De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 24 april 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 24 april 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 24 april 2012
Cothen 1

2 Agenda Ontvangst. Opening door voorzitter. Woord van wethouder.
Voorstellen initiatiefnemers. Aanleiding investeringen in duurzame energie en oprichten stichting. Uitleg vergistingsproces en verwerking. Locatiekeuze en inrichtingsplan. Tijdsplan. Vragen en opmerkingen. 2

3 Leden van de Stichting Willem van der Horst, Cothen, melkkoeien
Cees Jan Nell, Langbroek, melkkoeien, legkippen en zonnepanelen Huibrecht van Os, Langbroek, melkkoeien, legkippen en zonnepanelen Coen Overvest, Doorn, melkkoeien, zonnepanelen Hans van Rooijen, Cothen, melkkoeien Peter van Rooijen, Cothen, melkkoeien Walter Roubos, Leersum, melkkoeien, legkippen Rik Wesseling, Leersum, melkkoeien, varkens, zonnepanelen Martin Vroege, Driebergen, melkkoeien 3

4 4

5 Aanleiding en oprichting stichting
In 2009 plannen om in groene energie te investeren Negen melkveehouders willen duurzaam voedsel produceren In eerste instantie via vergisting van biomassa Oprichting stichting om aanlooptraject te stroomlijnen Oprichting stichting 4 oktober 2010 een feit Doel om regionale groene energie vraag in te vullen Kringloop sluiten door middel van be- en verwerking. Maatschappelijk doel om duurzamer te produceren 5

6 Wat is een biogas installatie ?
Een installatie die door het vergisten (fermenteren) van mest en organische restproducten biogas produceert Biogas is een reukloos mengsel van methaan en kooldioxide Dit gebeurt in afgesloten silo’s. Het vergiste product (digestaat) is reukloos en wordt opgeslagen en eventueel verder bewerkt waarna het als bodemvoeding op onze bedrijven wordt gebruikt Het biogas wordt omgezet in stroom en warmte met een WKK En/of het biogas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit en via een biogashub in het gasnetwerk gepompt Eventueel zouden er na opwerking ook voertuigen op kunnen rijden 6

7 7

8 8

9 Wat gaat erin en eruit Mest van onze eigen koeien (ca 1000 melkkoeien en stuks jongvee) Natuur- en bermgras Restproducten van fruitverwerking Restproducten van sappen en siropen Andere regionale reststromen Fractie’s van digestaat kunnen ingezet worden: Op onze ca 500 ha grond. In de fruitteelt. Kunstmestvervanger, proefstatus. Startproductie m3 biogas = m3 aardgas (500 m3 per uur, met maximaal 900 m3 per uur) 9

10 Grondstofstromen Indicatief Input 70 – 80 % mest.
10 – 20 % natuur en bermgras 10 – 20% reststromen uit levensmiddelen Incidentele overschotten als uien, rode kool etc. Output m3 biogas = m3 aardgas (500 m3 per uur, met maximaal 900 m3 per uur) Fractie’s van digestaat. 10

11 11

12 Mogelijkheden biogas Warmte Kracht Koppeling (WKK) voor productie groene stroom op het electriciteitsnet WKK voor warmte voor woningen, kantoren, zwembaden, sporthallen Opwerken naar aardgaskwaliteit (wassen, concentreren, ontvochtigen en op druk brengen) voor aansluiting op netwerk van STEDIN, 900 meter van 8 bar hoofdgasleiding. Opwerken naar CBG (compressed biogas) om af te leveren aan tankstations 12

13 Voordelen Biogas Grote CO2 reductie
Benutting energie uit mest en organische reststoffen Regionale verwerking organische reststoffen Verbetering kwaliteit van de mest Besparing fossiele brandstoffen Eenvoudig geruisloos proces, reukloos gas Zeer duurzaam en milieuvriendelijk Volgens provincie Utrecht is biomassa de belangrijkste peiler om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 13

14 14

15 Voordelen biogas in cijfers
7 miljoen m3 biogas is 4 miljoen m3 gas (Slochteren kwaliteit) Gemiddeld huishouden 1350 m3 dus 3000 huishoudens op groen gas Of 2 mW electriciteit 3300 kW per huishouden is 4850 huishoudens groene stroom Natuurgras en bermgras wordt nu afgevoerd over langere afstand voor 35 euro per ton Alleen gemeente wijk heeft in 2009 van week 19 tot 39 al 410 ton afgevoerd dat is ongeveer euro plus alle verspilde energie en co2 voor het transport naar onder andere nieuwegein 15

16 Voordelen biogas in cijfers cijfers van case universiteit twente 4,2 miljoen m3 biogas schimmel/de jong 2009 Benutting biogas Alleen stroom leveren Gedeelte warmte benut Alle warmte benut Groen gas in aardgasnet Co2 besparing 2,17 miljoen kg/jaar 2,8 miljoen kg/jaar 3,2 miljoen kg/jaar 3,9 miljoen kg/jaar 16

17 Uitdagingen Financierbaarheid. Transportbewegingen.
Landschappelijke inpassing Technologische ontwikkelingen en keuzes 17

18 Voordelen regio/gemeenten
Goed voor groene imago Krommerijn en Heuvelrug Goed voor duurzaamheidsdoelstelling Minder transport organische reststoffen Stimulering activiteit in regio Stimulering van duurzame landbouw in de regio Duurzame voedselproductie Minder uitstoot ammoniak Voorbeeldfunctie in heel Provincie die breed gedragen word Van de totale investering zal hele regio meeprofiteren 18

19 Locatiekeuze Centraal tov gasleiding Centraal tov onze bedrijven
Goede verkeersontsluiting. Agrarisch bedrijf van ongeveer 1,5 ha Landschappelijk verantwoord 19

20 Vragen en opmerkingen www.rijnheuvelenergie.nl
Heeft u vragen of wil u op de hoogte blijven kunt u ook altijd contact opnemen of op de site kijken. 20

21 Laten we er samen voor gaan !! Wij steken onze nek uit doet u dat ook !!
21


Download ppt "Informatieavond 24 april 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google