De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 Stadskantoor Breda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 Stadskantoor Breda."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 Stadskantoor Breda

2 titel Programma 13.45 – 13.47 uur Ontvangst door Paul Vermeulen, programmamanager RO/Wo. 13.47 – 13.50 uur Opening door de heer J.P. Schouw, voorzitter van het Bouwberaad West-Brabant. 13.50 - 14.00 uur Toelichting Strategische Agenda West-Brabant 2012- 2020 en Regionale Agenda Wonen 2012 door de heer J.P. Schouw. 14.00 – 14.30 uur Presentatie nieuwe geactualiseerde Bevolkings- en woningbehoefteprognoses in de provincie Noord- Brabant en de regio West-Brabant in het bijzonder door de heer N. Bargeman, senior beleidsmedewerker van de provincie Noord-Brabant. 14.30 – 14.45 uur Toelichting Quick Scan woningbouwplannen en -programmering door mevrouw B. Broijl, voorzitter werkgroep Wonen West. 14.45 – 15.45 uur Discussie met marktpartijen onder leiding van Paul Vermeulen. Hierna volgt een pauze van circa 30 minuten. 15.45 – 16.15 uur Pauze met koffie en thee. 16.15 – 16.30 uur Conclusies en sluiting door de voorzitter.

3 titel Toelichting Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020; Proces naar de vaststelling van de Strategische Agenda: SA is geen zaak van overheid alleen. Marktpartijen, onderwijs en maatschappelijk middenveld willen geen stakeholders zijn, maar partners die verantwoordelijkheid nemen voor uitvoering van de agenda; Groeien naar Gouvernance structuur; Vaststelling visiedeel was op 14 februari 2012; Thans invulling jaarschijf 2012; Voor onderdeel Wonen aanleiding: - Ruimtelijke Visie West-Brabant - Ronde tafelgesprek begin 2011 - Structuurvisie en Verordening ruimte Provincie Noord-Brabant om te komen tot: Regionale Agenda Wonen gestuurd vanuit Regio en RRO. Ambitie: Het woningbouwbeleid richt zich primair op de kwalitatieve vraag.

4 titel Toelichting Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020; Resultaat: Woningcorporaties, zorginstellingen en overheden werken als “partners’ samen bij het oplossen van de vraag naar woningen; De oplossing van de kwalitatieve vraag naar woningen zowel binnen de bestaande voorraad als in de nieuw te bouwen woningen wordt per te duiden subregionale woningmarkt neergelegd in een woonvisie; Deze woonvisie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van woningbouwcorporaties, zorginstellingen en overheden; De (sub) regionale woonvisies schenken zowel aandacht aan zorg en welzijn als aan het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

5 titel Toelichting Regionale Agenda Wonen 2012; 1.Actualisatie kwantitatieve woningbouwafspraken (trekker provincie) 2.Afstemmen kwalitatieve woningbouwplanning (trekker de regio) 3.Demografische omslag (trekker de regio) 4.Huisvesting arbeidsmigranten (trekker de regio) 5.Wonen met zorg en welzijn (trekker de regio) In samenwerking met de provincie

6 titel Kwaliteit van de regionale woningvoorraad Brigitte Broijl MSc, voorzitter regionale werkgroep Wonen-west @: b.broijl@bergenopzoom.nlb.broijl@bergenopzoom.nl Breda e.o.Land v. Heusden & AltenaWest Alphen-ChaamAalburgBergen op Zoom Baarle-NassauWerkendamRoosendaal BredaWoudrichemHalderberge DrimmelenMoerdijk Etten-LeurRucphen GeertruidenbergSteenbergen OosterhoutWoensdrecht Zundert(Tholen)

7 titel Aanpak Inventarisatie –omvang –verwachte realisatieperiode –woningbouwdifferentiaties (zowel prijs als type) –gemeentelijke posities In en tussen gemeenten – periode 5 jaar Relaties op kaart Bilateraal/trilateraal ambtelijke en/of bestuurlijke afstemmingsoverleggen

8 titel

9 Conclusies Sprake van kwalitatieve en kwantitatieve relaties, sterk binnen subsubregio’s Aantal gemeenten mismatch in eigen programma. Ombuigen is gewenst, maar lastig: BP’s en OVK’s Stofkam door plancapaciteit Verschil in woonmilieus, sprake van kernbinding Stagnatie op de woningbouwmarkt (doorstroming en planrealisatie)

10 titel Vragen Kwaliteit: sturen op prijs, typologie en eigendomssituatie en/of…woonmilieus, zorg, duurzaamheid etc.? Regionale afstemming, lokale afspraken? Plannen zitten elkaar niet in de weg, maar is dat ‘geluk’ van tijdelijk aard? Het ‘goede’ bouwen lijkt een kwalitatieve opgave, maar moet er niet eerst schaarste (kwantitatief) worden gecreëerd? Waar zien marktpartijen en maatschappelijke partners oplossingen waar zij zelf aan kunnen bijdragen? En wat verwachten zij vervolgens van de overheid (c.q. provincie, regio danwel gemeenten)?

11 titel Discussie “Meer resultaat door samenwerken” rollen, verantwoordelijkheden en bijdragen van diverse partijen

12 titel Koffie-/thee pauze Half uur

13 titel Conclusies en sluiting


Download ppt "Bouwberaad West-Brabant 1 maart 2012 Stadskantoor Breda."

Verwante presentaties


Ads door Google