De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rotterdam, 3 november 2009 Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam EER Economische Effect Rapportage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rotterdam, 3 november 2009 Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam EER Economische Effect Rapportage."— Transcript van de presentatie:

1 Rotterdam, 3 november 2009 Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam EER Economische Effect Rapportage

2 Waarom een Economische Effectrapportage?  1 op 3 bedrijventerreinen wordt bedreigd Transformatie bedrijventerrein in woonlocaties Bedreiging bedrijventerreinen door woningbouw op korte afstand (oprukkende woningbouw) Verzachting bij herstructurering  Tekort aan bedrijventerreinen Stadsregio Rotterdam: 7,4 miljoen m² bedrijventerrein, leegstand bedrijfsruimten 2,8% Voorraad bedrijfspercelen: 56 ha, minder dan 3% Voorraad HMC bedrijfspercelen: 34 ha, minder dan 2% Eind 2010 alle bestaande ruimte op  Bestaande “gezonde” bedrijven kunnen niet op bestaande locaties uitbreiden

3 Waarom een Economische Effectrapportage?  SER ladder: mogelijkheden bestaande bedrijventerreinen beter benutten Efficiënter ruimtegebruik moet! Maar wat is financieel haalbaar? Wat levert herstructureren op?  Negatieve imago bedrijventerreinen Onvoldoende aandacht voor maatschappelijke waarde Belangrijkste bron van werkgelegenheid Bedrijventerrein wordt gezien als vies, verouderd en overbodig. Het tegendeel is waar

4 EER: inzicht waarde bedrijventerreinen Pragmatisch instrument om te komen tot:  Inzicht in de huidige economische en sociaal- maatschappelijke waarde  Inzicht in de economische en maatschappelijke effecten van toekomstige ruimtelijke plannen Bij (gedeeltelijke) transformatie van bedrijventerreinen Bij beperking van de milieuruimte Bij efficiënter ruimtegebruik Bij herstructurering van verouderde bedrijventerreinen

5 Bedrijventerreinen: waardeloos of waardevol?  Kamer van Koophandel Rotterdam heeft door de Stec Groep een rekenmodel laten ontwikkelen  In samenwerking met een denktank van ondernemers  Het model bestaat uit vier hoofdindicatoren: Werkgelegenheid Financieel Sociaal-Maatschappelijk Kwaliteit  Resultaten per terrein zijn uitgewerkt in een factsheet, incl. schouw en kwalitatieve resultaten

6 Onderverdeling hoofdindicatoren Werkgelegenheid Aandeel in totale werkgelegenheid Afgeleide werkgelegenheid Aantal starters Groei werkgelegenheid Sociaal maatschappelijk Aantal afhankelijke huishoudens Aantal ouderen en jongeren Aantal lager opgeleiden Aantal hoger opgeleiden Financieel Ruimte productiviteit Winstgevendheid bedrijven Aandeel terrein in consumentenbestedingen Aandeel kapitaalintensieve sectoren Kwaliteit Binding bedrijven Leegstand Intensiteit ruimtegebruik Veiligheid Modaliteit Toegankelijkheid

7 Totaal overzicht uitkomsten ´Bedrijventerreinen: waardeloos of waardevol?´

8 Stappenplan ontwikkeling EER  ´Maatschappelijke en economische waarde bedrijventerreinen´als basis  Rekenmodel aanvullen met nieuwe indicatoren  Rekenmodel aanpassen voor berekenen van effecten van toekomstige ontwikkelingen  Drie á vier pilots in 2010 uitvoeren om methodiek te toetsen  Vertaling methodiek in pragmatisch hulpmiddel Gekoppeld aan de SER ladder!

9 Hoofdcategoriëen:  Kwaliteit  Duurzaamheid / MVO  Bedrijven  Werkgelegenheid  Sociaal - maatschappelijk  Winstgevendheid / productiviteit  Economische visie gemeente(n) Indicatoren EER

10 Indicatoren Kwaliteit  Type bedrijventerrein  Beeldkwaliteit / uitstraling  Inpassing in de omgeving  Kwaliteit openbare ruimte  Kwaliteit infrastructuur  Bereikbaarheid  Toegestane milieucategorie  Functiemenging  Parkmanagement / BIZ  Structurele leegstand  Uitbreidingsmogelijkheden  Grondprijs / huurprijs

11 Indicatoren Duurzaamheid / MVO  Efficiënt ruimtegebruik  Energiebesparende technieken  Duurzame energiebronnen / CO² uitstoot  Duurzaam vastgoed  Waterberging  Veiligheid  Bereikbaarheid (OV)  In- en uitgaande pendel

12 Indicatoren Bedrijven  Aantal bedrijven  Grootte bedrijven  Type bedrijvigheid  Aantal startende bedrijven  Lokale, regionale of internationale bedrijven  Verhouding hoofd- en nevenvestigingen  Vestigingsduur / Binding  Aantal vastgoedtransacties  Mogelijkheden vestiging elders in de gemeente / regio

13 Indicatoren Werkgelegenheid  Directe werkgelegenheid  Indirecte werkgelegenheid  Groei werkgelegenheid in tijd  Aandeel in de totale werkgelegenheid gemeente / regio  Beroepsbevolking

14 Indicatoren Sociaal Maatschappelijk  Scholingsgraag werknemers Hoogopgeleiden Laagopgeleiden  Leeftijdscategorie werknemers Jongeren Ouderen  Woonplaats werknemers Gemeente, regio of elders  Huishoudens afhankelijk van (bedrijven op) het terrein  Aandeel terrein in consumentenbestedingen

15 Indicatoren Winstgevendheid  Ruimteproductiviteit  Arbeidsproductiviteit  Toegevoegde waarde  Winstgevendheid: ontwikkeling in tijd  Investeringen in kapitaalsintensieve sectoren  Ontwikkeling waarde vastgoed  Innovatie

16 Indicatoren Economische Visie Overheid  Samenwerking bedrijven en gemeente(n)  Regionale samenwerking gemeenten (REO)  Regionale afstemming ruimteplanning (incl. HMC)  Lokale en regionale verkeers- en vervoersbeleid  Kwalitatieve afstemming vraag en aanbod naar ruimte  Compensatiebeleid

17 Samenwerkingspartners Samenwerking Stec Groep Samenwerking provincie Zuid-Holland Inbreng vakspecialisten Overleg brancheorganisaties Overleg ondernemers(verenigingen) Uitnodiging mee te denken!!!


Download ppt "Rotterdam, 3 november 2009 Marie-Claire van Doremalen Saskia Vogelaar Kamer van Koophandel Rotterdam EER Economische Effect Rapportage."

Verwante presentaties


Ads door Google