De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling en schaalvergroting binnen de melkveehouderij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling en schaalvergroting binnen de melkveehouderij"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling en schaalvergroting binnen de melkveehouderij
Ruud Huirne, LEI Wageningen UR

2 Ontwikkelingen in de melkveehouderij
05/04/2017 Aantal bedrijven neemt af, bedrijven worden groter Liberalisatie wereldhandel, dus kleinere marges Belang inspelen op de (vers) markt neemt toe Maatschappelijke discussie over inpassing en wenselijkheid Technologische- en marktontwikkelingen dwingen bedrijfsvergroting af

3 Wel of niet verlenging quota na 2014-2015?
Waarom afschaffen? Overbodig voor marktevenwicht Europese prijs dicht bij evenwicht op wereldmarkt Onwenselijk vanwege concurrentie Onwenselijk vanwege administratieve lasten Waarom handhaven? Milieubeheersing: mest Ruimtelijke sturing: Bayerische Wald, Groene Hart Beheersing aanvoer zuivelindustrie Verlenging vergt gekwalificeerde meerderheid EU-lidstaten

4 Uitgangspositie voor Nederland
Quotastelsel economisch overbodig Nederland vooralsnog voor afschaffing Dalende quotawaarden Nederland heeft sterke uitgangspositie NL melkveehouderij internationaal concurrerend Versterking eigen marktpositie blijft noodzakelijk Grootschalige gespecialiseerde melkveehouderij Hoe deze bedrijven inpassen in een kleinschalig landschap? Prijzen quota en mogelijk grond dalen bij liberalisatie

5 Kader: strategisch bedrijfsplan
Bedrijfsmissie Interne analyse Externe analyse Synthese

6 Synthese: SWOT-risico-matrix

7 Technologische verkenningen agrosector
Wereldwijd zijn er drie technologische hoofdstromen Genomica (m.n. inzet kennis genactiviteit) Microsysteem- en nanotechnologie (bijv. verpakkingen) ICT (bijv. reken- en dataopslagcapaciteit) Technologieën en kansen Emissies (precisielandbouw) Plant- en volksgezondheid (genomica, bionano, ICT)

8 Randvoorwaarde: maatschappelijk draagvlak
Groei en verbreding alleen met voldoende maatschappelijk draagvlak Weidegang noodzakelijk, maar ook hoge diergezondheid, inclusief dierenwelzijn Dus geen discussie over antibiotica Groei dus alleen met weiden van de koeien

9 Tot besluit Punten van belang voor goed ondernemerschap
Uitgewerkte set van doelstellingen Gerichtheid op onderkennen en oplossen van problemen Op elkaar afstemmen van beslissingen Beslissingsgerichte informatievoorziening Maak uw eigen strategische plan Ontwikkel plannen voor de mogelijke ‘toekomsten’ Wees creatief, kritisch en kijk in de spiegel Ondernemers bepalen dus zelf hun continuïteit!

10 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Ontwikkeling en schaalvergroting binnen de melkveehouderij"

Verwante presentaties


Ads door Google