De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie Uitnodiging voor discussie tijdens de Hart van Brabant Radendag over inkleuring van het programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie Uitnodiging voor discussie tijdens de Hart van Brabant Radendag over inkleuring van het programma."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie Uitnodiging voor discussie tijdens de Hart van Brabant Radendag over inkleuring van het programma 2014 Pieter van Ree, 6 april 2013 SMCStrategie en Management Consultants

2 Page 2 22 June 2012 Uw discussie Uitgangsvraag: wat gaan we als negen gemeenten in 2014 samen doen op het vlak van ruimte en mobiliteit? Voorstel herformulering: wat moet er in 2014 in de regio gebeuren om het economisch fundament te versterken en hoe kunnen we als overheid markt en maatschappelijke partners verleiden om daar een rol in te nemen?

3 Page 3 22 June 2012 Filosofie werkagenda Hart van Brabant Profit Planet People Ruimte

4 Page 4 22 June 2012 Slimme regio’s…..  Versterken bewezen sleutelsectoren  Verbreden het portfolio en zorgen voor kruisbestuiving  Zorgen voor trickle down van top naar basis  Brengen het economisch fundament toekomstgericht op orde  Werken aan een globaal en lokaal profiel

5 Page 5 22 June 2012 Versterken van het economisch fundament Wat is het economisch fundament (de “basics”)?  Genoeg ruimte voor bedrijven, kantoren en winkels  Complementair aanbod  Optimale bereikbaarheid economische hotspots  Arbeidsmarkt die in de pas loopt met innovatievermogen  Aantrekkelijk woonklimaat en voorzieningen / groen kapitaal  Weten waar je aan toe bent: continuïteit en harmonie

6 Page 6 22 June 2012 SWOT revisited Sterke punten •Centrale ligging •Veerkrachtige economie •Overzichtelijke steden •Robuuste dorpen •Mozaïek landschap •…. Minder sterke punten •Stuck in the middle •Geen beeldbepalende sector •Gefragmenteerde ruimte •Verrommeling •OV-bereikbaarheid •….. Kansen •Kennis-kunde-kassa •Schakel tussen oost en west •Multimodaliteit •Transformatie op knopen •Contrast stad-land •Gastvrijheid & vrije tijd •….. Bedreigingen •Besluiteloosheid •Match onderwijs-arbeidsmarkt •Leegstand / verouderd aanbod •Vastgoed- en grondmarkt •Tegendruk verstedelijking •Publieke investeringsruimte •……

7 Page 7 22 June 2012 Je verhouden tot kansen en bedreigingen: kies positie! Initiator Realisator Facilitator

8 Page 8 22 June 2012 toelatingsplanologie  uitnodigingsplanologie  Toelatingsplanologie:  blauwdrukplan, functies toedelen  rode & groene contouren  Toetsen wat kan en wat niet  Ontwikkelingsplanologie:  Ontwikkelopgaven  Vraag gestuurd ruimte geven aan ontwikkelaars  Grondexploitatie  Uitnodigingsplanologie:  perspectief in plaats van plan  Kaders voor ontwikkelingen  Faciliteren initiatiefnemers  Meerwaarde creëren

9 Page 9 22 June 2012 Vanuit welbegrepen eigen belang….  Investeringsruimte overheid zeer beperkt  Afwaarderen grondposities  Maar er is 345 miljard opneembaar particulier bezit in NL  832 miljard pensioenvermogen zoekt investeringen  Verdienvermogen uit slimme combinaties  Maatschappelijk momentum zelforganisatie

10 Page 10 22 June 2012 Wat hebt u de afgelopen jaren samen gedaan?  Er is een regionale agenda verkeer & vervoer geschreven  Er wordt gewerkt aan de N261  Er is gelobbyd voor A58, A59 en N65  Er komt een ruimtelijke visie op de regio aan  Er is een kansenkaart voor Leisure gemaakt  Er ligt een regionaal glazvezelnet voor bedrijven  …..

11 Page 11 22 June 2012 Wat zijn de voornemens van uw ambtenaren?  Gemeenten stemmen plannen af (RRO, GGA)  Er komen kansenkaarten voor zorg, logistiek en aerospace & maintenance  Regionale ruimtelijke visie vertalen in locaal beleid  Er komt regionaal beleid voor detailhandel  Er komt een uitvoeringsprogramma voor wonen  Regionaal glazvezelnetwerk ook voor burgers  ….

12 Page 12 22 June 2012 VRAAG Wat vindt u dat er in 2014 moet gebeuren om het economisch fundament van de regio te versterken en welke rol speelt de regionale samenwerking daarbij?

13 Page 13 22 June 2012 Urgentie versus invloed urgentie Invloed ++

14 Page 14 22 June 2012 Bonusvraag Wat verandert er in uw werk als raadslid naarmate we meer gaan werken vanuit governance en uitnodigingsplanologie?


Download ppt "Ruimtelijke randvoorwaarden voor een krachtige economie Uitnodiging voor discussie tijdens de Hart van Brabant Radendag over inkleuring van het programma."

Verwante presentaties


Ads door Google