De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE 3 oktober Nationaal Bedrijventerrein Congres Jaap Kortman IVAM.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE 3 oktober Nationaal Bedrijventerrein Congres Jaap Kortman IVAM."— Transcript van de presentatie:

1 DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE 3 oktober Nationaal Bedrijventerrein Congres
Jaap Kortman IVAM

2 Doel DPL BT Hoe werkt DPL BT? Wat kun je er mee doen?

3 DPL BEDRIJVENTERREINEN Doel
Het aanbieden van een gemeenschappelijke ‘taal’ om te communiceren over de duurzaamheid van een bedrijventerrein door alle partijen, nl. ondernemers, overheden, verenigingen, advies, provincies; het meten van de duurzaamheid prestatie van een terrein of plan om het praktisch inzichtelijk te maken en specifieke verbeteringen aan te geven. Het uiteindelijk doel is het gezamenlijk verbeteren van de huidige prestatie van een terrein of plan.

4 DPL BT Praktijkprojecten / Pilots periode feb-mei 2012
Centerpoort-Nieuwgraaf (Duiven) in samenwerking met Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, Hoorn ‘80 (Hoorn) in samenwerking met Parkmanagement Hoorn; Gadering (Rotterdam), in samenwerking met Ecoplanet en Stadsontwikkeling Rotterdam; Emer Noord, Krogten, Hintelaken (Breda) in samenwerking met de gemeente Breda en de Brabantse Ontwikkings Maatschappij; Oosteind Papendrecht in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

5 DPL BEDRIJVENTERREIN (DPL BT) Wat is het?
Taal met 18 duurzame aspecten van een bedrijventerrein; berekening van de duurzaamheid door; per aspect definitie, indicator, rekenregels; invoerschermen voor gegevens terrein per aspect; referentieterreinen waarmee het terrein wordt vergeleken; profiel met resultaten in schoolcijfers. Resultaten computermodel worden verrijkt met resultaten van een ondernemers enquête

6 DPL BT 3 hoofdgroepen / 18 aspecten

7 PLANET Ruimtegebruik Energie Afval en reststoffen Hemelwater
Bodemkwaliteit Hinder Geluid Luchtkwaliteit Geur Externe veilgheid

8 PEOPLE Veiligheid en criminaliteit Verkeersveiligheid
Samenwerking/ gemeenschappelijke voorzieningen Bereikbaarheid OV/Fiets Groen en water Beheer openbare ruimte

9 PROFIT Bruto omzet Waarde terrein en vastgoed
Aantrekkelijk voor ondernemers Flexibiliteit terrein Ontsluiting goederen vervoer

10 DPL BT Het computerprogramma

11 DPL BT berekening Stappen: Vaststellen gebiedsgrenzen;
verzamelen van de gegevens; berekenen gegevens; interpreteren van de gegevens; rapportage en conclusie.

12 DPL BT Invoer van gegevens (aspect 2 / Energie)

13 DPL BT Herstructureringsproject
Een groep partijen heeft het plan heeft opgevat; om het bedrijventerrein in een periode van 5 jaar te vitaliseren; en neemt daarbij duurzaamheid als uitgangspunt; en gebruikt DPL BT om de communicatie tussen partijen te verstevigen; en het enthousiasme over uitvoering van maatregelen te vergroten.

14 DPL BT Herstructureringsproject
Inventarisatie huidige situatie met DPLBT; workshop met partijen: welke verbeteringen zijn mogelijk; met welke maatregelen beginnen?; uitwerken plan en financiering; stap voor stap uitvoeren van plannen; website en kaart met uitgevoerde maatregelen op het terrein; monitoren uitvoering met DPL BT.

15 DPL BT fianciele analyse baten en kosten
Uitwerking maatregelen; analyse kosten en baten; in de gehele levensduur wie investeert; keuze uitvoering maatregelen; begeleiding uitvoering.

16 Nulsituatie herstructureringsproject: beginscore gemiddeld onvoldoende : 5,5.

17 Voorbeelden van maatregelen
aspect nulmeting maatregel Nieuwe score Ruimtegebruik 5,5 5000 bvo parkeren 5,7 Duurzame energie 3 Windmolen 35 meter 7,6 Afval & reststoffen 7,7 Inzameling chemisch afval 9 Hemelwater 4,9 20 % terrein afgekoppeld 7,1 Bodemkwaliteit 3,4 2 hectare gereinigd 4,7 Hinder 10 woningen verplaatst 5,4 Veiligheid 4,3 Camera’s: minder inbraken 5,6 Verkeersveiligheid 6,1 Rotonde: lagere snelheid 7,2 Samenwerking 5,1 Extra voorzieningen Bereikbaarheid OV&F 6,9 Extra fietspad 2 km 7,4 Groen en water 1500 m lunchpad Beheer openbare r. 4,6 Extra beheer rond lunchpad Leegstand 3 hectare minder leegstand 7,3

18 Profiel na 5 jaar project: gemiddelde score 6,8

19 Uitgevoerde maatregelen op website bedrijventerrein

20 DPL BEDRIJVENTERREINEN conclusie
biedt een gemeenschappelijke ‘taal’ om te communiceren over de duurzaamheid van een bedrijventerrein door alle partijen, nl. ondernemers, overheden, ontwikkelingsmaatschappijen, verenigingen, advies, provincies; en met de duurzaamheid prestatie van een terrein of plan om het praktisch inzichtelijk te maken en specifieke verbeteringen aan te geven; Het uiteindelijk doel is het gezamenlijk verbeteren van de huidige prestatie van een bedrijventerrein of plan.

21 DPL-BT Organisatie 4D Area&City Development bv: exclusief licentiehouder IVAM/UVA: ontwikkelaar model Planfase: Kwaliteitsbewaking DPL-BT middels klankbordgroep Webbased model Samenwerken met experts per onderdeel

22 Dank voor u aandacht Vragen en opmerkingen ?


Download ppt "DPL BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE 3 oktober Nationaal Bedrijventerrein Congres Jaap Kortman IVAM."

Verwante presentaties


Ads door Google