De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willemien Troelstra Evelien van Doorn Benchmark Overheidskantoren 2008 11 december 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willemien Troelstra Evelien van Doorn Benchmark Overheidskantoren 2008 11 december 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Willemien Troelstra Evelien van Doorn Benchmark Overheidskantoren 2008 11 december 2008

2 Programma •Doelen •Deelnemers •Uitkomsten •Verspreiden van resultaten •Vragen en discussie •Hoe verder?

3 Doelen •Overheden stimuleren om de milieuregistratie in te (blijven) vullen •Mogelijk maken van vergelijken van milieuprestaties •Opsporen van kansen voor milieuwinst en kostenbesparing •Monitoren van de milieuprestatie van overheden

4 Steeds meer deelnemers • 2005: 33 • 2006: 41 (48 aanmeldingen) • 2007: 43 (64 aanmeldingen) • 2008: 56 (66 aanmeldingen) De benchmark is uitgevoerd met gegevens van vorig jaar, dus 2007.

5 Deelnemers 2008 (1) 56 totaal: •38 gemeentelijke organisaties •7 provinciale organisaties •6 landelijke organisaties •3 milieudiensten •2 ministeries waarvan 25 ook in 2007 meededen

6 Deelnemers 2008 (2) Bijzonderheden: • 10 overheden hebben WKO • 2 overheden hebben WKK • 2 overheden compenseren CO 2 -emissies

7 Uitkomsten benchmark •Het gemiddelde kantoor 2007 (milieuprestatie per medewerker) • Groene stroom vs grijze stroom • WKO-effect •Vergelijking met benchmarks in vorige jaren •Vergelijken milieubelasting grote en kleine kantoren •Kengetallen 2007, waaronder CO 2

8 Gemiddelde kantoor 2007

9 •Papierinkoop 2% •Werk-werkverkeer 21% •Woon-werkverkeer 35% •Gevaarlijk afval 1% •Bedrijfsafval 10% •Brandstoffen 13% •Elektriciteit 18%

10 Groene stroom vs. grijze stroom

11 • Zonder groene stroom is de milieubelasting voor elektriciteit 40% • Met de mix van groene en grijze stroom is de milieubelasting 18% voor elektriciteit

12 WKO-effect • 56 overheden zijn gesplitst in 2 groepen: – 10 overheden met WKO – 46 overheden zonder WKO • Van deze 2 groepen is apart gemiddelde berekend • De gemiddelden zijn zonder groene stroom en compensatie

13 WKO-effect

14 WKO-effect conclusie • Overheden met een WKO hebben een lagere milieubelasting voor energie dan overheden zonder WKO KengetallenMet WKO Zonder WKO Elektriciteit kWh/m 2 vloeroppervlak90,494,7 Brandstoffen m 3 gas equivalent /m 3 gebouwinhoud 1,532,68

15 Vergelijking met vorige jaren

16 Conclusies vergelijking vorige jaren •Milieubelasting energie daalt door installatie WKO en WKK, daarnaast meer groene stroom inkoop •Afval is gestegen door 2 grote opruimacties van overheden •Milieubelasting van papierinkoop is gedaald minder inkoop •Werk-werkverkeer en woon-werkverkeer is door meer deelnemers ingevuld in 2007 •Werk-werkverkeer stijging in 2007 vermoedelijk door internationalisering bij overheden

17 Vergelijking 2006 - 2007 25 deelnemers hebben milieubarometer over 2006 en 2007 ingevuld

18 Vergelijking 2006 - 2007

19 Conclusies 2006 – 2007 (1) •Totale milieubelasting gedaald met 0,5% •Milieubelasting energie lager: meer groene stroom en meer WKO •Meer gevaarlijk afval door 2 grote opruimacties van overheden •Meer kantoren hebben werk- werkverkeer ingevuld •Stijging werk-werkverkeer door internationalisering bij overheden

20 Conclusies 2006 – 2007 (2) •De grootste dalers: –Gemeente Wierden (groene stroom) –Gemeente Tynaarlo (betere werking WKO) –Gemeente Geldrop-Mierlo (groen stroom) –Gemeente Sluis (groene stroom) –Gemeente Terneuzen (groene stroom)

21 Klein vs. Groot •56 overheden zijn gesplitst in 2 groepen: – 34 overheden met < 275 fte – 22 overheden met > 275 fte •Van deze 2 groepen is apart gemiddelde berekend •De gemiddelden zijn zonder groene stroom en compensatie

22 Kleine kantoren 3 = gemiddelde

23 Grote kantoren 4 = gemiddelde

24 Klein vs. Groot vergelijking gemiddelden

25 Klein vs. Groot conclusies •Elektriciteit: Kleine kantoren zijn zuiniger met elektriciteit •Brandstoffen: meerdere grote kantoren hebben WKO •Werk-werkverkeer: grote kantoren hebben vliegverkeer ingevuld, waardoor milieubelasting stijgt. KengetallenGrote kantoren Kleine kantoren Elektriciteit kWh/m 2 vloeroppervlak 97,678,2 Brandstoffen m 3 gas equivalent /m 3 gebouwinhoud 2,142,72

26 Kengetallen 2007 (1) Kengetallengemiddeldrange vloeroppervlak (m 2 per fte)3216 – 60 papierinkoop (kg per fte)4823 – 104 elektriciteit (kWh per m 2 )9344 – 171 elektriciteit (kWh per fte)3020867 – 3889 gasgebruik (m 3 / m 3 gebouw)2,20,9* – 6,1 gasgebruik (m 3 per fte)26168 - 582 *gebouwen met WKO die warmte en/of koude niet ingevuld hebben zijn niet meegenomen in de range

27 Kengetallen 2007 (2) Kengetallengemiddeldrange waterverbruik (m 3 per fte)10,23,6 – 17 totaal afval (kg per fte)20638 – 503 ongescheiden afval (kg/fte)9720 – 272 Afvalscheiding (%)5320 – 86 woon-werkverkeer (km/fte)90072422 – 12936 Werk-werkverkeer (km/fte)1756171 - 3351 Totale CO 2 -emissie (ton/fte)2,51,25 - 4,4 Gebouwgebonden CO 2 - emissie (ton/fte) 1,10,2 - 4,0

28 Kengetallen 2007 (3) Veranderingen in kengetallen en range: • Elektriciteit: kengetallen zijn gestegen en range is groter geworden • Gasverbruik: kengetallen zijn gedaald en range is groter geworden • Afval: scheidingspercentage is gedaald, maar afval per medewerker is gestegen, range is ook groter geworden

29 Verspreiden resultaten •Naar deelnemers •Stimular schrijft persbericht •Communicatie richting burgers en bedrijven (persbericht voor deelnemers van Stimular) •Gebruik Milieubarometer-embleem (stickers, website, drukwerk)


Download ppt "Willemien Troelstra Evelien van Doorn Benchmark Overheidskantoren 2008 11 december 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google