De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienst Leefmilieu Evaluatie Burgers in de weer werkjaar 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienst Leefmilieu Evaluatie Burgers in de weer werkjaar 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Dienst Leefmilieu Evaluatie Burgers in de weer werkjaar 2005

2 Inhoud van deze presentatie Gemeente Schelle, korte voorstelling Korte situering Burgers in de weer ‘BIW’ Met hoeveel zijn we en wat doen we? De engagementen van u en de gemeente op een rijtje gezet & wat we (niet) bereikten Toekomst BIW ! Werkjaar 2006 Verslag evaluatiemoment Suggestie nr Vlaams Gewest

3 Dienst Leefmilieu Gemeente Schelle Onze gemeente en -reiniging kort voorgesteld

4 Schelle in cijfers Oppervlakte: 779 Ha Bevolking op 1 januari 2005: 7.744 inwoners Gezinshoofden: 3023 Gewest-, Provincie- en gemeentewegen: 53,5km Gemeentepersoneel: 85 Statutairen: 31 Andere statuten: 54

5 Schelle reiniging in cijfers Huisvuil in kg per inwoner 2004 : 62,94 kg  wekelijks opgehaald: 1,5 euro per 60 literzak Grof huisvuil 2004: 454.350 kg  58,07 kg per inwoner  grof huisvuil wordt ingezameld op het containerpark en 1 maal per maand op afroep. Het grof huisvuil vervat tevens de inhoud van de openbare vuilnisbakken & de opruiming van zwerfvuil en sluikstorten Totaal kg restafval (grof- & huisvuil) 2004 per inwoner: 121,01 kg Openbare vuilnisbakken: 161 stuks  omvat gemeentevuil en hondepoep Gemeentepersoneel betrokken bij openbare reiniging  bestaffing dienst Leefmilieu 2 veq: 1 vt milieuambtenaar; 1 ht duurzaamheidsambtenaar; 1 ht administratieve ondersteuning  werklieden personeel: 1 vt werkleider; 3 vt met wekelijkse dagronde ledigen openbare vuilnisbakken  bij groenonderhoud opdracht om ook zwerfvuil te recycleren (blijft knelpunt)

6 Dienst Leefmilieu Burgers in de weer (projectvoorstelling) Gemeente Schelle

7 Doel van het project Burgers in de weer:  bevorderen van samenwerking (burgers - gemeente & burgers - burgers)  wederzijds engagement !  groeiproces - leerproces (start april 2005) BIW = Burgers in de weer voor Schelle – Schelle in de weer voor de burgers is een nieuw samenwerkingverband met een dynamiek: het project leeft, leert en groeit. De betrokken actoren zijn de burgers, het bestuur en de gemeentediensten.

8 Taakomschrijving Burgers in de weer:  buurt-engagement naar kwaliteit van de naaste en ruime woon/leefomgeving: opruimen zwerfvuil, onkruidverwijdering, aandacht voor probleemplaatsen en andere…  engagement wordt vervat in geïndividualiseerde projectfiche  beperkte administratieve handeling van BIW’er

9 BIW-projecten ‘05 stand van zaken bij afsluiten van inschrijvingen tot en met vandaag 03 oktober ‘05 aantal inschrijvingsdocumenten(gezinnen) 65 aantal personen opgegeven BIW ’er 110 aantal projecten opgegeven 126 startbaar aantal personen: 99 (inclusief gezinsleden) of 53 gezinnen PROJECTEN (startbare) Opruimen zwerfvuil langs de kant van de straat enz.51 Onkruidverwijdering26 Onderhoud van een bloembak of plantenvak18 Inrichting en onderhoud van een perkje 8 Wij wensen een ander project en wachten verdere info af 5 aantal projecten weerhouden als BIW-project ‘05: 108 status “info”:12 gezinnen Status “info” is een project dat nog niet voldoet aan de BIW-doelstelling. Mogelijk moet meer informatie gegeven of de projectomvang is enkel het (verplichte) traject als in politiereglement bepaald.

10 BIW-evaluatiemoment (1) BIW-uitbreidingsprojectenRealisatie? peterschap van probleemplaatsen (bijv. Laardreef, Fabiolalaan, grachtomgevingen… Nog geen ‘peters’ Klimaatwijken - energiemeester - kippenmeester, wormenmeester… (projecten ter bevordering van het thuiscomposteren - watermeester Start ‘Klimaatwijken- wat volgt? BIW gemeente en derden (sponsoring)Realisatie ? restafvalzakken, PMD-zakken, ‘GFT+’-stickers Ja, alle startbare projecten fluo-armband BIW, … Beschikbaar, zonder BIW opdruk afvaltangen…. Op zoek naar sponsors en degelijke kwaliteit afvaltangen

11 BIW-evaluatiemoment (2) BIW-verzekeringRealisatie? Dit vrijwilligersproject wordt door de gemeente verzekerd Ja, vanaf april ‘05 BIW-communicatieRealisatie? alle BIW’ers worden (schriftelijk) geïnformeerd voor de belangrijke mededelingen Ja informatieblad gemeente zal gebruikt worden Ja (enkel mededelingen, geen opvolging van het project) e-mail, website, lichtkranten Ja, voor mededelingen BIW-evaluatiemoment Ja (vandaag) BIW-educatie Ja – bestrijdingsmiddelen- ‘Klimaatwijken’

12 BIW gemeentelijk toezicht op het project Toezicht: (moeilijk in de praktijk te brengen) Beoordeling (per gezin en BIW project globaal)  Knelpunt:  Was Schelle properder? Hoe dit ‘meten’  Wie is (wanneer) bezig  Hoeveel tijd is er tussen activiteit verstreken  Elke controle is momentopname  Tijd voor controle valt nuttiger te besteden

13 BIW - toekomst Werkjaar 2006 dient zich aan Reactie op evaluatiemoment  40% BIW-gezinnen Partners zoeken – Leren van soortgelijke projecten BIW verankeren Verzekering continueren Recipiënten afvalinzameling (PMD, stickers, zakken; diftar containerpark), beschikbaar stellen Containerpark => meetpunt ? Heropvissen thuisblijvende/non-actieve ‘BIW-er’ Evaluatiemoment opwaarderen? Ondersteuning door derden (BBL - …)

14 Aan het Vlaams Gewest Suggestie: vrijwilligerswerk onder toezicht of georganiseerd door de gemeente (compostmeesters, klimaatwijkers, watermeesters, BIW’ers…) wat het luik ‘duurzaamheid omvat’ financieel’ (en/of…) belonen/ondersteunen:  mogelijkheden: (te bevragen / brainstormen)  Belastingsvermindering…  Materiaal…  Subsidie…  Opleidingscheques…  …

15 Verslag evaluatiemoment 3-10-2005 BIW’ers Gekoppeld aan eerste introductie klimaatwijken Zie bijlage in map (verslag)

16 Einde presentatie


Download ppt "Dienst Leefmilieu Evaluatie Burgers in de weer werkjaar 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google