debt service (Interest + Repayments) Voorwaarde: onder alle omstandigheden altijd positieve ratio

13 Knelpunten Stijging van biomassa prijzen
Beschikbaarheid duurzame regionale biomassa Discussie rondom geteelde biomassa: fuel vs food Verplichting mestinput Complexiteit techniek Hoogte basisbedrag SDE regeling

14 Kansen Kleinschalige projecten tot 2 MW hoger basisbedrag (?)
Toepassing van groen gas Potentieel reststromen in NL Gebruik van innovatieve technieken = meer rendement = duurzamer: Veredeling digestaat Combinatie met ethanolproductie Combinatie met algen

15 Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)
Opvolger MEP Beperkte budgetten 3 energieproductiewijzen Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbaar gas (niet in 2008) Elektriciteit opgewekt middels warmtekrachtkoppeling Details zijn geregeld in ministeriële regelingen

16 SDE (2) Looptijd is gekoppeld aan technische levensduur van de installatie (MEP: vast voor 10 jaar) Voor installaties die gebruik maken van biomassa geldt een jaarlijkse rapportageverplichting t.a.v. de duurzaamheid van de grondstoffen Openstelling: vanaf 1 april 2008 Toekenning op volgorde van binnenkomst Vergoedingen op basis van meerkosten t.o.v. gangbare productie Marktprijsstijging heeft geen effect op rendement!

17 SDE (3) Biomassa Zonnepanelen voor elektriciteit
Alleen subsidie voor stroom aan net geleverd Alleen co-vergisting van mest is subsidiabel, dus geen volledige maïsvergisting Maximaal 8000 vollasturen Zonnepanelen voor elektriciteit Kleinschalig tot 3,5 kWp, max. 850 vollasturen (ook) voor particulieren Vanaf 2009 ook eigen gebruik van stroom subsidiabel

18 Eurocent per kilowattuur
SDE vergoedingen Bedragen Categorieën Basis bedrag Correctie Subsidie Totaal vermogen 2008 Looptijd SDE Eurocent per kilowattuur Megawatt Wind op land 15 jr 0,110 0,065 0,045 500 Co-vergisting van mest, verbranding van vaste biomassa en vergisting GFT 12 jr 0,120 0,058 0,062 40 Kleinschalige zon-PV installaties (0,6-3,5kWp) 0,564 0,234 0,330 10

19 Dank voor uw aandacht marius.groenenberg@triodos.nl


Download ppt "Financiering van duurzame projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google