De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond Laura van der Noort, IVAM UvA BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond Laura van der Noort, IVAM UvA BV."— Transcript van de presentatie:

1 DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond Laura van der Noort, IVAM UvA BV

2 Project  Ontwikkelen prototype van een Ondergrondmodule voor DPL (Duurzaamheidsprofiel van een Locatie)  In opdracht van Stadsgewest Haaglanden  Deelfinanciering: SKB (Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem)  Uitgevoerd door IVAM en Witteveen+Bos  Pilots: Erasmusveld in Den Haag en Sion in Rijswijk

3 DPL Ondergrond  Prestatie-instrument voor duurzaam gebruik van de ondergrond.  Om het beschermen en het duurzaam benutten van de ondergrond in gebiedsontwikkeling te stimuleren

4 Beschermen en benutten  Door bij het benutten van de bodem gebruik te maken van de natuurlijke voordelen en tegelijkertijd de natuurlijke eigenschappen te beschermen tegen negatieve invloeden, levert bodembeheer een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving (Bodemvisie provincie Zuid-Holland).

5 DPL: Duurzame gebiedsontwikkeling Realisatie van duurzamere wijken:  Met een betere milieukwaliteit (Planet)  Leefbare wijken (People)  Concurrerend op langere termijn (Prosperity)  Integraal, soms elkaar tegenwerkend

6 Duurzame gebiedsontwikkeling  Veel betrokkenen  Veel verschillende belangen  Veel interpretaties van ‘duurzaamheid’  DPL (DuurzaamheidsProfiel van een Locatie) biedt een taal om duurzaamheid bespreekbaar te maken

7 Methode: 3 P’s, 11 thema’s en 24 indicatoren  Brede interpretatie van duurzame gebiedsontwikkeling: People, Planet, Profit  Onderverdeeld in 11 thema’s, 25 indicatoren, zoals duurzame energie, geluidhinder, sociale cohesie, lokale werkgelegenheid, etc.  Drukt duurzame prestatie voor elk aspect uit in rapportcijfer

8 Duurzaamheidsaspecten in DPL 3.0

9 Doelen DPL berekening  Integraal inzicht in duurzaamheid wijken  Eenduidige interpretatie duurzaamheid  Sterke en zwakke punten voor duurzaamheid van plannen in beeld  Kansen voor verbetering van plannen  Mogelijk plannen te vergelijken  Kwantificeren & communiceren van ambities  Ambities borgen in loop planproces  Voor nieuwbouw, herstructurering of wijkbeheer

10 Huidige positie DPL in Nederland  DPL toegepast in meer dan 35 gemeenten in Nederland voor circa 100 wijken  Ontwikkeld vanaf 2003 in opdracht van VROM  Sinds februari dit jaar een verbeterde versie 3.0

11 Ondergrond? 1 puur ondergrondthema in ‘moederprogramma’:  Bodemkwaliteit (verontreinigingen) Gedeeltelijk:  Opwekking duurzame energie (WKO)  Hemelwaterafvoer (infiltratie)

12 Verdiepingsmodules Ondergrondmodule:  Los te gebruiken  Als verdiepingsmodule op het gewone DPL  Op termijn: belangrijkste aspecten overnemen in DPL. Ook:  Klimaatmodule  BiodiverCity

13 Doelen DPL Ondergrond  Ondergrondthema’s vroeg op de agenda  Samenhang boven- en ondergrondse ruimtelijke planning  Ondersteunen communicatie over bodemthema’s tussen experts en niet-experts  Plannen optimaliseren op duurzaam ondergrond gebruik

14 DPL Ondergrond biedt  Een taal voor duurzaam gebruik van de ondergrond.  Benoemt belangrijkste aspecten  Ondersteunt communicatie over bodemthema’s met projectleider, stedenbouwkundige, ontwikkelaar, etc.  Het meten van de duurzame prestatie  Om ambities te kwantificeren  Planvarianten te vergelijken, etc.  Voortgang tijdens ontwerpproces te monitoren

15 Aspecten  Beschermen  Aardkundige waarde  Archeologie en cultuurhistorie  Bodemkwaliteit  Grondwaterkwaliteit  Ondergrondse biodiversiteit  Benutten  Draagkracht  Energie  Waterberging  Ondergronds ruimtegebruik

16 Voorbeeld: archeologie  Hoeveel archeologisch waardevol gebied is er?  Hoe wordt daar in planvorming mee omgegaan?

17 Voorbeeld: draagkracht  Restzetting na 30 jaar

18 Vervolg  Juni 2012: eerste versie gereed  En dan… op zoek naar pilotprojecten om toe te passen, meer ervaring op te doen en door te ontwikkelen


Download ppt "DPL Ondergrond Meten aan een duurzaam gebruik van de ondergrond Laura van der Noort, IVAM UvA BV."

Verwante presentaties


Ads door Google