De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030 Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030 Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs."— Transcript van de presentatie:

1 11 Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030 Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs

2 2 Proces Havenvisie  April  West-Brabant  afronden ontwerp Havenvisie  10 mei: College B&W Rotterdam  Mei – Juni: Intern & Publiek debat over de toekomst vd haven  Eind juni: stakeholder conferentie  Juli – Augustus: verwerken resultaten debat  Najaar 2011:  Vaststelling Havenvisie door gemeenteraad Rotterdam  Aanbieden Havenvisie aan I&M en EL&I

3 333 Proces Havenvisie 2030 Trends & Ontwikkelingen Backcasting 2030 2010 Huidige situatie HIC Visie Haven Global hub & Europe’s Industrial Cluster Succesfactoren Ruimte Bereikbaarheid Milieu, Veiligheid & Leefklimaat Stad & regio Werk Investeringsklimaat Scheepvaart Innovatieklimaat Wet- en regelgeving Ramingen 20102030 Mogelijke toekomsten HIC

4 4 Scenario’s Economische groei Wereldhandel Olieprijs Milieubeleid

5 5 Ramingen totale overslag Eenheid: in miljoen ton 480 650 575 750

6 6 Ramingen totale overslag Eenheid: in miljoen ton Overslag 2030 Eenheid: in miljoen ton Natte bulk Containers Droge bulk

7 77 Conclusies ramingen Groei totale overslag In alle scenario’s groeit de totale overslag Containers: van 25% nu tot mogelijk 42% in 2030. Kolenoverslag: groeit tot 2020 fors door energieproductie. LNG, biomassa en staal: groeimarkten. Accentverschuiving van overslag van grondstoffen... naar half- en eindfabrikaten. Concentratie van industrie... en logistiek en energie. Duurzaamheidstransitie Mede door 2e generatie biobrand- stoffen, CCS, wind-, zonne-energie, stoom etc.

8 88 Conclusies analyse Bereikbaarheid Groeiende achterlandvolumes vormen een grote uitdaging. Grote efficiencyverbetering in logistiek- en achterlandsysteem zijn noodzakelijk. Uitbreiding infracapaciteit: oa NWO Ruimte Met MV2 is ruimte voor groei gecreëerd. Stijging ruimteproductiviteit is nodig. Geen Maasvlakte 3. Integratie met Dordrecht & Moerdijk. Werk Grote vraag naar technisch, logistiek en maritiem personeel. De vraag naar hoger opgeleid personeel neemt toe. Meer internationaal personeel in de haven. Stijging arbeidsproductiviteit Milieu Beschikbare milieuruimte is beperkt. Luchtkwaliteit en klimaat grote knelpunten. Noodzaak tot regie op gebruik milieuruimte

9 99 Co-creatie

10 Industrie in 2030: ‘Europe’s Industrial Cluster’  De haven heeft een hypermodern energie- en chemiecluster, dat steeds schoner en duurzamer wordt  Verweven met industrie Antwerpen en Moerdijk

11 Kenmerken Industrial Cluster 4 Productie van schone brandstoffen 1 Integratie tussen bedrijven 2 Verbindingen met complexen in de regio 3 Diversificatie & verduurzaming E - opwekking 6 Hoogwaardige ondersteunende activiteiten in de regio 5 Groei van biobased chemie

12 Logistiek in 2030: ‘Global hub’  De haven is een super efficiënte draaischijf voor  Bestaande soorten lading  Nieuwe soorten lading

13 13 Kenmerken Global Hub 5 Hoogwaardige ondersteunende activiteiten in de regio 4 Geïntegreerd havennetwerk 1 Mondiale en intra-Europese goederenstromen 2 Ketenefficiëntie 3 Duurzame hub

14 Succesfactoren  Investeringsklimaat  Ruimte  Bereikbaarheid  Scheepvaart  Milieu, Veiligheid & Leefklimaat  Werk  Stad & Regio  Wet & Regelgeving  Innovatieklimaat

15 Ruimte in 2030  Geen Maasvlakte 3 nodig  Ruimteproductiviteit bestaande haven omhoog  Samenwerking andere havens  Maasvlakte 2 in gebruik

16 Bereikbaarheid in 2030  A15 niet meer in de file top 10  Meer lading per spoor en binnenvaart  Efficiënter gebruik wegen  Nieuwe wegen (m.n. NWO)

17 Milieu in 2030  Schoon, stil, veilig  Modern transport  Minder uitstoot industrie

18 Werk in 2030  Meer banen  Hoger opgeleid (internationaal) personeel  Inzet nieuwste technologie  Modern personeelsbeleid

19 Stad & Regio  Hoge kwaliteit en grote variatie woonmilieu  Verbetering kennis- en innovatieklimaat  Regionale (droge) bedrijventerreinen, logistiek, toeleveranciers

20 Havenvisie 2030 & de regio: kansen benutten. Verantwoord accommoderen groei = kansen benutten:  Productiviteitsstijging in HIC: clustering, co-siting,  Uitbreiding HIC: Tweede Maasvlakte,  Havensamenwerking: corridor Rotterdam-Dordrecht- Moerdijk-Antwerpen + netwerk havens en inlandterminals, zie Mainportvisie Kabinet (juni 2009),  Samenwerking HbR en Regio: ruimte en arbeid, modal-split, benutten en bouwen,

21 Botlek-site steam CO water steam water electr steam water steam Lyondell steam Electricity Electr.grid Gasunie Gas Drinking water Evides Process water Evides Rotterdam area Air Products CO H2 Akzo Nobel Caustic Chlorine Hydro- chloric acid Borden Formalde hyde Lyondell Propylene oxide Linde Nitrogen MDI Vopak Aniline Terneuzen DOW 137 km propylene Shell 51 km propylene Moerdijk Huntsman (UK) Aniline Co-Siting: netwerk 20 bedrijven

22

23 23 Havensamenwerking.  Amsterdam: verzelfstandiging, exploitatie Betuweroute Key-Rail en PortBase, LoI.  Dordrecht: integratie exploitatie en beheer.  Moerdijk: verzelfstandiging.  Zeeland: verzelfstandiging, LoI.  Groningen: verzelfstandiging.  Speelveld: vijfhoek van twee zeehavens Rotterdam en Antwerpen en drie binnenhavens Duisburg, Parijs en Luik.

24 24 2035 Containers Maasvlakte * mln TEU 2009 3,6 0,8 RAIL 2,0 8,2 BARGE 6,4 3,7* ROAD 47% 35% 40% 45% 13%20% Modal Split

25 Havenvisie 2030 & de regio: kansen benutten. Benutten mogelijkheden en kansen voor HIC en regio:  Delt-Tri overleg: Rijnmond-Drechtsteden-West Brabant,  Zeehavenoverleg: overheden en havenbeheerders Vlaanderen en ZW-Nederland,  Gezamenlijke agenda mbt ruimte, arbeid, infrastructuur.  Uitnodiging: reageer op CONCEPT-Havenvisie, tot 2 mnd na aanbieding aan B&W-Rotterdam op 10 mei.

26 Vragen?


Download ppt "11 Havenvisie 2030 Auditorium Trivium, 19 april 2011, Etten Leur Nico van Dooren, Projectleider Havenvisie 2030 Jaap Jelle Feenstra, Hoofd Public Affairs."

Verwante presentaties


Ads door Google