De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een duurzame zuivelketen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een duurzame zuivelketen"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een duurzame zuivelketen
Plan van aanpak Mark Tettelaar Voorzitter stuurgroep NZO

2 Integrale benadering Ketenpartners en initiatiefnemers LTO Nederland
Melkveehouderij NZO Zuivelindustrie

3 Doelstellingen Samenwerking in de zuivelketen Ontsluiten van kennis
Innovatie Belangenbehartiging (onder andere Groen Gas en digestaat dossiers) Natuurlijke en gezonde zuivel Duurzame zuivelproductie

4 Organisatiestructuur
Stuurgroep NZO/LTO Courage Adviesraad* Stichting Projecten *NGO’s, brancheorganisaties, overheid, wetenschap et cetera

5 Thema’s Duurzame Zuivel
Energie en Klimaat Te gebruiken energie opwekken binnen de keten De Koe centraal Weidegang, dierenwelzijn en diergezondheid Biodiversiteit Duurzame mestverwerking en behoud landschap en natuur

6 Energie en Klimaat De ambitie: de energieneutrale zuivelketen
Ketenschakel Verbruik (PJ) Voer en kunstmest 20,6 Melkproductie en verwerking 26,3 Verpakking, handel, consument 14,4 61,3

7 De energieneutrale zuivelketen
De melkveehouder als energieleverancier 26,3 PJ per jaar 100% duurzame energie Mestvergisting, windmolens en zonnepanelen Groen gas, wind– en zonne-energie Fase 1: Pilotprojecten

8 Energie en Klimaat De ambitie: broeikasgasreductie
Schone en Zuinige Agrosectoren MeerJaren Afspraak 3 De Nederlandse landbouw: 30% De Nederlandse zuivelketen: minimaal 30 %

9 De Koe centraal Dierenwelzijn: initiatieven opvoeren
Diergezondheidsprogramma’s Dierenwelzijnswijzer Nieuwe huisvestingsconcepten

10 De Koe centraal Weidegang: bundeling krachten
Advies en kennisontwikkeling Stichting Weidegang Caring Dairy Koe en Wij Commerciële initiatieven

11 Biodiversiteit Gebruik “groene” grondstoffen stimuleren
Kringloop verder sluiten Reductie kunstmestgebruik Digestaat als mest realiseren Natuurbeheer, cultuur en landschap

12 Conclusies Ambities liggen hoog Eerste prioriteit: Energie en Klimaat
Hiervoor mede steun vanuit overheid noodzakelijk Om doelstellingen te realiseren nu snel schakelen People, Planet en Profit zijn de basiscriteria voor onze duurzaamheidsagenda

13


Download ppt "Naar een duurzame zuivelketen"

Verwante presentaties


Ads door Google