De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gerjan, Marijke, Boris, Sam en Mathein. Inhoudsopgave KPN Wat is KPN? De markt van KPN Geografisch, Product en Demografisch Bedrijfstak Het onderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gerjan, Marijke, Boris, Sam en Mathein. Inhoudsopgave KPN Wat is KPN? De markt van KPN Geografisch, Product en Demografisch Bedrijfstak Het onderzoek."— Transcript van de presentatie:

1 Gerjan, Marijke, Boris, Sam en Mathein

2 Inhoudsopgave KPN Wat is KPN? De markt van KPN Geografisch, Product en Demografisch Bedrijfstak Het onderzoek De trigger Probleemstelling Theoretische kaders Dataverzameling

3 Doelstellingen & Strategie Moederbedrijf KPN Strategie ‘Terug naar Groei’ 2008-2010: “Mensen aan te sluiten” Verantwoord met energie omgaan Vergroten marktaandeel/omzet Moederbedrijf KPN Strategie ‘Versterken, vereenvoudigen & groeien’ 2011-2015: Marktpositie versterken Marktaandeel laten groeien Kwaliteit & reputatie verbeteren (‘first time right’) Organisatiestructuur vlakker maken en processen & aanbod klant vereenvoudigen

4 Doelstellingen & Strategie Dochteronderneming KPN Strategie: Inspelen op het feit dat ieder mens anders is Doelen: Snelheid internet verhogen Abonnementen “Data-centric” maken Op website al nieuwe abonnementen speciaal gericht op internet en snelheden zijn verhoogd.

5 Sterke en zwakke Punten Zwakke punten KPN: Over het algemeen hogere prijzen dan de concurrentie. Mobiele internetverbindingen nog erg traag in tegenstelling tot bijvoorbeeld Vodafone. i Sterke punten KPN: Zeer goede dekking in Nederland, maar echter niet meer met afstand de beste. KPN is een vertrouwt merk in Nederland, van oudsher. (KPN heeft een totaal marktaandeel van 52% op mobiele telefonie).

6 Binnenlandse Markt KPN Nederland Consumentenmarkt Zakelijke Markt Corporate market Wholesale & Operations

7 Europa

8 Markt - Product Telefoon Vast en Mobiel Televisie & Internet

9 Markt - Demografisch

10 Bedrijfstak = verzamelnaam voor een groep organisaties of bedrijven binnen één bepaalde branche. Service branche Communicatie Informatie Amusement Commerciële services ICT

11 Afbakening van de markt en bedrijfstak Marktafbakening Personen Jong volwassenen 25 tot 45 jaar Geografisch Nationale markt Product Mobiele telefonie Bedrijfstakafbakening Mobiele telecommunicatie

12 De Trigger Technologische ontwikkelingen Internet op komst Aanpassen aan de omgeving

13 Probleemstelling, doelstelling & vraagstelling Hoofdvraag/Probleemstelling Hoe kan KPN de inkomstenvermindering door afname sms/bellen opvangen? Doelstelling Herpositionering van het verdienmodel Deelvragen Hoe inspelen op de veranderende potentiële markt? In hoeverre bestaande sterke punten gebruiken om zijn inkomsten in de toekomst te verhogen? (positie KPN?) Kenmerken, de behoeften en percepties van de afnemers? Welke distributiestrategie leidt tot de optimale formule?

14 Macroanalyse DESTEP Demografische factorenEconomische factorenSociaal/culturele factorenTechnologische factorenEcologische factorenPolitiek juridische factoren

15 Bedrijfstakanalyse Het vijfkrachtenmodel van Porter Concurrentie tussen bestaande aanbieders Dreiging van potentiele toetreders Druk van afnemers Dreiging van substituut producten Druk van leveranciers

16 Concurrentenanalyse Marktidentificatie Substituut? Ja, wanneer… – de producten dezelfde prestatie karakteristieken hebben – de producten concurreren op dezelfde geografische markt – de producten grotendeels op dezelfde wijze worden gebruikt Oligopolistische markt Cournot (hoeveelheidscompetentie) en Bertrand (prijscompetentie)

17 Afnemersanalyse Bevolking aantallen Gedragskenmerken en klantenwaarden Nu en de Toekomst

18 Distributieanalyse Distributiekanalen – Keuze voor kanalen – van Intensief tot selectief – veel of weinig verantwoordelijkheid Eventueel tussenschakels – Directe distributie vs. indirecte distributie ProducentGrossierDetailistConsument Producent Consument

19 Primaire data Enquête onder doelgroep Secundaire data Jaarverslagen/-rekeningen KPN Business Source Premier minimaal twee wetenschappelijke artikelen per analyse Actualiteiten (NRC) Onderzoeken CBS Dataverzameling

20 Even resumeren… KPN Wat is KPN? De markt van KPN Geografisch, Product en Demografisch Bedrijfstak Het onderzoek De trigger Probleemstelling Theoretische kaders Dataverzameling

21 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Gerjan, Marijke, Boris, Sam en Mathein. Inhoudsopgave KPN Wat is KPN? De markt van KPN Geografisch, Product en Demografisch Bedrijfstak Het onderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google