De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010. 1. De gemeente als bedrijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010. 1. De gemeente als bedrijf."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010

2 1. De gemeente als bedrijf

3 Hoeveelheid actieve stof in door de gemeente gebruikte bestrijdingsmiddelen Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf

4 Totaal elektriciteitsverbruik door de gemeentelijke diensten Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf

5 Totaal aardgasverbruik door de gemeentelijke diensten Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf

6 Hoeveelheden afgevoerde gemeentelijke fracties via Ibogem-containers en containerpark Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf

7 Watergebruik door de gemeentelijke diensten Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf

8 Geluidsklachten over gemeentelijke activiteiten via milieudienst Naam indicatorGeeft informatie over? Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf Geluidsklachten over gemeentelijke activiteiten via milieudienst Werking intern milieuzorgsystseem - geluidshinder 000Ge- meente

9 Aantal fiets- en stapvergoedingen gemeentepersoneel Aantal fiets- en stapvergoedingen Ondersteuning milieuvriendelijk woon- en werkverkeer 71 personeelsle den, waarvan 7 jobstudenten 84 personeelsle den Samen 43.033 km 77 personeelsle den Samen 53.098 km Ge- meente Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

10 Papierverbruik binnen de gemeentelijke diensten Werking intern milieuzorgsysteem - papierverbruik A4 wit: 1 254 000 A3 wit: 2 000 A4 wit: 1 194 500 A4 gekleurd: 70 250 A3 wit: 10 000 A3 gekleurd: 1 500 Briefpapier: 23 500 A4 wit: 914 080 A4 gekleurd: Geen geg A3 wit: 19 256 A3 gekleurd: Geen geg Briefpapier: 49 500 A4 wit: 603 768 Logopapier: 12 000 Briefpapier: 22 500 Ge- meente Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 1. De gemeente als bedrijf Naam indicatorGeeft informatie over? Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

11 2. Vaste stoffen - afvalstoffen

12 Aangeboden hoeveelheid huishoudelijk afval (kg/inwoner/jaar) Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 2. Vaste stoffen - afvalstoffen 452,6 437441,3 454,4456,9 443,1 407,4

13 Sorteerresidu PMD ten opzichte van de opgehaalde PMD-fractie Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 2. Vaste stoffen - afvalstoffen

14 Hoeveelheid per inwoner opgehaalde en gebrachte goederen Kringwinkel Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 2. Vaste stoffen - afvalstoffen

15 3. Water

16 Zuiveringsgraad huishoudelijk afvalwater Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water Zuiveringsgraad huishoudelijk afvalwater (RWZI, aangevuld met KWZI en IBA): aantal aangesloten inwoners volgens lozingssituatie % inwoners waarvan het afvalwater gezuiverd wordt 87,2 % Ge- meente Naam indicatorGeeft informatie over? Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

17 Aandeel gescheiden riolering ten opzichte van totaal aantal km riolering Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water Aandeel gescheiden riolering t.o.v. totaal km riolering Het gedeelte van het opgevangen regenwater dat niet via de zuiveringsinstallaties loopt. 13 % 14%15% Ge- meente Naam indicatorGeeft informatie over? Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

18 Leidingwaterverbruik per inwoner Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water

19 Aantal subsidieaanvragen voor hemelwaterputten Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water

20 Aantal subsidieaanvragen voor IBA’s Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water

21 Aantal gesubsidieerde IBA’s in rode zone Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water Aantal gesubsidieerde IBA’s in rode zone gerealiseerde IBA’s uit zoneringsplan 0 01Ge- meente Naam indicatorGeeft informatie over? Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

22 MAP-meetresultaten Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron MAP-meetresultatenEutrofiering door bemesting Meetpunt Smoutpot Gemiddeld gehalte nitraat Gemiddeld gehalte orthofosfaat in 4,47 mgN/l voldoet 7,73 mgN/l voldoet 3,23 mgN/l voldoet >5,65 - <11,3 voldoet 3,85 mg N/l Geen gegevens VMM

23 Evolutie van de veestapel Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Evolutie van de veestapel (runderen, varkens, pluimvee) runderen:15 3 varkens:187 4 pluimvee:0 runderen: 156 varkens: 2142 pluimvee: 48 runderen: 138 varkens: 2219 pluimvee: 60 runderen: 49 varkens: 2760 pluimvee: 20 runderen: 124 varkens: 2644 pluimvee: 0 geg. land- bouw telling

24 Meetresultaten oppervlaktewater Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 3. Water Meetresultaten oppervlaktewater Kwaliteit oppervlaktewater Prati Index zuurstof  Meetpunt Smoutpot  Meetpunt Borgerweert  Meetpunt ‘t Zand Milieukwaliteitsnormen  Meetpunt Smoutpot  Meetpunt Borgerweert  Meetpunt ‘t Zand matig verontr aanvaardbaar matig verontr OK Niet OK matig verontr aanvaardbaar matig verontr OK Niet OK matig verontr aanvaardbaar matig verontr OK Niet OK matig verontr 2009-05-25 Nog nt beschikb. Niet OK 2009-05-25 Nog nt beschikb. Geen gegevens VMM Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009bron

25 4. Natuurlijke entiteiten Natuur / bos / groen / landschappen

26 Percentage oppervlakte wettelijk beschermd natuurgebied t.o.v. totale oppervlakte Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 4. Natuurlijke entiteiten Percentage oppervlakte wettelijk beschermd natuurgebied t.o.v. totale oppervlakte Wettelijke bescherming van natuurgebieden 7 % Ge- meente Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

27 Totaal bosareaal Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 4. Natuurlijke entiteiten

28 Aantal subsidieaanvragen voor groendaken Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 4. Natuurlijke entiteiten Aantal subsidieaanvragen voor groendaken Ondersteuning groendaken 11146Ge- meente Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron

29 5. Hinder Lawaai en ander hinder

30 Aantal milieuklachten Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder – lawaai en ander hinder

31 Evolutie van het aantal km geluidscherm Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder – lawaai en ander hinder Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Evolutie van het aantal km geluidscherm De bescherming tegen geluidsoverlast langs grote wegen 0 km Ge- meente

32 5. Hinder Luchtverontreiniging

33 Jaargemiddelde NO2 concentratie Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - luchtverontreiniging Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Jaargemiddelde NO2 concentratie Luchtkwaliteit NO2 op jaarbasis (norm 2010: < 40 µg/m3) 36 µg/m3 NA37 µg/m3 35 µg/m333 µg/m3 Ircel

34 Aantal overschrijdingen van het daggemiddelde voor PM10 (fijn stof) Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - luchtverontreiniging

35 Jaargemiddelde fijn stof Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - luchtverontreiniging

36 5. Hinder Bodemverontreiniging

37 Register gekende verontreinigde gronden (aantal kadastrale percelen en opp) Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - bodemverontreiniging Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Register gekende verontreinigde gronden (aantal kadastrale percelen en oppervlakte) Gekende bodemverontreiniging 187 percelen 792 ha 233 percelen 903 ha 244 percelen 800 ha --OVAM

38 Gronden informatieregister Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - bodemverontreiniging Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Gronden informatieregister (aantal percelen waarvoor verdere maatregelen nodig zijn) Gekende bodemverontreiniging 154 percelen 600 ha 250 percelen 673 ha OVAM

39 Aantal percelen waarvoor sanering nodig is Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - bodemverontreiniging Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Aantal percelen waarvoor sanering nodig is Gekende bodemverontreiniging 80 percelen 235 ha 79 percelen 236 ha OVAM

40 Eindverklaring sanering afgelegd (aantal kadastrale percelen en oppervlakte) Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 5. Hinder - bodemverontreiniging Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Eindverklaring sanering afgeleverd (aantal kadastrale percelen en oppervlakte) Gekende bodemsanering 1 perceel < 1 ha 5 percelen 35 ha 12 percelen 65 ha 18 percelen 66 ha 23 percelen 66 ha OVAM

41 6. Mobiliteit

42 Aantal fietsenstallingen Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 6. Mobiliteit Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Aantal fietsenstallingen Gebruik en imago van de fiets 11 locaties602 plaatsen op 32 locaties 762 plaatsen op 36 locaties Gemeentelijk jaarverslag/

43 Verhouding van aantal km fietspad t.o.v. aantal km wegen Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 6. Mobiliteit Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 Verhouding van aantal km fietspaden tov aantal km wegen Enkelrichting fietspaden enkel meegeteld: dubbel meegeteld: t.o.v. wegen (excl. autostrade) 0,159 km/km weg 0,264 km/km weg 109 km 0,2 km / km weg

44 Bedrag gesubsidieerde abonnementen De Lijn Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 6. Mobiliteit Naam indicatorGeeft informatie over?Gegevens 2005 Gegevens 2006 Gegevens 2007 Gegevens 2008 Gegevens 2009 bron Bedrag gesubsidiëerde abonnementen De Lijn Ondersteuning gebruik openbaar vervoer 673 482 euro 706 293 euro710 870 euro Gemeente

45 Aantal ingeleverde spaarkaarten actie ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 6. Mobiliteit

46 7. Energie

47 Elektriciteitsverbruik door openbare straatverlichting Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 7. Energie

48 Huishoudelijk elektriciteitsverbruik Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 7. Energie 4 309 kWh / toegangspunt 4 221 kWh / toegangspunt Gemiddelde per gezin volgens VREG: 3 500 kWh

49 Huishoudelijk gasverbruik Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 7. Energie Gemiddelde per gezin volgens VREG: 23 260 kWh 17 622 kWh / toegangspunt 16 593 kWh / toegangspunt

50 Aantal subsidieaanvragen zonnepanelen Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010 7. Energie


Download ppt "Gemeentelijke milieubarometer Versie 2010. 1. De gemeente als bedrijf."

Verwante presentaties


Ads door Google