De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling LVD Leuven internationaal colloquium 27 maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling LVD Leuven internationaal colloquium 27 maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 voorstelling LVD Leuven internationaal colloquium 27 maart 2008

2 Inhoud presentatie: 1Korte beschrijving Leuven 2Opbouw Lokale Veiligheidsdiagnose 2.1Objectieve en subjectieve gegevens 2.2Samenwerking KU Leuven 2.3Expertenbevragingen 3Enkele vaststellingen 4Voordelen Lokale Veiligheidsdiagnose 5Moeilijkheden bij opmaak LVD 6Besluit

3 1.Leuven: korte beschrijving  Provinciehoofdplaats Vlaams-Brabant  Eén van de 13 Vlaamse Centrumsteden  91.933 inwoners  1990-2006 toename met 5.500 inwoners  Bevolkingsdichtheid van 1559,71 i/km²  Grote studenten- en scholierenpopulatie

4 1.Leuven: korte beschrijving  Economisch gericht op hooggeschoolden  Aanwezigheid universiteit, hogescholen  9,36% van de bevolking buitenlander (2004)  Politioneel: ééngemeentezone  5 deelgemeenten

5 2.Opbouw LVD:  Inleidend gedeelte –Doelstellingen omschrijven –Historiek veiligheids- en preventiewerk –Uitgebreide beschrijving van de stad –Voorstelling toenmalige veiligheids- en preventiebeleid

6 2.Opbouw LVD  DEEL 2: objectieve gegevens –Methodologische toelichting –Presentatie van de criminaliteit en de overlast –Overzicht politionele cijfers –Situatie : Thematisch –Situatie : Geografisch

7 2.Opbouw LVD  DEEL 2: Subjectieve gegevens –Veiligheidsmonitor 2004, 2006 –Detailanalyses van Leuvense risicowijken (cel criminaliteitsanalyse) –Klachtenanalyse van meldingskaart, stadswachten, wijkmanagers

8 2.Opbouw LVD –Onderzoek ‘overlast in Leuven, ernstappreciatie en aangiftegedrag’ (KU Leuven) –Diverse opdrachten van stagiairs –Expertenbevragingen

9 2. Opbouw LVD: KU Leuven  Veel bijkomende info door aanwezigheid KU Leuven  Risicogedrag: drugs, spijbelen,…  Intergenerationele conflicten  Onderzoek naar technopreventie (provincie Vl-Brabant)

10 2.Opbouw LVD: overleg  Lokale experten: –Stadswachtcoördinatoren –Provinciale arrondissementscommissaris –Parket –KU Leuven –Coördinator stedenfonds (dienst Welzijn) –Projectmedewerkers

11 Overleg en uitwisseling (vervolg):  Politie: –Wijkpolitie, interventie, verkeer, cel criminaliteitsanalyse  Preventiebureau  Preventieraad: (stedelijke adviesraad)  Gemeenteraadscommissie Veiligheid

12 2. Opbouw LVD: Expertenbevragingen  Belangrijke visie op preventie  Kennis van plaats, fenomenen en impact op de inwoners  Bron van nieuwe inspiratie voor projecten en acties

13 3. Enkele vaststellingen 3. Enkele vaststellingen - Duidelijke selectie van 9 fenomenen - Duidelijke selectie van aandachtsplaatsen - Parallellen met zonaal veiligheidsplan - Door grote inbreng van partners wordt taakafbakening duidelijk

14 4.Voordelen lokale veiligheidsdiagnose  Stand van zaken inzake preventie en preventiebeleid  Stand van zaken inzake samenwerking op lokaal niveau  Moment van reflectie: waar staan we, waar gaan we naartoe?

15 4.Voordelen lokale veiligheidsdiagnose  Duidelijk fenomeengerichte aanpak  Ruimtelijke component  Mogelijkheid tot vergelijking  Integratie van objectief en subjectief materiaal geeft totaalbeeld  Geeft mogelijkheden tot evaluatie  Permanente opvolging

16 5.Moeilijkheden bij opmaak LVD  Verschillende onderzoeken bestrijken andere periodes  Sommige bronnen/onderzoeksgegevens hebben geen jaarlijkse update, worden niet herhaald  Voor de meeste projecten is de LVD ook een ‘doorlichting’  Kennis van preventiewerk bij andere partners  Iedereen heeft een bepaald beeld over ‘veiligheid’, toch spreekt niet iedereen over hetzelfde

17 6.Besluit: Lokale veiligheidsdiagnose  Geeft antwoord op de vragen: –Wat is het probleem? –Hoe groot is het probleem? –Waar situeert het probleem zich? –Wie / wat geeft aan dat het een probleem is? –Wie werkt rond het probleem? –Kan er preventief gewerkt worden rond het probleem?

18 6.Besluit LVD  Grote meerwaarde: integratie van zeer diverse objectieve en subjectieve bronnen  Geeft een startpunt aan, i.c. 2007  Biedt mogelijkheden tot meting en evaluatie


Download ppt "Voorstelling LVD Leuven internationaal colloquium 27 maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google