De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaamheid als kans voor de zuivelketen Wouter van der Weijden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaamheid als kans voor de zuivelketen Wouter van der Weijden."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaamheid als kans voor de zuivelketen Wouter van der Weijden

2 Recente publicaties Stuurgroep TA Adviezen aan de minister van LNV Vernieuwen met meerwaarde. Over de toekomst van de melkveehouderij (2007) Voedselkwaliteit: waarden voor je geld (2008) Rapporten in opdracht van de Stuurgroep: Duurzaam concurreren in de Nederlandse melkveehouderij (LEI) Welke perceptie heeft de Nederlandse consument van de melkveehouderij? (Motivaction) Welke perceptie heeft de Duitse consument van de Nederlandse veehouderij? (Motivaction) Downloaden/bestellen: www.stuurgroepta.nlwww.stuurgroepta.nl

3 Recente rapporten CLM Prestaties, potenties en ambities. Quickscan landbouw en klimaat. Voor LTO-NL Megastallen nader bekeken. Voor VMD Discussienotitie gevolgen loslaten melkquotering. Voor VROM (nog intern) Downloaden of bestellen: www.clm.nlwww.clm.nl

4

5 Eerlijke handel Dierenwelzijn Klimaat Landschap Natuur Natuurlijke hulpbronnen Schijf-van-6 voor duurzaam voedsel Bron: Stuurgroep TA

6 Kortom: de planeet ligt op je bord Ook op bord zuivelketen Drie vragen voor de zuivelketen: 1.Wat is positie keten in de samenleving? 2.Wat zijn sterke en zwakke punten? 3.Hoe kan de keten positie versterken?

7 Positie zuivelketen in NL Grootste grondgebruiker: > 1 miljoen ha –voorrecht voor zuivel –voorrecht voor samenleving Motivaction: 2/3 Nederlanders vindt weidelandschap mooi: kenmerkend voor Nederland en moet blijven zoals het is Ook verder: sterk imago Koe is nationale troeteldier

8 Sterke punten/troeven Landschap –weide met koeien Dierenwelzijn –vgl. varkens/kippen Lekkere & gezonde producten –calcium, nu ook vetzuren Openheid/transparantie –koe in wei, open stal

9 Geen windeieren: voorkeursbehandeling In veel bestemmingsplannen Geen verplichting emissiearme stallen Normen graasdier- vgl. hokdiermest op grasland Rond Natura 2000 Film Troeven zijn dus goud waard Maar geen automatisme Daarom: imagoprikkels voor individuele veehouders?

10 Zwakke punten/Achilleshielen/risico’s (1) Ammoniak: mvh = grootste producent in NL 45% van totaal. – Grens dichtbij afbouw quotering Nitraat: nog boven EU norm, m.n. op zandgronden. –Derogatie aangescherpt? Broeikasgassen: 56% van emissies uit landbouw (13% van totale emissies in NL) –Meat the Truth: veehouderij 18% wereldwijd, koe ontzien

11 Zwakke punten/Achilleshielen/risico’s (2) Minder koeien in de wei (versneld na afschaffen quotering?) Diergezondheid: –klauwgebreken –mastitis –levensduur –risico insleep ziekten (o.a. via kalveren). Afzet bij MKZ onzeker. –new emerging diseases, o.a. multiresistente bacterien en vector-borne diseases: blauwtong, Rift Valley? –zoönosen: BSE, MRSA, (Q-koorts), (melkersziekte), Salmonella, E.coliO157, Rift Valley? Biodiversiteit: soja/regenwoud, weidevogels, grassen

12 Klachten veehouders 1.“Burger (verlanglijst) consument (onverschillig, hand op knip)” 2.“Weidegang milieu” 3.“Ongelijk speelveld”

13 Klachten niet uit lucht gegrepen, wel nuanceren: NL consument betaalt wat meer voor weidemelk Ook Deense consument (Arla) Ook Duitse consument (onderzoek Motivaction) Klimaateisen ook uit markt, primair uit VK Weidegang: meer nitraat, maar minder ammoniak meer methaan (ruwvoer), maar minder energie/CO 2 (krachtvoer, machines) Level playing field: Wel in EU. Nitraat: NL zelfs ruimste derogatie! Niet op wereldmarkt. Maar biedt kans om je te onderscheiden

14 Internationale vergelijking duurzaamheid LEI/ASG in opdracht Stuurgroep TA Na afschaffing quotering –meer internationale concurrentie –afzet blijft vooral in EU –duurzaamheid wordt belangrijker op markt. Hoe scoort NL vergeleken met concurrenten? –Duitsland –Wisconsin –Texas –Nieuw-Zeeland

15

16 Hoe kan zuivelketen positie in samenleving versterken? (1) 1.Duurzame ontwikkeling over volle breedte, te beginnen met Achilleshielen: klimaat: methaan (pens), lachgas en CO 2. Hele keten incl. veevoer! energie: besparing + productie ammoniak nitraat. N.B. Stikstof 3x belangrijk. Integraal aanpakken? koe in wei (ook weidekaas op markt brengen) dierziekten (insleep, klauwgebreken, mastitis, MRSA, NW koe) biodiversiteit (Zuid-Amerika, weidevogels, grasland)

17 Hoe kan zuivelketen positie in samenleving versterken? (2) 2.Troeven communiceren + verzilveren 3.Sterke coalities met organisaties milieu/natuur/dieren naar markt (afzet vaccinvlees, iets betere prijs etc) naar overheid: RO, onnodig knellende milieuregels

18 Milieu en klimaat Eerlijke handel Gezondheid Dieren- welzijn

19 Milieu, natuur en klimaat Eerlijke handel Gezondheid Dieren- welzijn en gezondheid

20 Dank voor uw aandacht Veel succes met het duurzaamheidsinitiatief!


Download ppt "Duurzaamheid als kans voor de zuivelketen Wouter van der Weijden."

Verwante presentaties


Ads door Google