De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STRATEGISHE AGENDA WEST- BRABANT INFORMATIEBIJEENKOMST CONTACTAMBTENAREN WEST-BRABANT D.D. 9 JUNI 2O11, WEST-BRABANTHUIS, ETTEN-LEUR.

Verwante presentaties


Presentatie over: "STRATEGISHE AGENDA WEST- BRABANT INFORMATIEBIJEENKOMST CONTACTAMBTENAREN WEST-BRABANT D.D. 9 JUNI 2O11, WEST-BRABANTHUIS, ETTEN-LEUR."— Transcript van de presentatie:

1 STRATEGISHE AGENDA WEST- BRABANT INFORMATIEBIJEENKOMST CONTACTAMBTENAREN WEST-BRABANT D.D. 9 JUNI 2O11, WEST-BRABANTHUIS, ETTEN-LEUR

2 PROGRAMMA 9.30 Welkom en introductie 9.40Presentatie concept strategische agenda 10.30Koffiepauze 10.50Vragen en discussie 12.00Sluiting

3 STRATEGISCHE AGENDA WEST-BRABANT PRESENTATIE A.REIJLINK VOOR CONTACTAMBTENAREN WEST- BRABANT d.d. 9 JUNI 2011

4 DUURZAME ONTWIKKELING WEST-BRABANT (Telos-model) Balans tussen economische, ecologische en sociaal- maatschappelijke ontwikkelingen Sociaal-maatschappelijk

5 Amsterdam London Paris Lyon Milano Barcelona Antwerpen nu: 0.43 2011: 0.18 nu: 4.14 2011: 2.33 nu: 8.25 2011: 3.45 nu: 6.51 2011: 3.09 nu: 1.40 2011: 0.48 DUTCH DELTA AS PORT OF EUROPE

6 6 ECONOMIE Havenvisie Rotterdam: Ramingen totale overslag in 2030 Eenheid: in miljoen ton Overslag 2030 Eenheid: in miljoen ton Natte bulk Containers Droge bulk

7 ECONOMIE MIRT-VAR scenario

8 2 E MAASVLAKTE EN WEST-BRABANT MODAL SPLIT IN ABSOLUTE PERCENTAGES 1.WEG: GROEI 70%; 2.WATER: GROEI 400%; 3.SPOOR: GROEI 450%. Welke vraagstukken gaat dit opleveren op het vlak van duurzaamheid, leefbaarheid, mobiliteit (weg, water, spoor, buis), ruimte voor economie, etc ECONOMIE

9 CONCEPT STRATEGISCHE AGENDA WEST-BRABANT 1.DNA West-Brabant; 2.Sterke stad met een vitaal en eigen buitengebied; 3.Uitvoeringsprogramma

10 3 (INTER-)NATIONALE ECON. SPEERPUNTEN World Class Maintenance; Logistiek; Biobased economy; Zorgeconomie; Toerisme en recreatie; Agro (glastuinbouw en boomteelt) ECONOMIE

11 Cross-sectorale aanpak MAINTENANCE: WEST-BRABANT IS PLACE 2 B ECONOMIE

12 WEST-BRABANT IS BELANGRIJKE LOGISTIEKE HOTSPOT IN NEDERLAND; DINALOG: TOPINSTITUUT LOGISTIEK INLANDTERMINALS O.A. IN BERGEN OP ZOOM; VESTIGING EU-CENTRA DISTRIBUTIE: o.a. TNT FASHION LOGISTIEK PARK MOERDIJK SUPPLY CHAIN CAMPUS LOGISTIEK ECONOMIE

13 BIOBASED ECONOMY 1.COMMUNITIES; 2.BIOBASED CENTRE OF EXPERTISE; 3.LOCATIES: Groene Campus BoZ Sabic; AFC-Nieuw Prinsenland; Borchwerf-SITA. Biomassacentrale Moerdijk 4.RISICOKAPITAALFONDS Biobased ECONOMIE

14 TOERISME, RECREATIE, AGRO, ZORGECONOMIE ECONOMIE

15 ECOLOGIE (energie, klimaat, natuur en landschap, bodem, lucht en water)

16 SOCIAAL CULTUREEL (lichamelijk en geestelijk welzijn van de West- Brabander) Bibliotheek Aalburg

17 RANDVOORWAARDEN VOOR DIE BALANS 1.Mobiliteit en bereikbaarheid; 2.Arbeidsmarkt; 3.Ruimtelijke ontwikkeling; 4.Wonen; 5.Lobby; 6.Bedrijfsvoering gemeenten

18 PROCES 9 juni: contactambtenaren en externe partners; 21 juni: bespreking nota in Bestuurscommissies tijdens WB-middag; 22 juni: bespreking in AB RWB 8 juli: in extra AB RWB vaststelling concept 8 juli: toezending Concept Strategische Agenda aan colleges met vraag om deze voor een zienswijze voor te leggen aan de raden en deze zienswijze uiterlijk 1 oktober aan het db toe te zenden; 8 juli: toezending Concept Strategische Agenda aan externe partners met vraag om hun zienswijze in te brengen voor 1 oktober 2011; 1 oktober: opstellen nota van antwoord op de zienswijzen. 4 oktober: terugkoppeling svz aan Bestuurscommissies (WB-middag) 14 november; ARG 18 november: DB 8 december: AB-voorstel ter kennisname in Bestuurscommissies (WB-middag); 9 december: AB, vaststelling Strategische Agenda West-Brabant


Download ppt "STRATEGISHE AGENDA WEST- BRABANT INFORMATIEBIJEENKOMST CONTACTAMBTENAREN WEST-BRABANT D.D. 9 JUNI 2O11, WEST-BRABANTHUIS, ETTEN-LEUR."

Verwante presentaties


Ads door Google