De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vestigingsplaats Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 de winkelplek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vestigingsplaats Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 de winkelplek."— Transcript van de presentatie:

1 vestigingsplaats Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 de winkelplek

2 vestigingsplaatsonderzoek Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 een methodiek om te komen tot de beoordeling van een vestigingsplaats en het onderzoek naar de omzetmogelijkheden voor een geplande of een aanwezige winkel op een bepaalde vestigingsplaats Doel: potentiële omzet berekenen

3 onderdelen VPO verzorgingsgebied bepalen bevolkingskenmerken achterhalen consumptieve bestedingen binnen het gekozen assortiment analyseren koopkrachtaanwending in het gebied vaststellen concurrerende omzet berekenen potentiële omzet berekenen Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5

4 taakstellende omzet Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 b e r e k e n i n g taakstellende omzet =som van de exploitatiekosten + gewenste nettowinst brutowinstpercentage branche potentiële omzet vergelijken met exploitatiebudget

5 Gegeven de vestigingsplaats heeft de ondernemer berekend dat de totale exploitatiekosten € 114.000,- zijn. Hij wenst een nettowinst te realiseren van € 38.000,-. Volgens het HBD is de brutowinst in zijn branche, gelet op het assortiment, 38%. De taakstellende omzet voor deze ondernemer is dan: Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 b e r e k e n i n g taakstellende omzet = € 114.000,- + € 38.000,- 0,38 € 400.000,-

6 bevolking kwantitatief (omvang van de bevolking) kwalitatief (aard van de bevolking) Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 het minimaal aantal inwoners per verzorgingsgebied dat nodig is voor een rendabele exploitatie van een winkel in een bepaalde branche draagkracht

7 consumptieve bestedingen website van HBD website van CBS Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5

8 oorzaken afwijkingen andere inkomensverhoudingen afwijkende bevolkingssamenstelling: leeftijdsopbouw huishoudgrootte etnische afkomst bijzondere omstandigheden in woon- en leefsituaties Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 Consumptieve bestedingen

9 correcties inkomenscorrectiefactor dagelijkse artikelen: factor 0,25 niet-dagelijkse artikelen: factor 0,05 inflatiecorrectie prijsindexcijfer Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5

10 Gemiddeld wordt in Nederland per hoofd van de bevolking € 285,- in 2007 besteed aan damesmode. Voor Ede dient dit gemiddelde gecorrigeerd te worden naar het gemiddeld besteedbaar inkomen per jaar in Ede. Dit ligt in Ede ±8% hoger (correctiefactor 0,05). Het prijsindexcijfer van 2007 is 101,23 en dat van 2009 is 106,68. De bestedingen aan damesmode in Ede zijn dan in 2009: Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 (€ 285,- x 0,08 x 0,05) + € 285,-= € 286,14 € 286,14 ÷ 101,23 x 106,68 € 1,14 = € 301,55

11 koopkrachtbinding Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 de mate waarin de consumenten binnen een bepaald woongebied (verzorgingsgebied, deelgebied, gemeente) voor hun aankopen gericht zijn op winkels binnen dat gebied b e r e k e n i n g koopkrachtbinding bindingspercentage=100% - afvloeiingspercentage

12 invloedsfactoren inwoneraantal gemeente aantrekkelijkheid winkelgebied aanbod in m 2 in de diverse branches aanwezigheid (week)markten bereikbaarheid en parkeren concurrentie winkelgebieden uit de omgeving soort artikelen Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 koopkrachtbinding

13 In het primaire en secundaire verzorgingsgebied van een detailhandelsonderneming wonen respectievelijk 25.000 en 30.000 personen. Het afvloeiingspercentage van het primaire verzorgingsgebied wordt geschat op 12%. De toevloeiing vanuit het secundaire marktgebied wordt geschat op 5%. Het bevolkingspotentieel is Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 0,88 x 25.000 = 22.000 23.500 Primair verzorgingsgebied koopkrachtbinding Secundaire verzorgingsgebied toevloeiing 0,05 x 30.000 = 1.500 bevolkingspotentieel

14 concurrentie Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 kwantitatief aantal m² wvo aantal fte’s aantal afrekenpunten kwalitatief (commerciële aanpak gemiddelde

15 potentiële omzet aantal inwoners van verzorgingsgebied dat tot toekomstige doelgroep behoort bestedingen in artikel(groep)en die verkocht gaat worden afvloeiing toevloeiing geschatte omzet van concurrentie of het geschatte marktaandeel Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5

16 berekening Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 inwoners x bestedingen€ afvloeiing€ - toevloeiing€ + totale bestedingen verzorgingsgebied€ concurrerende omzet*€ _ potentiële omzet€ * hier kan ook gekozen worden voor een geschat marktaandeel Zie voorbeeld blz. 14 werkschrift

17 kritiek berekeningswijze verzorgingsgebied is niet duidelijk vast te stellen het bindingspercentage en/of het toevloeiingspercentage niet in te schatten de bestedingscijfers ontbreken de concurrentie is omvangrijk Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5

18 marktaandeel Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 verhouding tussen de afzet/omzet van een bepaalde winkel in relatie tot de totale afzet/omzet van alle winkels/aanbieders in een bepaalde markt en in een bepaalde periode b e r e k e n i n g marktaandeel eigen consumentenomzet x 100% totale consumptieve bestedingen in het verzorgingsgebied

19 marktpenetratie Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 het aantal klanten dat regelmatig in een bepaalde winkel koopt. Met andere woorden het aandeel van de totale potentiële klantenstroom dat een winkel heeft. b e r e k e n i n g marktpenetratie detailhandel gemiddelde aantal klanten winkel A per periode x 100% totaal aantal consumenten in het verzorgingsgebied

20 OPGAVEN 1, 4 6, 7, 9, 13, 16 17, 19, 21, 22, 28 29, 31, 35 Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5


Download ppt "Vestigingsplaats Retailmarketing hoofdstuk 5, paragraaf 5.5 de winkelplek."

Verwante presentaties


Ads door Google