De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter van Hoesel Voorzitter directie Panteia / Lid Platform Ambachtseconomie Persbriefing Nieuwspoort Den Haag 13 april 2010 Omvang van de ambachtseconomie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter van Hoesel Voorzitter directie Panteia / Lid Platform Ambachtseconomie Persbriefing Nieuwspoort Den Haag 13 april 2010 Omvang van de ambachtseconomie."— Transcript van de presentatie:

1 Peter van Hoesel Voorzitter directie Panteia / Lid Platform Ambachtseconomie Persbriefing Nieuwspoort Den Haag 13 april 2010 Omvang van de ambachtseconomie

2 Voor het eerst cijfers over de ambachtseconomie Gegevens ambachtseconomie langere tijd gepubliceerd. Historische cijfers ontbreken nog. Deze verschijnen medio mei 2010 en zijn van belang voor toekomstscenario’s.

3 Ambacht is geschoold handwerk, in de praktijk geleerd onder leiding van een vakman/vrouw, dat bedrijfsmatig wordt uitgeoefend. Niet het product of dienst die men levert is dus bepalend, maar de handmatige productiewijze. Vandaar dat het ambacht vele gezichten heeft: van banketbakker tot dakdekker, van tandtechnicus tot kapper. Ambacht

4 Werkzame personen in de ambachtseconomie 11% van de beroepsbevolking in het bedrijfsleven werkt in de ambachtseconomie. Absoluut aantal: 814.000 personen (in bedrijven met minder dan 100 werkzame personen). 16% in alle bedrijven, inclusief bedrijven met meer dan 100 werkzame personen. Absoluut aantal: 1.219.000 personen (inclusief de grotere bedrijven).

5 Ambachtelijke ondernemingen Nederland heeft 242.000 ambachtelijke ondernemingen. Samen betreft dit 30% van alle ondernemingen in het bedrijfsleven.

6 Totale omzet ambachtelijke ondernemingen € 127 miljard. Dit is 9% van de omzet van het totale bedrijfsleven.

7 Toegevoegde economische waarde € 40 miljard. Dit is 8% van de toegevoegde waarde van het totale bedrijfsleven. € 64 miljard als we alle bedrijven (met meer dan 100 werkzame personen) meerekenen. Dit is 13% van de toegevoegde waarde van het totale bedrijfsleven.

8 ClusterWerkzame Personen Aantal onder. OmzetToegevoegde waarde Bouw173.000 (22%) 56.000 (23%)€ 38 (33%)€ 11 (29%) Afbouw85.000 (11%) 37.000 (15%)€ 13 (11%)€ 5 (13%) Gebouw verzorgend 40.000 (5%)8.000 (3%)€ 2 (2%)€ 1 (3%) Uiterlijke verzorging 61.000 (9%)29.000 (12%)€ 3 (2%)€ 1 (3%) Installatie / electrotech. 78.000 (10%) 14.000 (6%)€ 10 (9%)€ 4 (10%) Metaal- hout- / productie 75.000 (9%)13.000 (6%)€ 12 (11%)€ 4 (10%) Reparatie76.000 (9%)27.000 (11%)€ 11 (10%)€ 3 (8%) Voeding43.000 (6%)6.000 (3%)€ 7 (6%)€ 2 (6%) Creatieve ind. / com. 155.000 (19%) 51.000 (21%)€ 18 (16%)€ 7 (18%)

9 Ontwikkelingen 2007 - 2010 Sterk beïnvloed door economische recessie 2008/2009. Periode 2007-2008 groei aantal bedrijven met 8%, in 2009 stagnatie en krimp, 2010 licht herstel. Gem. daling werkgelegenheid in 2007 van 3%, groei in 2008 met ruim 6%, 2009 nulgroei of lichte daling zich voortzettend in 2010 (- 1,25%). Omzet in 2007 en 2008 groei van 3% resp. 13%. Forse daling in 2009 (- 9%). Verwachtingen 2010 daling 4%.

10 Verschillen clusters ambachten Krimp: Bouw: sterke groei van aantal bedrijven en werkgelegenheid t/m 2008, daarna in 2009 en 2010 afname van werkgelegenheid (- 4,25%) Installatie en electrotechniek: vergelijkbaar met bouw, afname werkgelegenheid 2009 en 2010 – 4,5% Metaal, hout en overige productieambachten daling van aantal bedrijven en werkgelegenheid (-3% in 2009 en 2010)

11 Verschillen clusters ambachten Beperkte krimp: Reparatieambachten: lichte daling in 2009 en 2010 (- 0,5%) Voedingsambachten: lichte daling, 1% in 2009 resp. 2010

12 Verschillen clusters ambachten Gematigde groei: Creatieve industrie en communicatieambachten: sterke groei in 2008 (+ 8%), kleine groei daarna in 2009 (+1,5% werkgelegenheid) Gezondheidstechniek en uiterlijke verzorging: forse groei in 2008 (+ 10%), daarna sterk verminderde groei in 2009 en 2010 (ongeveer + 1 %)

13 Cijfers Niet opgenomen groep is minimaal 100.000 werkzame personen in de ambachtseconomie. CBS laat kleine zelfstandigen (zzp-ers) die minder dan 16 uur als ondernemer actief zijn buiten beschouwing. HBA hanteert binnen AE bedrijven met niet meer dan 100 werkzame personen. Daarboven betreft het industrie of concerns. Deze werkzame personen zijn niet meegerekend. Cijfers hebben betrekking op aard van bedrijven, niet op individuele beroepen.


Download ppt "Peter van Hoesel Voorzitter directie Panteia / Lid Platform Ambachtseconomie Persbriefing Nieuwspoort Den Haag 13 april 2010 Omvang van de ambachtseconomie."

Verwante presentaties


Ads door Google