De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ecologisch Domein Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda NETWERKBIJEENKOMST 13 MEI 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ecologisch Domein Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda NETWERKBIJEENKOMST 13 MEI 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ecologisch Domein Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda NETWERKBIJEENKOMST 13 MEI 2014

2 13-5-2014Regio West-Brabant2 Het proces: de zandloper kernthema’s facts & figures (F&F) trends & ontwikkelingen (T&O) foto uitvoerings- programma Analysefase: maart-april 2014 Bepalen ambities: mei-juni 2014 Uitwerking: juni-augustus 2014

3 13-5-2014Regio West-Brabant3 F&F ecologisch domein-1 Bodem Op vermesting van natuur na, scoort voorraad bodem slecht, hoewel sprake is van lichte verbetering. Is vraagstuk voor alle Brabantse regio’s.

4 13-5-2014Regio West-Brabant4 F&F ecologisch domein -2 lucht Met uitzondering van fijnstof laten indicatoren geen goede scores zien; bovendien verslechtert de situatie. Dit is vergelijkbaar met Brabantse beeld.

5 13-5-2014Regio West-Brabant5 F&F ecologisch domein -3 Oppervlaktewater Oppervlaktewater scoort goed, zeker in vergelijking tot de Noord-Brabantse situatie.

6 13-5-2014Regio West-Brabant6 F&F ecologisch domein -4 Grondwater Grondwater is relatief schoon, hoewel kwaliteit terugloopt. West- Brabant doet het beter dan de Brabantse score.

7 13-5-2014Regio West-Brabant7 F&F ecologisch domein -5 Natuur en landschap Kwantiteit acceptabel, maar kwaliteit blijft achter. Zowel afstand tot als tevredenheid over openbaar groen in de buurt is voor verbetering vatbaar.

8 13-5-2014Regio West-Brabant8 F&F ecologisch domein -6 Duurzame Energieopwekking

9 13-5-2014Regio West-Brabant9 F&F ecologisch domein -7 afvalscheiding

10 13-5-2014Regio West-Brabant10 Trend 1-toenemende aandacht voor klimaateffecten: mitigatie en adaptatie

11 13-5-2014Regio West-Brabant11 Trend 2-zuiniger omgaan met energie: trias energetica

12 13-5-2014Regio West-Brabant12 Trend 3: dalend energiegebruik woningen in West-Brabant

13 13-5-2014Regio West-Brabant13 Trend 4-toenemende aandacht voor de energieke samenleving

14 13-5-2014Regio West-Brabant14 Trend 5-toenemende aandacht voor duurzaam (ver)bouwen

15 13-5-2014Regio West-Brabant15 Trend 6-hogere eisen aan directe woon- en leefomgeving

16 13-5-2014Regio West-Brabant16 Trend 7-meer aandacht voor groen als instrument voor andere doelen

17 13-5-2014Regio West-Brabant17 Trend 8-vergroening mobiliteit zet door

18 13-5-2014Regio West-Brabant18 Trend 9-duurzaam ruimtegebruik en landschappelijke inpassing

19 13-5-2014Regio West-Brabant19 Trend 10-meer aandacht voor circulaire economie

20 13-5-2014Regio West-Brabant20 Trend 11-kansen voor nieuwe duurzame verdienmodellen

21 13-5-2014Regio West-Brabant21 Trend 12: meer aandacht voor gebouwde omgeving in West-Brabant Duurzaam bouwen (zie ook: Huis van de Toekomst) SER-Energieakkoord Ondersteuningsstructuur VNG particuliere eigenaar/bewoner Maatwerk van onderop Lokale werkgelegenheid Maatschappelijke allianties

22 13-5-2014Regio West-Brabant22 Trend 13: kansen voor energietransitie Overwegingen −Milieu- en klimaatproblematiek −Prijsstijgingen −Voorzieningszekerheid Noodzaak −Economische kansen verzilveren −Risico’s vermijden −Maatschappelijke dynamiek benutten Samenwerking 4 O’s −Energieke samenleving −Bottom-up & top-down −Duidelijke kaders en zekerheid

23 13-5-2014Regio West-Brabant23 Ecologische Foto West-Brabant 1.Natuur en landschap Interessante steden en dorpen in afwisselende zand- en kleigebieden met bijbehorende gevarieerde occupaties en blauw- groene dooradering. Kwaliteit moet beter! Sterke landschapselementen: Nationaal Park De Biesbosch, Nationaal Park Oosterschelde, Landschap Van Allure: Brabantse Wal. 2.Energie Energietransitie langs twee wegen: gebruik en opwekking. Versterken en verstevigd doorzetten! 3.Afval Scheiding van afval verbetert en totale hoeveelheid restafval neemt af. Er is nog lange weg te gaan naar afvalloos en circulair!

24 13-5-2014Regio West-Brabant24 Discussie Wordt de “foto” herkend? Wat missen we aan beelden om tot een goede focus te komen? Gegeven de “foto” wat zou wat u betreft de focus voor Ecologie in het uitvoeringsprogramma moeten zijn?


Download ppt "Ecologisch Domein Actualisering Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda NETWERKBIJEENKOMST 13 MEI 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google