De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 24 april 2012 Cothen. Agenda Ontvangst. Opening door voorzitter. Woord van wethouder. Voorstellen initiatiefnemers. Aanleiding investeringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 24 april 2012 Cothen. Agenda Ontvangst. Opening door voorzitter. Woord van wethouder. Voorstellen initiatiefnemers. Aanleiding investeringen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 24 april 2012 Cothen

2 Agenda Ontvangst. Opening door voorzitter. Woord van wethouder. Voorstellen initiatiefnemers. Aanleiding investeringen in duurzame energie en oprichten stichting. Uitleg vergistingsproces en verwerking. Locatiekeuze en inrichtingsplan. Tijdsplan. Vragen en opmerkingen.

3 Leden van de Stichting Willem van der Horst, Cothen, melkkoeien Cees Jan Nell, Langbroek, melkkoeien, legkippen en zonnepanelen Huibrecht van Os, Langbroek, melkkoeien, legkippen en zonnepanelen Coen Overvest, Doorn, melkkoeien, zonnepanelen Hans van Rooijen, Cothen, melkkoeien Peter van Rooijen, Cothen, melkkoeien Walter Roubos, Leersum, melkkoeien, legkippen Rik Wesseling, Leersum, melkkoeien, varkens, zonnepanelen Martin Vroege, Driebergen, melkkoeien

4

5 Aanleiding en oprichting stichting ● In 2009 plannen om in groene energie te investeren ● Negen melkveehouders willen duurzaam voedsel produceren ● In eerste instantie via vergisting van biomassa ● Oprichting stichting om aanlooptraject te stroomlijnen ● Oprichting stichting 4 oktober 2010 een feit ● Doel om regionale groene energie vraag in te vullen ● Kringloop sluiten door middel van be- en verwerking. ● Maatschappelijk doel om duurzamer te produceren

6 Wat is een biogas installatie ? ● Een installatie die door het vergisten (fermenteren) van mest en organische restproducten biogas produceert ● Biogas is een reukloos mengsel van methaan en kooldioxide ● Dit gebeurt in afgesloten silo’s. ● Het vergiste product (digestaat) is reukloos en wordt opgeslagen en eventueel verder bewerkt waarna het als bodemvoeding op onze bedrijven wordt gebruikt ● Het biogas wordt omgezet in stroom en warmte met een WKK ● En/of het biogas wordt opgewerkt naar aardgaskwaliteit en via een biogashub in het gasnetwerk gepompt ● Eventueel zouden er na opwerking ook voertuigen op kunnen rijden

7

8

9 Wat gaat erin en eruit ● Mest van onze eigen koeien (ca 1000 melkkoeien en 1000 stuks jongvee) ● Natuur- en bermgras ● Restproducten van fruitverwerking ● Restproducten van sappen en siropen ● Andere regionale reststromen ● Fractie’s van digestaat kunnen ingezet worden: ● Op onze ca 500 ha grond. ● In de fruitteelt. ● Kunstmestvervanger, proefstatus. ● Startproductie 7.000.000 m3 biogas = 4.300.000 m3 aardgas (500 m3 per uur, met maximaal 900 m3 per uur)

10 Grondstofstromen Indicatief Input ● 70 – 80 % mest. ● 10 – 20 % natuur en bermgras ● 10 – 20% reststromen uit levensmiddelen ● Incidentele overschotten als uien, rode kool etc. Output ● 7.000.000 m3 biogas = 4.300.000 m3 aardgas (500 m3 per uur, met maximaal 900 m3 per uur) ● Fractie’s van digestaat.

11

12 Mogelijkheden biogas ● Warmte Kracht Koppeling (WKK) voor productie groene stroom op het electriciteitsnet ● WKK voor warmte voor woningen, kantoren, zwembaden, sporthallen ● Opwerken naar aardgaskwaliteit (wassen, concentreren, ontvochtigen en op druk brengen) voor aansluiting op netwerk van STEDIN, 900 meter van 8 bar hoofdgasleiding. ● Opwerken naar CBG (compressed biogas) om af te leveren aan tankstations

13 Voordelen Biogas ● Grote CO2 reductie ● Benutting energie uit mest en organische reststoffen ● Regionale verwerking organische reststoffen ● Verbetering kwaliteit van de mest ● Besparing fossiele brandstoffen ● Eenvoudig geruisloos proces, reukloos gas ● Zeer duurzaam en milieuvriendelijk ● Volgens provincie Utrecht is biomassa de belangrijkste peiler om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

14

15 Voordelen biogas in cijfers ● 7 miljoen m3 biogas is 4 miljoen m3 gas (Slochteren kwaliteit) ● Gemiddeld huishouden 1350 m3 dus 3000 huishoudens op groen gas ● Of 2 mW electriciteit ● 3300 kW per huishouden is 4850 huishoudens groene stroom ● Natuurgras en bermgras wordt nu afgevoerd over langere afstand voor 35 euro per ton ● Alleen gemeente wijk heeft in 2009 van week 19 tot 39 al 410 ton afgevoerd dat is ongeveer 15000 euro plus alle verspilde energie en co2 voor het transport naar onder andere nieuwegein

16 Voordelen biogas in cijfers cijfers van case universiteit twente 4,2 miljoen m3 biogas schimmel/de jong 2009 ● Benutting biogas ● Alleen stroom leveren ● Gedeelte warmte benut ● Alle warmte benut ● Groen gas in aardgasnet ● Co2 besparing ● 2,17 miljoen kg/jaar ● 2,8 miljoen kg/jaar ● 3,2 miljoen kg/jaar ● 3,9 miljoen kg/jaar

17 Uitdagingen ● Financierbaarheid. ● Transportbewegingen. ● Landschappelijke inpassing ● Technologische ontwikkelingen en keuzes

18 Voordelen regio/gemeenten ● Goed voor groene imago Krommerijn en Heuvelrug ● Goed voor duurzaamheidsdoelstelling ● Minder transport organische reststoffen ● Stimulering activiteit in regio ● Stimulering van duurzame landbouw in de regio ● Duurzame voedselproductie ● Minder uitstoot ammoniak ● Voorbeeldfunctie in heel Provincie die breed gedragen word ● Van de totale investering zal hele regio meeprofiteren

19 Locatiekeuze ● Centraal tov gasleiding ● Centraal tov onze bedrijven ● Goede verkeersontsluiting. ● Agrarisch bedrijf van ongeveer 1,5 ha ● Landschappelijk verantwoord

20 Vragen en opmerkingen www.rijnheuvelenergie.nl Heeft u vragen of wil u op de hoogte blijven kunt u ook altijd contact opnemen of op de site kijken.

21 Laten we er samen voor gaan !! Wij steken onze nek uit doet u dat ook !!


Download ppt "Informatieavond 24 april 2012 Cothen. Agenda Ontvangst. Opening door voorzitter. Woord van wethouder. Voorstellen initiatiefnemers. Aanleiding investeringen."

Verwante presentaties


Ads door Google