De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Warmteaanbod en –vraagkaart in het Nederlands-Duitse grensgebied in theorie en praktijk Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Warmteaanbod en –vraagkaart in het Nederlands-Duitse grensgebied in theorie en praktijk Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter."— Transcript van de presentatie:

1 Warmteaanbod en –vraagkaart in het Nederlands-Duitse grensgebied in theorie en praktijk Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter

2 Inhoud 1Doelstelling 2Opstellen van een kaart voor publieke instellingen 3Best practice warmteverzorging van publieke gebouwen 4Opstellen van kaarten voor industrie en MKB 5Best practice warmteverzorging van industrie en MKB 6Nieuwe locaties voor biogasconcepten 7Blik in de toekomst 2

3 1 Doelstelling • Registratie van de warmte- en koudevraag in de onderzoeksregio • Warmtebehoefte MKB en industrie • Warmtebehoefte gemeentelijke gebouwen • Warmtelevering door biogasinstallaties • Analyse locaties en transportradius 3

4 2 Warmtekaart voor publieke gebouwen • Weergegeven worden alle gemeentehuizen in de projectregio • Inventarisatie details van de warmtebehoefte van de diverse gemeentelijke instellingen • Daarnaast worden de bestaande biogasinstallaties op kaart gezet met transportradius voor warmte en biogas 4

5 • Biogasinstallaties produceren met WKK warmte • Vaak geen toereikend warmteconcept • Warmte kan door buisleidingen naar de gebruikers worden gebracht • Biogas kan daarnaast in satelliet-WKK bij de warmtegebruiker voor stroomproductie worden ingezet • Afh. van het elekrische vermogen kunnen verschillende radia voor verzorging met gas en stroom worden gerealiseerd 5 2 Warmtekaart voor publieke gebouwen

6 6

7 • In gemeentelijke gebouwen is meer dan 20% van de CV‘s ouder dan 20 jaar. • Theoretisch potentieel voor verzorging door biogasinstallaties is daardoor ca. 92.300 MWh th /jaar • De bestaande biogasinstallaties produceren ca. 420.000 MWh warmte per jaar • Ca. 15 % van de gemeentehuizen bevindt zich binnen de verzorgingsradius van een biogasinstallatie en ca. 30 % tenminste aan de rand • Samen met de warmtebehoefte van de publieke instellingen kan de gehele warmtebehoefte van gemeenten worden bepaald 7 2 Warmtekaart voor publieke gebouwen

8 8 Ouder dan 20 jaar

9 9 2 Warmtekaart voor publieke gebouwen

10 10

11 3 Best practice - warmte voor publieke gebouwen • Het Kreishaus Steinfurt en naburige gebouwen, twee scholen en het zwembad, worden via een sateliet-WKK van een biogasinstallatie van warmte voorzien • De transportleiding is 3,6 km lang • In totaal worden 6,7 mil. kWh el /jaar stroom en 4 Mio. kWh therm /jaar geprocuceerd en duurzaam benut • Hierdoor wordt een CO 2 -reductie van ca. 5.000 t CO 2 /jaar bereikt 11

12 3 Best practice - warmte voor publieke gebouwen 12

13 3. Best practice - warmte voor publieke gebouwen Met de warmtekaart kunnen ook interessante gebieden voor warmteconcepten in beeld gebacht worden. Goed voorbeeld hiervan is Bocholt. Drie biogasinstallaties in de buurt kunnen door uitbreiding of samenwerking warmte tot in de stad leveren 13

14 3. Best practice - warmte voor publieke gebouwen 14

15 4 Kaart voor industrie / MKB • Op de kaart staan alle bij KvK ingeschreven bedrijven met meer dan 50 medewerkers • In de buurt van bestaande biogasinstallaties zijn veel mogelijkheden voor leveren van warmte aan het bedrijfsleven in kaart gebracht • De branches van de verschillende bedrijven werden vastgelegd 15

16 4 Kaart voor industrie/MKB 16

17 4 Kaart voor industrie/MKB 17

18 4 Kaart voor industrie/MKB • Gerekend wordt met een warmtebehoefte van 2.000 kWh therm /jaar per FTE. Daaruit volgt een tot. warmtebehoefte van 204.800 MWh therm /jaar voor de hele projectregio • De bestaande biogasinstallaties produceren 420.000 MWh th / jaar aan warmte • 13 % van de bedrijven met > 50 FTE, vallen in een verzorgingsradius van een naburige biogasinstallatie • Echter: groot biogaspotentieel op het platteland is strijdig met grote warmtebhoefte in de urbane gebieden 18

19 4 Kaart voor industrie/MKB 19

20 5 Best practice warmte voor industrie/MKB • Industrie en MKB kunnen via een satelliet-WKK met biogas of warmteleidingen van warmte worden voorzien • Vaak is de temperatuur van max. 90 °C komend uit de koeling van een WKK ontoereikend voor industrieel gebruik • Vanuit een WKK kan stoom met een druk van 6 bar worden geproduceerd • Een voorbeeld is de levering van warmte aan korenbranderij Glitz-Ehringhausen in Werne 20

21 5 Best practice warmte voor industrie/MKB 21

22 6 Nieuwe locaties voor biogasconcepten • Groot potentieel biogas in de Nederlandse projectregio • Voorwaarden van nieuwe biogasconcepten – Buiten stedelijk gebied – Groot biogaspotentieel van de regio – Potentiële warmtevragers binnen de verzorgingsradius 22

23 6 Nieuwe locaties voor biogasconcepten Groot biogaspotentieel in Tubbergen: 2.500 kWh el Uitbreiding bestaande biogasinstallatie om publieke gebouwen te bereiken

24 6 Nieuwe locaties voor biogasconcepten 24 Groot biogaspotentieel in Bronckhorst: 3.800 kWh el Tegelijkertijd veel potentiële warmtegebruikers in Doetinchem

25 6 Nieuwe locaties voor biogasconcepten 25 Groot potentieel biogas in Hof van Twente: 3.500 kWh el Tegelijkertijd veel potentiële warmtegebruikers in Hengelo

26 7 Blik in de toekomst • De warmte/koudekaart biedt veel kansen voor (potentiële) biogasexploitanten en warmtevragers • Het thema wordt in het Green Gas – project verder uitgewerkt in een groter kader (kansenkaart) 26

27 Dank voor uw belangstelling


Download ppt "Warmteaanbod en –vraagkaart in het Nederlands-Duitse grensgebied in theorie en praktijk Prof. Dr.-Ing. Christof Wetter."

Verwante presentaties


Ads door Google